• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Chăn nuôi bò thịt tại Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Bò là vật nuôi gắn chặt chẽ với người nông dân Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Chăn nuôi bò không những cung cấp thịt, sức kéo, phân bón mà còn cung cấp nguyên liệu cho một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Đẩy mạnh chăn nuôi bò thực chất là tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người nông dân, song song với nó là cung cấp thịt đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng cao của người tiêu dùng. Bài viết này đề cập tới sự thăng trầm của ngành chăn nuôi bò.

  Chăn nuôi bò thịt tại Việt Nam: Hiện trạng và giải phápỞ nước ta, lượng thịt trâu bò, dê cừu cung cấp cho thị trường trong nước trong những năm gần đây chỉ chiếm 7-9%.

   

  I. Đặt vấn đề

   

  Bò là vật nuôi gắn chặt chẽ với người nông dân Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Chăn nuôi bò không những cung cấp thịt, sức kéo, phân bón mà còn cung cấp nguyên liệu cho một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Đẩy mạnh chăn nuôi bò thực chất là tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người nông dân, song song với nó là cung cấp thịt đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng cao của người tiêu dùng. Bài viết này đề cập tới sự thăng trầm của ngành chăn nuôi bò.Trong đó, công tác cải tạo giống, tạo bò lai theo hướng thịt và khả năng cung cấp thịt cho thị trường trong nước. Theo số liệu thống kê của FAO, 2012, 2013 tỷ lệ tiêu thụ các loại thịt trên thế giới như sau: thịt lợn trên 40%, thịt gia cầm gần 30 %, thịt trâu, bò, dê, cừu, hươu, ngựa 25 – 28%, số còn lại khoảng trên 1% là thịt của các vật nuôi khác (Cục Chăn nuôi, 2014).

   

  Ở nước ta, lượng thịt trâu bò, dê cừu cung cấp cho thị trường trong nước trong những năm gần đây chỉ chiếm 7-9%. Cụ thể,năm 2013 là 8,85%, năm 2014 là 8,72% và năm 2015 là 8,54 %. Riêng tiêu thụ thịt bò chỉ chiếm 6,47% năm 2013, 6,38% năm 2014 và 6,25% năm 2015 (TCTK, 1/10/2015). Chính vì số lượng thịt trâu bò, dê, cừu trong nước cung cấp không đủ (chỉ nói số lượng, chưa nói chất lượng), một lượng trâu bò sống được nhập khẩu với mục đích giết thịt và một lượng thịt tinh, thịt có xương đã được nhập khẩu nhằm đảm bảo loại thịt này cho thị trường tiêu thụ trong nước. Năm 2015, nhập khẩu 419.952 trâu bò sống, thịt trâu bò không xương là 854 tấn, thịt trâu bò có xương là 4.845 tấn, thịt dê, cừu 890 tấn (báo cáo TCHQ, 1/2016).

   

  II. Số lượng đàn bò từ năm 2010 – 2015

   

  Đàn bò của nước ta năm 2001 có 3,8997 triệu con. Đàn bò tăng liên tục, đến năm 2007 đạt 6,7247 triệu con. Sự tăng liên tục này đã ghi dấu ấn trong chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2020 được Chính Phủ ký phê duyệt ngày 16/01/2008 (Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg). Trong chiến lược đã đề ra mục tiêu tăng trưởng trung bình hàng năm của đàn bò là 4,8% và đạt 12,5 triệu con, trong đó tỷ lệ bò lai 50% ở năm 2020.

   

  Do một số chính sách thay đổi, đất được giao cho các công ty hoặc tư nhân, hộ gia đình quản lý. Diện tích bãi chăn thu hẹp, thậm chí không có bãi chăn chung nên tỷ lệ sinh sản đàn bò giảm, chăn nuôi bò không hấp dẫn như chăn nuôi lợn, gia cầm. Vì thế, đàn bò không những không phát triển mà còn giảm sút. Sự giảm sút này bắt đầu từ vụ thu đông năm 2008, chính vụ rét năm 2008 đã làm hơn 210.000 trâu bò bê, nghé bị chết (Cục chăn nuôi, 2008, 2009).

   

  Theo số liệu 01/10/2008 và 2009 của Tổng cục Thống kê, đàn bò nước ta vào thời điểm đó chỉ còn tương ứng là 6,3377 và 6,1033 triệu con. Như vậy, từ năm 2010 cho đến năm 2013, đàn bò Việt Nam liên tục giảm. Từ 5,916 triệu con năm 2010 giảm còn 5,156 triệu con năm 2013. Năm 2014, do nhu cầu thịt bò tăng nhanh, giá thịt bò cao so với giá các loại thịt khác, người chăn nuôi đầu tư vào chăn nuôi bò, đàn bò lại tăng. Năm 2014, đàn bò là 5,234 triệu con tăng lên và đạt 5,367 triệu con năm 2015. Sự tăng giảm của đàn bò tại các vùng sinh thái khác nhau không thay đổi đến cơ cấu đàn bò tại các vùng. Vùng chăn nuôi bò nhiều nhất nước ta là Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, tỷ lệ đàn bò của vùng này luôn luôn chiếm khoảng 40% đàn bò trong toàn quốc. Vùng đứng thứ hai là miền núi và Trung du phía Bắc, vùng này đàn bò luôn chiếm tỷ lệ trên 17% đàn bò trong toàn quốc. Vùng có tỷ trọng đàn bò thấp so với toàn quốc là vùng Đông Nam Bộ, đàn bò chỉ chiếm khoảng 7%. Các vùng còn lại: Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đồng Bằng Sông Hồng có tỷ lệ đàn bò gần giống nhau, tỷ lệ đàn bò trong các vùng chiếm 11 – 13% đàn bò trong toàn quốc.

   

  Năm tỉnh nuôi bò nhiều nhất và luôn luôn có vị trí ổn định theo thứ tự là: Nghệ An, Gia Lai, Quãng Ngãi, Bình Định và Thanh Hóa.

   

  Bảng 1:  Số liệu đàn đàn lai Việt Nam từ 2010 – 2015 (Tổng cục TK, 01/10 hàng năm)

   

  Địa phương

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Toàn Quốc  

  – (con)

  – %

   

  2.204.047

  37,25

   

  2.268.635

  41,73

   

  2.295.264

  44,19

   

  2.455.294

  47,61

   

  2.717.986

  51,92

   

  3.040.577

  56,65

  Đồng bằng  Sông Hồng   

  – (con)

  – %                 

   

  424.419

  64,22

   

  399.914

  66,28

   

  371.180

  71,77

   

  341.212

  68,72

   

  366.941

  74,48

   

  387.971

  78,11

  MN &TD phía Bắc  

  – (con)

  – %

   

   

  141.931

  13,62

   

   

  124.458

  13,47

   

   

  140.822

  15,57

   

   

  154.537

  17,23

   

   

  162.694

  17,90

   

   

  180.494

  19,14

  Bắc TB &  DHMT     

  – (con)

  – %  

   

   

  825.820

  34,52

   

   

  812.959

  37,90

   

   

  873.548

  41,53

   

   

  965.632

  46,14

   

   

  1.039.834

  49,06

   

   

  1131.671

  51,78

  Tây Nguyên 

  – (con)         

  –  %

   

  119.418

  17,19

   

  119.842

  17,39

   

  136.727

  20,80

     

  153.762

  23,20

     

  194.734

  28,91

   

  287.995

  42,01

  Đ. Nam Bộ  

  – (con)

  – %

   

  273.489

  62,22

   

  339.322

  82,99

   

  322.936

  84,43

     

  323.118

  88,55

     

  333.884

  92,41

   

  348.702

  94,98

  Đ.Bằng  S.Cửu Long      

  – (con)

  – %

   

  418.970

  60,62

   

  472.140

  70,92

   

   

  450.051

  71,54

   

     

  517.033

  80,30

     

  619.899

  91,45

   

   

  689.011

  97,91            

   

   

  Bảng 2: Số lượng thịt bò hơi sản xuất trong năm

   

  Địa phương

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Ghi chú

  T. Quốc   

  – SLG thịt (con)

  – SL thịt (tấn)

  – KL.TB/con (kg)

  1.819.756

   

  278.911

   

  153,27

  1.848.379

   

  287.169

   

  155,36

  1.866.232

   

  293.639

   

  157,34

  1.769.434

   

  285.408

   

  161,30

  1.537.714

   

  292.901

   

  190,48

  1.567.420

   

  299.324

   

  190,97

   

  ĐB. SH     

  – SLG thịt (con)

  – SL thịt (tấn) 

  – KL.TB/con (kg)

  204.070

   

  29.486

   

  144,49

  213.040

   

  31.046

   

  145,73

  209.155

   

  31.946

   

  152,74

  209.335

   

  33.818

   

  161,55

  163.630

   

  33.340

   

