• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 33.000 - 41.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Phú Thọ  36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Định 39.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 32.000 – 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Quảng Bình 36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 31.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 34.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trà Vinh 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Long An 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Tháp 38.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/03/2019

  Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 19/03/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 19/03/2019
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 40.000-41.000
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 43.000-44.000
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 6.500-7.000
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 29.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 31.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 13.000
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 29.000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 30.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 13.500
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 12.000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 38.000-39.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 20.000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 41.000-42.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
  20 Trứng gà đ/quả 1.250

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

   

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn