• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 44.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 40.000 - 47.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi khu vực Bắc Trung Bộ từ 40.000 - 47.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi khu vực Nam Trung Bộ từ 40.000 - 45.000 đồng/kg.
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 43.000 - 47.000 đ/kg
 • Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu của Việt Nam 9 tháng năm 2017 giảm nhẹ

  Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 9/2017 đạt 254 triệu USD, tăng 8,91% so với tháng trước đó nhưng giảm 10,82% so với cùng tháng năm ngoái.

   

  Tính chung, trong 9 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã chi hơn 2,4 tỉ USD nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, giảm 2,37% so với cùng kỳ năm trước đó.

  Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu của Việt Nam 9 tháng năm 2017 giảm nhẹ

  Trong 9 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Italia với hơn 54 triệu USD, tăng 864,12% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Canada với hơn 55 triệu USD, tăng 530,52% so với cùng kỳ; Chilê với hơn 8 triệu USD, tăng 88,41% so với cùng kỳ, sau cùng là Ấn Độ với hơn 102 triệu USD, tăng 81,56% so với cùng kỳ.

   

  Các thị trường chính cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 9/2017 là Achentina, Brazil, Trung Quốc, Canada… Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 116 triệu USD, giảm 10,13% so với tháng trước đó nhưng tăng 2,89% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ nước này trong 9 tháng đầu năm 2017 lên gần 1,2 tỉ USD, chiếm 48,1% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước đó – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Brazil với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9/2017 đạt hơn 26 triệu USD, tăng 577,4% so với tháng 8/2017 nhưng giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, trong 9 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ thị trường này đạt hơn 104 triệu USD, giảm 14,79% so với cùng kỳ năm trước đó.

   

  Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ Achentina tăng trong 9 tháng đầu năm 2017, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.

   

  Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 9/2017 là Trung Quốc với trị giá hơn 15 triệu USD, tăng 29,92% so với tháng trước đó nhưng giảm 18,69% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2017 lên hơn 115 triệu USD, giảm 46,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

   

  Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan và Thái Lan với kim ngạch đạt 187 triệu USD, 102 triệu USD, 79 triệu USD; 61 triệu USD; và 57 triệu USD.

   

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu tháng 9/2017 và 9 tháng đầu năm 2017

  ĐVT: nghìn USD

   

   

  KNNK 9T/2016

  KNNK T9/2017

  KNNK 9T/2017

  +/- so với T8/2017 (%)

  +/- so với T9/2016 (%)

  +/- so với 9T/2016 (%)

  Tổng KN

  2.533.271

  254.031

  2.473.171

  8,9

  -10,8

  -2,4

  Achentina

  1.137.557

  116.839

  1.190.736

  -10,1

  2,9

  4,7

  Ấn Độ

  56.704

  7.234

  102.951

  14,9

  144,0

  81,6

  Anh

  1.122

  53

  1.337

   

  -82,8

  19,2

  Áo

  92.728

  507

  47.434

  -57,9

  -96,8

  -48,9

  Bỉ

  7.920

  1.364

  9.722

  149,5

  63,2

  22,8

  Brazil

  122.331

  26.831

  104.243

  577,4

  -3,4

  -14,8

  UAE

  59.556

  5.754

  56.272

  30,5

  -22,4

  -5,5

  Canada

  8.827

  10.495

  55.660

  0,04

  1329,7

  530,5

  Chilê

  4.308

  1.347

  8.116

  8,4

  38,2

  88,4

  Đài Loan

  56.589

  8.709

  61.999

  0,6

  -2,3

  9,6

  Đức

  4.560

  765

  5.921

  -4,8

  33,3

  29,9

  Hà Lan

  21.282

  716

  15.278

  -41,3

  -61,1

  -28,2

  Hàn Quốc

  26.968

  3.415

  27.031

  -12,2

  28,0

  0,2

  Hoa Kỳ

  270.687

  6.099

  187.724

  -8

  -81,4

  -30,7

  Indonesia

  69.635

  8.665

  79.169

  36,9

  -2,6

  13,7

  Italia

  5.631

  3.988

  54.291

  256

  1261,7

  864,1

  Malaysia

  65.109

  2.051

  21.251

  1,7

  -29,7

  -67,4

  Mêhicô

  1.173

  76

  1.755

  77,4

  -76,8

  49,6

  Nhật Bản

  3.517

  316

  3.565

  -25,8

  57,6

  1,4

  Australia

  10.134

  185

  8.432

  -10,9

  -82,8

  -16,8

  Pháp

  15.689

  2.097

  19.399

  68,2

  13,5

  23,6

  Philippin

  10.365

  1.637

  13.671

  73,4

  20,1

  31,9

  Singapore

  15.040

  1.094

  11.340

  -16,1

  -47,0

  -24,6

  Tây Ban Nha

  27.344

  602

  8.160

  25,5

  -63,7

  -70,2

  Thái Lan

  71.342

  4.492

  57.971

  -39,9

  -54,1

  -18,7

  Trung Quốc

  215.125

  15.223

  115.820

  29,9

  -18,7

  -46,2

   

  Ngoài ra nguồn nguyên liệu sản xuất TĂCN còn bao gồm các loại: lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật.

   

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về các nguyên liệu sản xuất TĂCN trong 9 tháng đầu năm 2017

  Mặt hàng

   

  9T/2016

  9T/2017

  So với cùng kỳ

  Lượng (1000 tấn)

  Trị giá (nghìn USD)

  Lượng (1000 tấn)

  Trị giá (nghìn USD)

  Lượng (%)

  Trị giá (%)

  Lúa mì

  3.472

  735.919

  3.598

  758.847

  3,6

  3,1

  Ngô

  5.571

  1.093.664

  5.609

  1.105.601

  0,7

  1,1

  Đậu tương

  1.121

  473.020

  1.279

  550.213

  14

  16,3

  Dầu mỡ động thực vật

   

  460.345

   

  543.018

   

  18

  (Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)

   

  Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 9/2017 đạt 216 nghìn tấn với giá trị đạt 54 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này 9 tháng đầu năm 2017 lên gần 3,6 triệu tấn, với trị giá 758 triệu USD, tăng 3,64% về khối lượng và tăng 3,12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 9 tháng đầu năm 2017 là Australia, chiếm tới 47%; tiếp đến là Canada chiếm 24%, thị trường Brazil chiếm 3%, thị trường Nga chiếm 2% và thị trường Hoa Kỳ chiếm 1 phần rất nhỏ trong tổng giá trị nhập khẩu lúa mỳ. Các thị trường nhập khẩu lúa mì hầu hết đều tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016 ngoại trừ thị trường Hoa Kỳ và Brazil. Trong 9 tháng đầu năm 2017, thị trường Canada tăng vượt trội cả về lượng và trị giá, với khối lượng nhập khẩu tăng hơn 15 lần và giá trị tăng hơn 11 lần. Thị trường có lượng và trị giá nhập khẩu giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là Brazil (giảm gần 69%).

   

  Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 9/2017 đạt 93 nghìn tấn với giá trị 40 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 9 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 1,2 triệu tấn và 550 triệu USD, tăng 14% về khối lượng và tăng 16,32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

   

  Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 9/2017 đạt 788 nghìn tấn với giá trị đạt 147 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 9 tháng đầu năm 2017 đạt 5,6 triệu tấn và 1,1 tỉ USD, tăng 0,69% về khối lượng và tăng 1,09% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Achentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 9 tháng đầu năm 2017, chiếm lần lượt là 55% và 20,8% tổng giá trị nhập khẩu. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2017, khối lượng nhập khẩu ngô của thị trường Thái Lan tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm 2016 nhưng giá trị lại chỉ tăng có hơn 2 lần.

   

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

 •  

   

  • Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo. Những năm gần đây, nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo Việt Nam lần lượt ra đời đã nhận được sự ưa chuộng ở thị […]

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp. Tuy nhiên, theo nhiều chủ trang trại nuôi gà vảy cá ở Việt Nam cho biết: Nuôi hay kinh doanh giống gà cảnh này thoạt nghe tưởng “ngon […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Ninh Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình: khô nóng, gió nhiều, nước bốc hơi mạnh, lượng mưa thấp; địa hình nhiều đồi đá nên trồng trọt và chăn nuôi gặp nhiều khó […]

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.

  • Công ty Thực phẩm Thái Bình, một đơn vị thuộc Công ty cổ phần ĐTK Việt Nam

  • Hiện nay ở Việt Nam, nghề nuôi thỏ bắt đầu phát triển mạnh, nên nhu cầu về con giống cũng tăng cao.

  • Nuôi nhím cảnh không còn là nghề mới lạ ở Việt Nam nhưng nó vẫn giúp nhiều hộ chăn nuôi kiếm tiền triệu mỗi tháng

  • Hiện nay, thịt lợn hữu cơ đang là xu hướng mới của người tiêu dùng Việt Nam

  • Thịt đà điểu được coi là "thịt sạch của thế kỷ 21"