  203,75

  162.536

   

  32.995

   

  203,00

   

  MN &TD  

  – SLG thịt (con)      

  – SL thịt (tấn)

  – KL.TB/con (kg)

  184.096

   

  25.920

   

  140,80

  201.287

   

  28.881

   

  143,48

  198.732

   

  28.628

   

  144,05

  185.271

   

  28.426

   

  153,44

  170.983

   

  30.104

   

  176,06

  169.821

   

  30.363

   

  178,79

   

  Bắc TB & DHMT 

  – SLG thịt (con)

  – SL thịt (tấn) 

  – KL.TB/con (kg) 

  744.619

   

  114.313

   

  153,52

  736.561

   

  116.475

   

  158,13

  787.662

   

  121.196

   

  153,87

  729.974

   

  117.302

   

  160,69

  668.507

   

  126.093

   

  188,62

  681.167

   

  128.687

   

  188,92

   

  T. Nguyên

  – SLG thịt (con)

  – SL thịt (tấn)

  – KL.TB/con (kg)

  214.102

   

  32.615

   

  152,33

  219.406

   

  32.524

   

  148,24

  211.219

   

  32.607

   

  154,322

  194.690

   

  29.385

   

  150,93

  193.634

   

  34.469

   

  178,01

  190.132

   

  36.366

   

  191,27

   

  ĐNB           – SLG thịt (con)

  – SL thịt (tấn)

  – KL.TB/con (kg)

  178.797

   

  32.487

   

  181,70

  182.111

   

  33.072

   

  181,60

  168.266

   

  32.989

   

  196,05

  161.369

   

  29.960

   

  185,66

  105.613

   

  24.172

   

  228,87

  109.908

   

  24.265

   

  220,78

   

  ĐB-SCL      –  SLG thịt (con)

  –  SL thịt (tấn)

  – KL.TB/con (kg)

  294.073

   

  44.090

   

  149,93

  295.974

   

  45.173

   

  152,62

  291.198

   

  46.603

   

  160,04

  288.849

   

  46.517

   

  161,04

  235.347

   

  44.721

   

  190,02

  254.856

   

  46.648

   

  183,04

   

   

  III. Số lượng bò lai trong đàn bò

   

  Bò lai ở đây đề cập đến là bò lai Sind theo chương trình Sind hóa đàn bò trước đây và Zebu hóa đàn bò hiện nay.

   

  Từ số liệu ở Bảng 1 có thể nhận thấy:

   

  – Số lượng đàn bò lai ở nước ta trong thời gian qua phát triển khá nhanh, tỷ lệ bò lai đã đạt: 56,65% trong đàn bò theo thống kê 01/10/2015, mặc dù trong Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 chỉ đưa ra con số là 50%. Nhìn lại sự phát triển, tỷ lệ bò lai cả nước ta năm 1995 chỉ là 12%, năm 1998 là 25% và năm 2005 là 30% (Cục Chăn nuôi, 2006), và năm 2010 là 37,25%. 25,25% tỷ lệ bò lai tăng trong giai đoạn này (1995-2010) ngoài sự hỗ trợ của các Dự án chương trình (Dự án World Bank 1995-1998, Dự án, chương trình cải tạo đàn bò theo hướng Zebu hóa, chương trình phát triển bò thịt trong nước từ năm 2000-2010) còn có sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ trung ương đến địa phương và người chăn nuôi. Tốc độ phát triển bò lai rất nhanh 19,40% chỉ trong năm năm từ 2011- 2016 là minh chứng rất thuyết phục từ hiệu quả các chương trình cải tạo đoàn bò, chương trình phát triển bò thịt trong nước mặc dù trong năm năm qua không có sự hỗ trợ của dự án, chương trình nhà nước. Bò lai, chương trình cải tạo đàn bò theo hướng Zebu hóa và phát triển bò thịt đã được người chăn nuôi chấp nhận, ủng hộ cao.

