• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 44.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Định, Phú Thọ: 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 42.000 - 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa, Nghệ An 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh: 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 48.000 đ/kg
  •  
 • Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19

  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2018 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 246,36 triệu tấn.

  Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/19

  Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 5/2018.

  Đvt: triệu tấn

  Thị trường

  Dự trữ đầu vụ

  Cung

  Tiêu thụ

  Dự trữ cuối vụ

  Sản lượng

  Nhập khẩu

  Nội địa

  Xuất khẩu

  Thế giới

  11,57

  246,36

  62,53

  243,22

  65,82

  11,42

  Mỹ

  0,27

  42,86

  0,32

  31,93

  11,25

  0,27

  Các TT còn lại

  11,3

  203,5

  62,22

  211,29

  54,57

  11,15

  TT XK chủ yếu

  6,69

  74,49

  0,04

  27,25

  47,4

  6,58

  Argentina

  2,49

  33,66

  0

  3,2

  30,5

  2,45

  Brazil

  4,05

  33,55

  0,03

  18,15

  15,5

  3,98

  Ấn Độ

  0,15

  7,28

  0,01

  5,9

  1,4

  0,14

  TT NK chủ yếu

  1,55

  16,81

  36,98

  53,35

  0,5

  1,49

  EU-27

  0,37

  11,77

  18,5

  29,94

  0,3

  0,39

  Đông Nam Á

  1,12

  3,3

  16,83

  20,02

  0,2

  1,03

  Nguồn: VITIC/USDA

   

  Vũ Lanh

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

 •