• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 23/05/2017

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 23/05/2017.

   

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính

  Giá ngày 23/05/2017

   1 Heo thịt hơi (ĐNB)  đ/kg 25.000-26.000
   2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB)  đ/kg 15.000-18.000
   3 Heo thịt hơi (ĐBSCL)  đ/kg 24.000-25.000
   4 Heo giống  kg, 20 kg đầu  45.000-50.000
   5 Gà lông màu  đ/con 1 ngày tuổi 4.000-5.000
   6 Gà thịt lông màu (ĐNB)  đ/kg 29.000-30.000
   7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL)  đ/kg 30.000-31.000
   8 Gà chuyên thịt  đ/con 1 ngày tuổi 9.500
   9 Gà thịt (ĐNB)  đ/kg 26.000-26.500
   10 Gà thịt (ĐBSCL)  đ/kg 26.000-27.000
   11 Gà chuyên trứng  đ/con 1 ngày tuổi

  10.000

   12 Vịt Super-M  đ/con 1 ngày tuổi 9.000
   13 Vịt thịt Super-M  đ/kg 33.000-34.000
   14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
   15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
   16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 11.000-12.000
   17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 36.000-37.000
   18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
   19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
   20 Trứng gà đ/quả 1.050-1.150
   21 Trứng vịt đ/quả 1.700

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 •