• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 33.000 - 41.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Phú Thọ  36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Định 39.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 32.000 – 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Quảng Bình 36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 31.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 34.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trà Vinh 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Long An 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Tháp 38.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 28/08/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 28/08/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 28/08/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 50.500-51.500
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 49.000-50.000
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8.000
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 33.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 34.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 11.000
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 22..000 – 23.000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 21.000 – 22.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 17.000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 18.000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 44.000-45.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 20.000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 46.000-47.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
  20 Trứng gà đ/quả 1.950-2.100

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn