• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên bình quân 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Trung Bộ từ 45.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 46.000 - 48.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 27/02/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 27/02/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm  Đơn vị tính Giá cập nhật ngày 27/02/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 30.000-31.500
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 29.000-30.500
  4 Heo giống thương phẩm đ/ con 6 – 10kg  
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 7,000
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 32,000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 33,000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 14,000
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 31,000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 32,000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 15,000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 8,000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 32.000-33.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32,000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27,000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 17,000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 34.000-35.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55,000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45,000
  20 Trứng gà đ/quả 1.350-1.500
  21 Trứng vịt đ/quả 2.000-2.200
  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

   

  Để lại comment của bạn

 •