• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Hệ thống giống lợn Việt Nam

  Hiện nay cả nước có 240 cơ sở nuôi giữ tổng số 59.280 con lợn nái giống cụ kỵ, ông bà (GP và GGP). Trong đó các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong nước có 71 cơ sở với tổng đàn nái 21.172 con, chiếm 21.172 con, chiếm 29,6% tổng cơ sở giống và 35,7% tổng đàn nái GP, GGP trong cả nước; các doanh nghiệp FDI (thuộc CP, JAPFA…) có 79 cơ sở với tổng đàn nái có 32.493 con, chiếm 32,9% tổng số cơ sở giống và 54,8% tổng đàn nái GP, GGP của cả nước; cơ sở không thuộc diện doanh nghiệp, có 90 cơ sở với tổng đàn nái có 5.615 con, chiếm 37,5% tổng số cơ sở giống và 9,5% tổng đàn nái GP, GGP của cả nước.

  Hệ thống giống lợn Việt Nam

   

  Về năng lực các cơ sở giống hiện nay có khả năng sản xuất được 230.000 đến 240.000 con nái/ năm, đáp ứng khoảng 25-30% nhu cầu thay thế và phát triển đàn nái bố mẹ hàng năm còn 7075% đàn nái bố mẹ thay và tăng đàn hiện nay trong các hộ là không xuất xứ từ các cơ sở giống mà tự để nuôi từ lợn thương phẩm.

  Hệ thống giống lợn Việt Nam

   

  Đối với lợn đực giống: Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, cả nước hiện nay có 75.052 con lợn đực giống được nuôi tại 30.970 cơ sở và hộ gia đình.Trong đó: số lợn đực sản xuất tinh để phối giống nhân tạo là 11.169 con được nuôi tại 550 cơ sở chiếm 14,9% tổng đàn lợn đực và 1,8% cơ sở nuôi lợn đực trên cả nước; đàn lợn đực giống phối trực tiếp là 6.883 con được nuôi tại khoảng 30.420 cơ sở và hộ, chiếm 85,1% về tổng đàn lợn đực và 98,2% cơ sở nuôi trên cả nước.

  Hệ thống giống lợn Việt Nam

   

  Với năng lực sản xuất và sử dụng lợn đực giống hiện nay, tổng đàn nái được phối giống nhân tạo chiếm khoảng 42%, còn khoảng 5% đàn nái được phối giống trực tiếp.

   

  Nguồn: Cục Chăn nuôi

  Để lại comment của bạn

 •