• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 37.000 - 41.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương 38.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 41.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Bình 39.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 31.000 – 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 38.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 28.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 30.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Long An 33.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 29.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Sóc Trăng 32.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 19/09/2017

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 19/09/2017: giá lợn hơi, giá gà hơi,…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính

  Giá ngày 19/09/2017

   1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 29.000-31.000
   2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
   3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 28.000-30.000
   4 Heo giống thương phẩm đ/con 6 – 10 kg  
   5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8.000
   6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 36.000 – 37.000
   7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 37.000 – 38.000
   8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 9.500
   9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 21.000 – 22.000
   10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 22.000 – 23.000
   11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi

  15.000

   12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 12.000
   13 Vịt thịt Super-M đ/kg 41.000-43.000
   14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
   15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
   16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 18. 000
   17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 45.000-47.000
   18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
   19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
   20 Trứng gà đ/quả 1.500 – 1.550
   21 Trứng vịt đ/quả 1.800-1.900

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn