• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên bình quân 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Trung Bộ từ 45.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 46.000 - 48.000 đ/kg
  •  
 • Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

  Danh mục văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

   

  Xem Thông tư chi tiết tại file đính kèm dưới đây:

  CV2461.BNN.PC ngay 30.03.2018

  Để lại comment của bạn

 •