• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 25.000 - 34.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Yên Bái, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam từ 29.000 - 31.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ từ 25.000 - 28.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 28.000 – 38.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hoá, Nghệ An từ 31.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 28.000 - 30.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 28.000 - 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM từ 33.000 – 35.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 08/05/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 08/05/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 08/05/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 41.000-42.500
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 40.000-41.500
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8,000
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 40.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 41.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 9.500
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 26.000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 27.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 15.000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 13,000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 40.000-41.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 18.000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 42.000-43.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
  20 Trứng gà đ/quả 1.750-1.850
  21 Trứng vịt đ/quả 2.200-2.300

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn