• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 23/05/2017

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 23/05/2017.

   

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính

  Giá ngày 23/05/2017

   1 Heo thịt hơi (ĐNB)  đ/kg 25.000-26.000
   2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB)  đ/kg 15.000-18.000
   3 Heo thịt hơi (ĐBSCL)  đ/kg 24.000-25.000
   4 Heo giống  kg, 20 kg đầu  45.000-50.000
   5 Gà lông màu  đ/con 1 ngày tuổi 4.000-5.000
   6 Gà thịt lông màu (ĐNB)  đ/kg 29.000-30.000
   7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL)  đ/kg 30.000-31.000
   8 Gà chuyên thịt  đ/con 1 ngày tuổi 9.500
   9 Gà thịt (ĐNB)  đ/kg 26.000-26.500
   10 Gà thịt (ĐBSCL)  đ/kg 26.000-27.000
   11 Gà chuyên trứng  đ/con 1 ngày tuổi

  10.000

   12 Vịt Super-M  đ/con 1 ngày tuổi 9.000
   13 Vịt thịt Super-M  đ/kg 33.000-34.000
   14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
   15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
   16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 11.000-12.000
   17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 36.000-37.000
   18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
   19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
   20 Trứng gà đ/quả 1.050-1.150
   21 Trứng vịt đ/quả 1.700

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 •