• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 25 -31/5/2018

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 25 -31/5/2018.

   

  Mặt hàng

  ĐVT

  Giá (USD)

  Cửa khẩu

  Mã G.H

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

  KG

  151,3366

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN cho động vật trừ loài nhai lại : bột thịt xương gia cầm, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

  KG

  0,8005

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN , Bột thị xương bò , melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9 trang 3

  KG

  0,2904

  CANG DINH VU – HP

  CFR

  Bột thịt xương lợn- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

  KG

  0,35

  CANG ICD PHUOCLONG 3

  CFR

  BỘT THỊT XƯƠNG LỢN . Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ,đủ Đk nhập khẩu theo mục 09. TT26/2012BNNPTNT.

  KG

  4,2319

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  Bột thịt xương lợn – nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  KG

  0,465

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột huyết lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).

  KG

  0,585

  CANG ICD PHUOCLONG 3

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN cho lợn, gia cầm : Bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT dòng 9 trang 3

  KG

  0,402

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Bột cá (Protêin: 65% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: DIMOFLIN S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  KG

  1,6915

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá (Protêin: 62% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Mukka Sea Food Industries Pvt. Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  TAN

  1446,3036

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

  TAN

  1225

  CANG TAN VU – HP

  C&F

  Bột cá (Protêin: 65% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  KG

  1,6014

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – PERUVIAN STEAM DRIED RED FISH MEAL, PROTEIN 67,94%; ĐỘ ẨM 8,73%,FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 3,37%

  TAN

  1340,5486

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

  TAN

  1300

  CANG XANH VIP

  C&F

  Bột cá ( Fish meal ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

  KG

  1,8016

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – ANGOLAN FISHMEAL-PROTEIN 66.2%, ĐỘ ẨM 7,34%,FREE SALMONELLA ,FREE E-COLI 1,95%,TVN 73,27MG/100GR

  TAN

  1348,2925

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ – FISH MEAL, PROTEIN: 64,50%; ĐỘ ẨM: 2,90%; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 3,58%, TVN 58,11 Mg/100 g

  KG

  1,3225

  CANG ICD PHUOCLONG 1

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – ARGENTINEAN FISHMEAL, PROTEIN 62,15%, ĐỘ ẨM 5,1%,FREE SALMONELLA ,FREE E-COLI , NACL 1,85%,

  TAN

  1377,6339

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – PAKISTAN STEAM DRIED FISHMEAL, PROTEIN 60,50%, ĐỘ ẨM 7,10%,FREE SALMONELLA ,FREE E-COLI , NACL 3,2%,

  TAN

  1192,4301

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột gan mực – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  TAN

  877,9335

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá sấy khô (Dùng làm thức ăn chăn nuôi, không dùng làm thức ăn cho người. Hàng không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT)

  KG

  0,05

  TAN CANG HAI PHONG

  C&F

  Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Squid Liver Paste), hàng mới 100%

  KG

  1,0419

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  SQUID LIVER PASTE – Cao gan mực loại 225kgs/Drum (Hàng đóng trong tổng cộng 408 drums), Làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm, thuỷ sản. mới 100%.

  TAN

  1076,5508

  CANG DA NANG

  C&F

  Bột cá cơm khô, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ( Engraulidae ) hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 ( hàng đóng bao 50kgNW/ bao)

  KG

  1

  CANG NAM DINH VU

  CIF

  Bột cá cơm khô (Tên khoa học: Engraulidae), không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

  KG

  1,2

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Bột cá cơm khô (Tên khoa học: Engraulidae), không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

  KG

  1,2

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

  KG

  0,5706

  TAN CANG 128

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản – cao gan mực ( hàng mới 100%), Nhà sx:HS AQUA FEED CO., LTD, Korea (Republic)

  TAN

  1010,6449

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Bột thịt lợn(dùng làm thức ăn chăn nuôi). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017

  KG

  1

  CANG XANH VIP

  CIF

  Cám Gạo Trich Ly ( nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo TT 26/TT-BNNPTNT

  KG

  0,1625

  CANG ICD PHUOCLONG 3

  CFR

  Cám gạo chiết ly – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012 TT BNNPTNT. hàng mới 100%

  KG

  0,1585

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Bột gluten ngô (Corn Gluten Meal). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

  KG

  0,6093

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu thực phẩm:Bột Xơ Cà Rốt (ID809 LP), packing 7kg/bao, số batch BR118B01A1, MFD.02/2018-EXP.08/2019, hàng mới 100%

  KG

  6,2678

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Cám bắp (Corn Gluten Feed ) dùng để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, 10,500 bao, 40kg/bao.

  TAN

  177,8397

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô – nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT, Trang 2, mục 4).

  TAN

  633,1708

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  TAN

  610,5562

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

  KG

  0,6157

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bã Ngô dùng chế biến thức ăn gia súc

  TAN

  320

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

  KG

  0,2155

  PTSC DINH VU

  CFR

  Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc – WDDGS (Wheat Distillers Dried Grains With Solubles)-Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

  TAN

  252,0704

  GREEN PORT (HP)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu đậu tương.

  TAN

  432,8739

  CANG CAI LAN (QNINH)

  CFR

  Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/BNNPTNT của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

  KG

  0,4631

  GREEN PORT (HP)

  CFR

  Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012).

  TAN

  442,17

  CANG QT SP-SSA(SSIT)

  CFR

  Đạm đậu nành cô đặc ( Soy protein concentrate ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá. Hàng nhập khẩu theo QĐ số: 327 QĐ-TCTS-TTKN.

  KG

  0,645

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Hỗn hợp có thành phần Vitamin B12 hàm lượng 1%-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ( VITAMIN B12 1% FEED GRADE) – Theo KQ:144-KQ/PTPLMN, STT:1748 – Danh mục TT26/2012/TT-BNNPTNT

  KG

  79,3345

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu Sản xuất thức ăn chăn nuôi: LIPIDIN,chế phẩm bổ sung Lecithin thủy phân, NK theo thông tư 26/2012/ TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, stt:1998

  KG

  3,7

  CANG TAN VU – HP

  CIF

  Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (BIOMIN PEP 125) Hàng mới 100%

  KG

  35,04

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  STEAROLAC 90. Sản phẩm bổ sung axit béo có nguồn gốc từ dầu cọ dùng bổ sung thức ăn chăn nuôi bò sữa

  KG

  0,7928

  CANG XANH VIP

  CIF

  Chất bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi -Formi NDF, 25kgs/bags. Hàng mới 100%.

  KG

  1,7518

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- ZINC OXIDE (FEED GRADE) (25Kg/Bag) NSX: 04/2018 HSD 2 năm từ ngày sx. Hàng mới 100%

  KG

  1,9006

  CANG XANH VIP

  CIF

  Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn – Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

  KG

  7,8671

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Vitamin Premix for Shrimp-9110 (Premix các vitamin cho tôm 9110)

  KG

  7,0032

  CANG TIEN SA(D.NANG)

  CIF

  Phụ gia L-Lysine tổng hợp dùng để bổ sung axit amin cho thức ăn chăn nuôi – L-LYSINE SULPHATE FEED GRADE 70% – Hàng mới 100%i.Hàng nhập khẩu phù hợp theo quy định 26/2012 TT-BNNPTNT

  TAN

  7108,3172

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

   

  Nguồn: VITIC

  Để lại comment của bạn

 •