• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 05/06/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 05/06/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 05/06/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 47.000-49.000
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 46.000-48.000
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8.500
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 30.000-31.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 31.000-32.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 9.500
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 27.000-28.000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 28.000-29.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 17.000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 15.000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 41.000-42.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 20.000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 43.000-44.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
  20 Trứng gà đ/quả 1.850-1.950
  21 Trứng vịt đ/quả 2.200-2.350

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn