Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ các thị trường khác như: Nga, Hoa Kỳ.
 
Nhìn chung, nửa đầu năm nay, nhập khẩu lúa mì từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm tới 60% và thị trường với tốc độ suy giảm chiếm 40%, trong đó nhập từ thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh nhất, giảm 92,84% về lượng và giảm 92,11% về trị giá, tương ứng với 6,4 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD.
 
Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu lúa mì 6 tháng đầu năm 2017 thiếu vắng thị trường Ukraina so với 6 tháng đầu năm 2016.
 
Thị trường nhập khẩu lúa mì 6 tháng 2017

 

Thị trường

6 tháng 2017

So sánh cùng kỳ năm 2016 (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

2.572.336

529.405.385

47,86

41,29

Australia

1.083.794

241.594.929

35,48

27,64

Canada

485.962

96.386.609

1,344,42

976,36

Braxin

104.643

19.840.511

-68,63

-68,88

Nga

58.300

11.227.414

20,70

20,24

Hoa Kỳ

6.429

1.861.688

-92,84

-92,11

 
 
(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)