• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Hiệu quả ứng dụng về Enzyme tổng hợp PK218 trong khẩu phần lợn nái

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Thí nghiệm này chủ yếu nghiên cứu sự ảnh hưởng tới lượng ăn lợn nái nuôi con và tính năng tăng trưởng của lợn con khi thêm Enzyme tổng hợp PK218 vào khẩu phần lợn nái nuôi con ở nguồn chất xơ khác nhau và khẩu phần chất xơ hàm lượng cao.

  Hiệu quả ứng dụng về Enzyme tổng hợp PK218 trong khẩu phần lợn nái

  Thiết kế thí nghiệm

   

  Chọn 48 con lợn nái sinh sản (lứa thứ 2 hoặc 3) đã mang thai 80 ngày, chia thành 3 nhóm khẩu phần: 1. Ngô+ Khô đậu tương – Cám mì ( hàm lượng xơ thấp), 2. Ngô+ Khô đậu tương – Vỏ đậu nành ( hàm lượng xơ cao), 3. Ngô+ Khô đậu tương – Vỏ đậu nành ( hàm lượng xơ cao)+ PK218, mỗi thí nghiệm lặp lại 16 lần .

   

  Kết quả thí nghiệm

   

  2-1 Sự ảnh hưởng tới lượng ăn lợn nái về khẩu phần nguồn xơ khác nhau và PK218

   

  Bảng 1:

   

  Lượng ăn(kg)

  Cám mì

  Vỏ đậu nành

  Vỏ đậu nành+ PK218

  Tuần thứ 1

  28.83±5.57

  31.78±8.43

  30.57±10.65

  Tuần thứ 2

  25.43±2.90

  32.91±7.99

  36.73±6.93

  Tuần thứ 3

  30.00±8.80

  30.13±8.50

  43.43±7.20

  Tuần thứ 4

  23.03±2.26

  36.92±9.67

  42.11±7.48

  Toàn kỳ

  107.3±13.25

  131.7±18.43

  152.8±15.22

   

  Bảng 1 cho thấy: sau khi dùng vỏ đậu nành thay thế cám mì nâng cao hàm lượng xơ khẩu phần, lượng ăn của lợn nái được nâng cao, tuy nhiên chênh lệch không rõ rệt. Trong khẩu phần thêm PK218, lượng ăn cho lợn nái nuôi con được nâng cao rõ rệt.

   

  2-2 Sự ảnh hưởng tới tính năng tăng trưởng của lợn con về khẩu phần nguồn xơ khác nhau và PK218

   

  Bảng 2:

   

  Chỉ tiêu

  Cám mì

  Vỏ đậu nành

  Vỏ đậu nành+ PK218

  Thể trọng sơ sinh (kg)

  1.38±0.30

  1.39±0.19

  1.51±0.14

  Thể trọng tuần 1(kg)

  2.46±0.53

  2.57±0.32

  2.79±0.44

  Thể trọng tuần 2(kg)

  3.82±0.77

  4.13±0.35

  4.53±0.47

  Thể trọng tuần 3(kg)

  5.10±1.24

  5.69±0.75

  6.19±0.45

  Thể trọng tuần 4(kg)

  6.41±1.58

  7.04±0.82

  7.83±0.52

  Số con/lứa(con)

  9.25

  10.43

  10.00

  Tăng trọng lứa T1(kg)

  9.78

  12.26

  12.81

  Tăng trọng lứa T2(kg)

  12.57

  15.19

  17.26

  Tăng trọng lứa T3 (kg)

  10.26

  14.93

  15.56

  Tăng trọng lứa T4(kg)

  11.05

  13.73

  16.10

  Tăng trọng lứa(kg)

  43.68

  56.11

  61.73

   

  Bảng 2 cho thấy: sau khi dùng vỏ đậu nành thay thế cám mì nâng cao hàm lượng xơ khẩu phần, thể trọng lứa trong giai đoạn bú sữa được nâng cao; khi thêm PK218 vào khẩu phần lợn nái nuôi con, thể trọng sơ sinh, tăng trọng ở giai đoạn bú sữa đều cao hơn nhóm đối chứng.

   

  Kết luận

   

  Trong khẩu phần nái nuôi con dùng vỏ đậu nành thay thế cám mì, lượng ăn của lợn nái và tính năng tăng trưởng lợn con đều tốt hơn nhóm cám mì. Kết quả cho thấy khả năng tận dụng năng lượng của xơ (Carbohydrate) trong vỏ đậu nành cao hơn cám mì. Sau khi thêm vào Enzyme khả năng tận dụng dinh dưỡng xơ được nâng cao hơn nữa, từ đó nâng cao tính năng tăng trưởng cho vật nuôi.

   

  CÔNG TY DEMECO

  Để lại comment của bạn

 •