• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 90.000 - 95.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 94.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 93.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 80.000 – 90.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa, Nghệ An 90.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 86.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Khánh Hoà 81.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Thuận từ 80.000 - 85.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 88.000 - 96.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 95.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Dương 92.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vũng Tàu 90.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre, Vĩnh Long 95.000 đ/kg
  •  
 • Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 17 – 24/11/2017

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 17 – 24/11/2017

   

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 17 – 24/11/2017.

   

  Mặt hàng

  ĐVT

  Giá USD

  Cửa khẩu

  Mã GH

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

  TAN

  550

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Thịt Xương Bò. hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

  KG

  0

  CANG XANH VIP

  CFR

  Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột thịt xương bò (đã qua sử lý nhiệt, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Độ ẩm 5.98%, protein 45.68%, không có E.coli,Salmonella

  KG

  0

  CANG QT ITC PHU HUU

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò (Bovine Meat And Bone Meal)

  TAN

  465

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: Bột thịt xương gia cầm , melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

  KG

  1

  CANG XANH VIP

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  BÔT THỊT XƯƠNG LỢN – NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột gia cầm ( Poultry by Product meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: MJS-256/17-PM65/SFT-SLB

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

  TAN

  100

  TAN CANG HAI PHONG

  C&F

  Bột cá (Steam Dried Fish Meal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: YFM/EXQ/002/17-18

  TAN

  1,152

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá (Fishmeal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: PI/838

  TAN

  1,172

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Bột cá (Peruvian Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 20170914

  TAN

  1,352

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

  KG

  1

  CANG XANH VIP

  C&F

  Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTN, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%.

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

  TAN

  1

  CANG TAN VU – HP

  C&F

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN- BỘT GAN MỰC

  TAN

  610

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: DỊCH GAN MỰC – SQUID LIVER PASTE

  TAN

  850

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC – SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,86%; ĐỘ ẨM: 8,74%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

  TAN

  794

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  WHEAT BRAN PELLETS ( CÁM MÌ VIÊN, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI )

  TAN

  186

  CANG QTE LONG AN S1

  CFR

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  170

  CANG XANH VIP

  CFR

  Cám mỳ viên nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  189

  CANG HON GAI (Q.N)

  CFR

  Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT

  TAN

  175

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  Cám Mì ,dùng làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi

  TAN

  182

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Cám mỳ bột – nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, STT số 3 trên thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.

  TAN

  200

  TAN CANG HAI PHONG

  C&F

  Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

  KG

  0

  CANG XANH VIP

  CIF

  Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT, Hàng mới 100%

  TAN

  168

  TAN CANG HAI PHONG

  CFR

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  175

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  Cám mì dùng chế biến thức ăn gia súc

  TAN

  180

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  193

  CANG TRANSVINA (HP)

  C&F

  Cám mỳ, nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78 : 2011/BNNPTNT.

  KG

  0

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) – Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%.

  KG

  0

  TAN CANG HAI PHONG

  CFR

  Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

  TAN

  148

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Gluten ngô – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT26/2012 TT BNNPTNT, hàng bao trong container 40kg/bao.

  TAN

  153

  CANG XANH VIP

  CFR

  Corn Gluten Feed (Gluten ngô) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT

  TAN

  149

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

  KG

  0

  PTSC DINH VU

  C&F

  Bã ngô (DDGS – Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

  KG

  0

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS) – Bã ngô – nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo thông tư 26/2012/TT BNNPTNT. Lấy mẫu giám định theo TK: 101601423340 (12/09/2017)

  TAN

  236

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Dried Distillers Grains with Solubles (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc- DDGS).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN

  TAN

  243

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Đậu Tương ( hàng xá trong hầm tàu).Hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.

  TAN

  346

  CANG SP-PSA (V.TAU)

  CFR

  Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Khô dầu đậu nành (Soyabean Meal).Hàng NK phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.Khoản giảm giá: 1,823.42USD

  TAN

  384

  CANG INTERFLOUR (VT)

  CIF

  Khô dầu đậu tương( nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 25/06/2013

  USD

  365

  CANG SP-PSA (V.TAU)

  C&F

  Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazilian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12,44 %)

  TAN

  379

  CANG SITV (VUNG TAU)

  CFR

  Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (MYCOFIX PLUS) Hàng mới 100%

  KG

  5

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất phụ gia bổ trợ trong SX TACN gia súc gia cầm: LEVUCELL SB 10 ME TITAN. Nhà sản xuất: F.X WIENINGER GmbH.

  KG

  25

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

  TAN

  380

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20171011-SL (L2)

  TAN

  5,140

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  IntelliBond Z (Zinc Hydroxychloride) – Chất phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

  KG

  7

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản: BIO PEPTIDE-S , PROTEIN 50,18%; ĐỘ ẨM 7,66%; AFLATOXIN<10PPB, XƠ THÔ 2,99%, BO THƠ 1,78%

  TAN

  640

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất bổ sung ( Aqua-vita ) Dùng để sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

  KG

  8

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

  TAN

  455

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nuklospray S20-20 ( 25kg/bao) : Chế phẩm dùng làm thức ăn bổ sung cho lợn con, thành phần đường, lactose, protein, chất béo,…. dạng bột

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  FISH SOLUBLE LIQUID FOR FEED PURPOSE ( Dịch cá – chất bổ sung đạm cá trong sản xuất thức ăn chăn nuôi . Nhập khẩu theo trang 200 mục 2175 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 )

  TAN

  19,999

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

  KG

  2

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguồn: VITIC

   

  Thủy Chung

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.