   

  – Tỷ lệ bò lai cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng này có tốc độ phát triển đàn bò lai nhanh nhất, vựơt cả Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Năm 2010, tỷ lệ bò lai ở vùng này chỉ đạt 60,62%, còn Đông Nam Bộ là 62,22% và Đồng bằng sông Hồng là 64,22%. Đến nay, năm 2015 tỷ lệ bò lai vùng này là 97,91%, còn vùng Đông Nam Bộ là 94,98%, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 78,11%, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là 51,78%. Tỷ lệ bò lai đạt thấp nhất là vùng miền núi và Trung du Bắc Bộ là 19,14%, tiếp đó là vùng Tây Nguyên là 42,01%.Tốc độ phát triển bò lai phụ thuộc nhiều yếu tố: tập quán chăn nuôi, nhận thức của người chăn nuôi, điều kiện môi trường kỹ thuật và các yếu tố xã hội khác. TP Hồ Chí Minh tỷ lệ bò lai đạt 100% đàn bò từ năm 2011, mặc dù trước đấy, năm 2010 tỷ lệ này mới chỉ đạt 24,13% (số liệu 01/10/2010 và 01/10/2011 -TCTK). Nhiều tỉnh có tỷ lệ bò lai đạt cao trên 70% như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Tây Ninh, Hậu Giang, Tiền Giang, Vinh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Bình Dương. Khu vực miền núi và Trung du phía Bắc tỷ lệ bò Lai thấp nhất, tỉnh Hà Giang đến nay (2015) tỷ lệ bò lai chưa đạt 1%, Điện Biên đạt gần 10%.

   

  IV. Khả năng sản xuất thịt của đàn bò Việt Nam

   

  Khả năng cho thịt của bò Việt Nam không cao do:

   

  – Tầm vóc bé, sinh trưởng phát triển chậm, khối lượng trưởng thành theo các tài liệu điều tra, các báo cáo trong Hội nghị phát triển chăn nuôi bò thịt (Hội nghị phát triển bò thịt, 2008) đề cập chỉ 140 – 200 kg khi trưởng thành, tùy vào vùng và giới tính;

   

  – Bò Việt Nam là bò kiêm dụng, người chăn nuôi Việt Nam chưa có thói quen vỗ béo bò trước khi giết thịt nên chất lượng thịt không cao, thịt dai.

   

  – Khối lượng bình quân bò hơi giết mổ không cao, giao động từ 140 -220 kg/con.

   

  – Khối lượng bò hơi giết thịt tại vùng Đông Nam bộ cao nhất, giao động từ 180 – 220 kg; khối lượng này thấp nhất là vùng miền núi và Trung du Bắc Bộ, giao động từ 140 – 178 kg. Khối lượng bò hơi nêu trên cũng phản ánh một phần nào về tập quán, môi trường, điều kiện và tỷ lệ bò lai có mặt trong đàn bò của các vùng.

   

  – Khối lượng bò hơi giết thịt trong hai năm 2014, 2015 cao hơn những năm trước đó được lý giải: (1) Tỷ lệ bò lai trong hai năm này tăng cao, bò lai tăng, khối lượng giết thịt sẽ tăng. (2) Trong hai năm qua lượng bò sống được nhập khẩu từ Úc, Thái Lan về Việt Nam với mục đích giết thịt. Sau thời gian nhập về (2 – 6 tháng), số bò trên sẽ được giết thịt cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

   

  V. Kết luận

   

  – Đàn bò Việt Nam phát triển không ổn định và phụ thuộc nhiều yếu tố, tỷ lệ đàn bò lai trong đàn bò ngày càng cao. Lai tạo theo hướng Zebu hóa, tạo bò lai phát triển theo hướng thịt là xu hướng nâng cao tầm vóc và khả năng cho thịt của đàn bò Việt Nam.

   

  – Khả năng cung cấp thịt của đàn bò Việt Nam thấp do tầm vóc bé, sinh trưởng phát triển không cao, khối lượng khi trưởng thành giết thịt thấp, giao động 150 – 220 kg.

   

  – Tập huấn nâng cao nhận thức, kết hợp phổ biến những biện pháp kỹ thuật được áp dụng cho người chăn nuôi là biện pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để nâng cao số lượng và chất lượng đàn bò Việt Nam.

   

  PGS – TS Hoàng Kim Giao

  Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn

  Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT)

  4 Comments

  1. Nguyễn Thị Hồng Anh

   Cho e hỏi phân tích sự tác động của quy luật giá trị vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như thế nào ạ! E muốn phân tích theo hướng ngành chăn nuôi bò đấy ạ

  2. Huyền Trang

   Bạn hỏi câu này giống như một bài viết luận trong trường Đại học thì phải.

  3. Nguyễn Đức Toản

   cho e hỏi nguồn của bài viết trên với ạ

  4. Hà Ngân

   Bài viết trên của PGS TS Hoàng Kim Giao, đăng trên Tạp chí CHăn nuôi Việt NAm. Cảm ơn bạn.

  Để lại comment của bạn

 •