• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 28/4 – 3/5/2018.

   

  Mặt hàng

  ĐVT

  Giá (USD)

  Cửa khẩu

  Mã G.H

  Nguyên liệu SXTACN : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

  KG

  0,3704

  CANG DINH VU – HP

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

  KG

  0,3905

  CANG DINH VU – HP

  CFR

  Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%. Do HAN TECH CO., LTD sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

  KG

  0,7653

  GREEN PORT (HP)

  CFR

  Bột gia cầm (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

  KG

  0,68

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Xương Thịt Bò, Cừu, Lợn (nguyên Liệu Sản Xuất Thức ăn cho Lợn, Gia Cầm, Thủy Sản)

  TAN

  134200,207

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột thịt xương lợn – Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  TAN

  320

  CANG ICD PHUOCLONG 3

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột gia cầm (POULTRY MEAL).Hàng mới 100%

  TAN

  0,8599

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột thịt xương lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

  KG

  0,39

  CANG VICT

  CFR

  Bột xương thịt lợn – nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  KG

  0,495

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt gà -Chicken By Product Meal (NSX:TYSON FOODS INC).Hàng mới 100%

  KG

  0,945

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  BỘT CÁ – TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.69 %

  KG

  1,763

  CANG CONT SPITC

  CFR

  Bột cá – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  TAN

  1580

  CANG CONT SPITC

  CIF

  Bột cá (Protêin: 62% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Mukka Sea Food Industries Pvt. Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  TAN

  1416,2765

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 67%. Do JIN – ZHUANG FISHING COMPANY SARL REG NO.01049 sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

  TAN

  1505,5057

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

  KG

  0,1

  CANG TAN VU – HP

  C&F

  Bột cá (Protêin: 65% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  KG

  1,4412

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá (PERUVIAN STEAM DRIED FISHMEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  TAN

  1827,5072

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

  KG

  0,1

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Bột cá (Protêin: 65% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Dimolfin S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  TAN

  1691,5233

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTN, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%.

  TAN

  1300,463

  CANG VICT

  CFR

  Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

  KG

  0,5767

  TAN CANG 128

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Gan Mực . hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

  TAN

  852,8993

  CANG DINH VU – HP

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Cám gạo trích ly

  KG

  0,1766

  CANG VICT

  C&F

  Bột gluten ngô (Corn Gluten Meal). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

  TAN

  652,6883

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

  KG

  0,6043

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi – CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

  KG

  0,1548

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : GLUTEN NGÔ ( CORN GLUTEN FEED), hàng mới 100%. (Phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT, tại mục 4 trang 2).

  TAN

  166,9316

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  Cám bắp (Corn Gluten Feed ) dùng để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, 13,500 bao, 40kg/bao.

  TAN

  176,4471

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

  KG

  0,2285

  PTSC DINH VU

  CFR

  Bã ngô lên men DDGS – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp theo số thứ tự 4245 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

  KG

  8,9458

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Bột bã ngô) – dùng chế biến thức ăn chăn nuôi .Số lượng trên invocie : 413.945 tấn , đơn giá trên invoice : 256.16 usd/tấn

  TAN

  256,788

  CANG QUI NHON(BDINH)

  CFR

  Khô dầu đậu tương ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, số lượng thực tế 4706.779MTS

  KG

  0,4728

  CANG QT CAI MEP

  CFR

  Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazillian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật.(57001.585 tấn,giá 425 USD/tấn,thanh toán 24225673.63)

  TAN

  425,9384

  CANG PHU MY (V.TAU)

  CFR

  Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC.

  TAN

  461,6192

  CANG SP-PSA (V.TAU)

  CFR

  Khô dầu đậu nành ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

  TAN

  467,4189

  BEN CANG TH THI VAI

  C&F

  Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn – Gro-Amino (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

  KG

  72,4721

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột đậu nành, bổ sung đạm cho thức ăn chăn nuôi -DABOMB-P (Residue of extraction soy bean oil )

  TAN

  690,7959

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất bổ trợ dùng trong thức ăn chăn nuôi – Dried Porcine Solubles DPS50RD, (25kg/bao), Nhà sản xuất: NF Protein, LLC

  KG

  1,4503

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc – WDDGS ( Wheat Distillers Dried Grains With Solubles ) – Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

  TAN

  27920,4761

  NAM HAI

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: B-TRAXIM PRO 2, CODE M61-6001, Bổ sung premix khoáng vi lượng trong thức ăn chăn nuôi bò và lợn, nk theo TT26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 2772

  KG

  3,5

  CANG DINH VU – HP

  CIF

  Chất bổ sung (CHOLINE CHLORIDE 60% POWDER ) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Contract: SPJS18122.

  KG

  1,1218

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Thức ăn chăn nuôi VIUSID VET 1L , Số lô R-1 01-21, NSX: 01/2018, HSD: 01/2021. Hàng mới 100%

  LIT

  18,2049

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Liquid vitacid (1080 kg/drum):Chế phẩm bổ sung axit hữu cơ trong sản xuất thức ăn gia súc với thành phần gồm gỗn hợp các axit formic, propionic, lactic… trong đệm (Mã CAS : 64-18-6/107-92-6/79-09-4)

  TAN

  2175,1781

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Thức ăn bổ sung dinh dưỡng NUTRI-PLUS GEL 120,5G TUBE, HSD: 02/2020

  CHAI

  4,2235

  HO CHI MINH

  CIP

  THỨC ĂN BỔ SUNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: V-CONTROL (FEED SUPPLEMENT) 500ML /CHAI,(VITAMIN,AXITAMIN ,…) . MỚI 100%

  CHAI

  5

  CANG VICT

  CIF

  Nguồn: VITIC

  Để lại comment của bạn

 •