• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 4 – 10/5/2018

  Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 4 – 10/5/2018.

   

  Mặt hàng

  ĐVT

  Giá (USD)

  Cửa khẩu

  Mã G.H

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

  KG

  0,3886

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Đạm Từ Lợn (Bột Thịt Xương Lợn) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

  TAN

  442,3768

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

  KG

  0,4208

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  bột thịt xương lợn nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ) phù hợp TT26/2012/BNN, mới 100%, hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014

  KG

  0,44

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò, cừu, nk theo TT 26/2012/TT- BNN ngày 25/6/2012, stt 9

  KG

  0,405

  CANG XANH VIP

  CFR

  Bột Xương Thịt Lợn, Bò, Cừu ( Nguyên Liệu Sản Xuất Thức ăn cho Lợn, Bò, Cừu)

  KG

  0,428

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Bột thịt xương lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).

  KG

  0,4

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột gia cầm – nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  KG

  0,895

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu SXTACN : Bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT dòng 9 trang 3

  KG

  0,4004

  CANG DINH VU – HP

  CFR

  Bột Thịt Xương Gia Cầm (Bột Gia Cầm) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

  TAN

  635,8064

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

  KG

  0,1

  CANG NAM DINH VU

  C&F

  BỘT CÁ – TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.43 %

  KG

  1,8232

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ – FISH MEAL, PROTEIN 60,7%;ĐỘ ẨM 4,8% ;SALMONELLA NOT DETECTED,E-COLI NOT DETECTED, NACL 3,0%

  TAN

  1321,8982

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

  KG

  0,1

  CANG XANH VIP

  C&F

  Bột cá (Protêin: 65% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

  KG

  1,4412

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  BỘT CÁ – FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 67.14 %

  KG

  2,0281

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC – SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,73%; ĐỘ ẨM: 8,2%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

  TAN

  834,5914

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột thịt lợn(dùng làm thức ăn chăn nuôi). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017

  KG

  1

  CANG XANH VIP

  CIF

  Bột tôm Krill, Krill meal ( Béo cao ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

  KG

  2,49

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Bột tôm Krill, ( Krill Meal ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Manufacturing Llc.

  KG

  2,23

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Squid Liver Paste) (220kgs/drum)

  KG

  10,7427

  CANG TIEN SA(D.NANG)

  CIF

  Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

  TAN

  846,9403

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 23/04/2020. Nhập khẩu theo TT 26/2012/BNNPTNT, ngày 25/06/2012.

  KG

  0,7299

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Cám gạo trích ly, dùng làm thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/05/2012. Hàng mới 100%.

  TAN

  160,4565

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Cám Gạo Trich Ly ( nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo TT 26/TT-BNNPTN.NSX: shipper hemraj industries private limited

  KG

  0,1584

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.NSX: DAESANG CORPORATION.

  KG

  0,6516

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi – CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

  KG

  0,1548

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Gluten Ngô chế biến thức ăn gia súc

  TAN

  227,5

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

  TAN

  159,7141

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Gluten ngô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

  TAN

  612,582

  CANG XANH VIP

  CFR

  Bột bã ngô – DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

  KG

  19,6423

  PTSC DINH VU

  CFR

  Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc – WDDGS (Wheat Distillers Dried Grains With Solubles)-Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

  TAN

  249,0669

  GREEN PORT (HP)

  CFR

  Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Khô dầu đậu nành (Soyabean Meal).Hàng NK phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Khoản giảm giá: 3,269.52 USD.

  TAN

  365,0069

  CANG INTERFLOUR (VT)

  CIF

  Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/BNNPTNT của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

  KG

  0,4569

  CANG TAN VU – HP

  CFR

  Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất TACN) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, công văn 17709/BTC-TCT của BTC

  TAN

  490,8406

  CANG INTERFLOUR (VT)

  CFR

  Khô Dầu Đậu Tương (Argentine Hipro SoyaMeal) nguyên liệu nhập khẩu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp stt 5 Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

  TAN

  446,6187

  CANG PTSC (VUNG TAU)

  C&F

  Khô dầu đậu tương, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới

  TAN

  358,9879

  CANG CAI LAN (QNINH)

  CFR

  Chất bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi -Formi NDF, 25kgs/bags. Hàng mới 100%.

  KG

  1,7939

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Mycofix Plus- Chế phẩm hấp thụ độc tố dùng trong thức ăn chăn nuôi, NK theo TT:26/2012/TT-BNNPTNT, stt: 2558

  KG

  6,28

  GREEN PORT (HP)

  CIF

  Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : 7558-80-7/7487-88-9)

  TAN

  2576,7428

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE).

  KG

  1,801

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn – Soyaplex Paste (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

  KG

  1,0959

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  DABOMB-P – Bột đậu nành lên men dùng bổ sung đạm trong thức ăn gia súc – Nguyên liệu SXTĂCN – Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 ( Số TT 2819/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

  TAN

  765,3722

  CANG TAN VU – HP

  CIF

  Selko IntelliBond Z (Zinc Hydroxychloride) – Chất phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

  KG

  7,063

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Micronutrients TBCC – Phụ gia bổ sung nguyên tố đồng vào thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 25kgs/Bao. Hàng mới 100%

  KG

  5,9032

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  NL Thức ăn chăn nuôi – ROVABIO ADVANCE T-FLEX – ADISSEO ASIA PACIFIC PTE LTD. Sản xuất (Bổ sung enzyme trong TĂCN)

  KG

  31,2544

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguồn: VITIC

   

  Thủy Chung

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn