• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 47.000 - 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên từ 53.000 - 53.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Giang 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Tuyên Quang từ 52.000 - 52.500đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Phú Thọ, Vĩnh Phúc 51.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 – 52.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trung và Nam Trung Bộ từ 47.000 – 49.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam 47.000 - 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An 49.000 – 50.000 đồng/kg
  •  
 • Đa hình DNA của một số gen ở gà nuôi Việt Nam

  Các giống gà địa phương phổ biến ở các tỉnh phía Nam như Tàu Vàng, Nòi… cần được bảo tồn bởi những đặc tính quý về chất lượng thân thịt, sức khỏe… Sự đa hình di truyền ở các giống gà địa phương này là một trong những mối quan tâm chủ yếu trong việc bảo tồn các nguồn di truyền động vật, cung cấp thông tin di truyền hỗ trợ cho việc chọn tạo giống theo các tính trạng kinh tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu sự đa dạng di truyền của các giống địa phương nhằm cung cấp các thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di truyền chất lượng giống gia cầm bản địa là rất cần thiết.

   

  Hình ảnh minh họa

   

  Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 222 con gà thuộc 3 giống: Tàu Vàng (152 con), Nòi (38 con) và Cobb 500 (32 con). 222 mẫu cơ ức được lấy sau khi giết mổ, được tiến hành tách chiết DNA để xác định các điểm đa hình đơn trên các gen có sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP và sự hỗ trợ của các enzyme phân cắt giới hạn. Tần số kiểu gen được kiểm định bằng phương pháp Chi-square.

   

  Kết quả thí nghiệm cho thấy các gen GH, GHR, GHRS và insulin có sự đa dạng về kiểu gen giữa giống gà Tàu vàng, gà Nòi và gà Cobb 500 ở 6/8 cặp mồi của các gen. Sự khác nhau này tuân theo qui luật Hardy – Weinberg. Đây là các gen ứng viên quan trọng lien quan đến các tính trạng về năng suất sinh trưởng và chất lượng thân thịt.

   

  Vì thế, các kết quả từ thí nghiệm này là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về mối quan hệ di truyền giữa kiểu gen và các tính trạng sinh trưởng, thân thịt cũng như các nghiên cứu về ảnh hưởng của đa hình gen với các tính trạng năng suất, chất lượng thân thịt ở gà.

   

  Đỗ Võ Anh Khoa & CTV
  Nguồn: Tài liệu Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013

  Để lại comment của bạn

 •