• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, hạu Giang 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg
  •  
 • Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

  Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

   

  Xem Thông tư chi tiết tại file đính kèm dưới đây:

  CV2461.BNN.PC ngay 30.03.2018

  Để lại comment của bạn

 •