• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 06/03/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 06/03/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá cập nhật ngày 06/03/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 28.000-29.500
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 28.000-29.000
  4 Heo giống thương phẩm đ/ con 6 – 10kg  
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 7,500
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 32,000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 32.000-33.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 9,500
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 20,000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 19.000-20.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 12,000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 10,000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 31.000-32.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32,000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27,000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 17,000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 33.000-34.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55,000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45,000
  20 Trứng gà đ/quả 1.050-1.250
  21 Trứng vịt đ/quả 1.900-2.100
  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

   

   

  Để lại comment của bạn

 •