• Giá Heo thịt hơi (Miền Bắc) từ 88.000 - 91.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi CP 81.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Trung) từ 84.000 – 88.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Tây) 85.000 - 88.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi (Miền Đông) 85.000 - 87.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Bắc) 40.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt (Miền Trung) 32.000-34.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Đông) 33.000 đ/kg
  • Giá Gà thịt lông màu (Miền Tây) 34.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Bắc) 85.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Trung) 80.000 đ/kg
  • Bò thịt hơi (Miền Nam) 85.000 đ/kg
  •  
 • Nhu cầu dinh dưỡng cho gà thịt

  Ngành di truyền và chọn giống gia cầm đã tiến bộ rất nhanh trong những thập kỷ vừa qua, các giống gia cầm thịt ngày nay có năng suất cao hơn rất đáng kể so với cách đây 10 năm. Tuy nhiên các tài liệu về nhu cầu dinh dưỡng của chúng rất ít được cập nhật.

  Nhu cầu dinh dưỡng cho gà thịt

  NRC là một tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp và uy tín về nhu cầu dinh dưỡng của các giống vật nuôi, cuốn Nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm xuất bản lần thứ 9 vào năm 1994 cho đến nay là 24 năm vẫn chưa được tổ chức này cập nhật lên phiên bản mới. Nội dung và tiêu chuẩn cũ sẽ hạn chế trong việc phát huy tiềm năng của các giống gia cầm nuôi thịt mới.

   

  Gần đây, Brazil một quốc gia Nam Mỹ nổi lên như một nước có nền công nghiệp chăn nuôi phát triển nhanh và mạnh, giá thành sản xuất 1kg thịt, hay một đơn vị trứng của họ rất rẻ so với mức giá trung bình trên toàn cầu vì vậy Brazil đã trở thành một quốc gia xuất khẩu thịt đi khắp thế giới. Đại học tổng hợp Universidade Federal de Vicosa của Brazil là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu đã thể hiện vai trò tiên phong của mình trong sự phát triển của ngành, họ liên tục nghiên cứu, cập nhật và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu về nguyên liệu thức ăn và các tiêu chuẩn dinh dưỡng cho vật nuôi, đáp ứng nhu cầu của các giống mới nhằm đạt được hiệu quả chăn nuôi cao nhất của ngành.

   

  Trong tài liệu các tác giả xây dựng nhu cầu dinh dưỡng cho 03 đối tượng: Gà có năng suất dưới mức tiêu chuẩn, mức tiêu chuẩn và mức cao hơn tiêu chuẩn. Ecovet xin trích dịch và gửi đến các bạn nhu cầu dinh dưỡng cho gà thịt có năng suất mức tiêu chuẩn vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu của đa số các bạn.

   

  BẢNG 2.13: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA GÀ TRỐNG HƯỚNG THỊT VỚI NĂNG SUẤT TIÊU CHUẨN¹

   

   

  Ngày tuổi

   

   

  1-7

  8-21

  22-33

  34-42

  43-46

  Khối lượng

  kg

  0.04-0.18

  0.21-0.89

  0.96-1.94

  2.03-2.83

  2.93-3.21

  Khối lượng TB

  kg

  0.104

  0.503

  1.43

  2.431

  3.069

  Tăng trọng

  g/ngày

  21.1

  53.9

  89.3

  99.7

  91.4

  Lượng ăn

  g/ngày

  24.8

  75.7

  153.6

  201.3

  209.6

  Nhu cầu Avail. P

  g/ngày

  0.115

  0.296

  0.525

  0.599

  0.563

  Nhu cầu P tiêu hoá

  g/ngày

  0.101

  0.26

  0.48

  0.549

  0.517

  Nhu cầu Lys tiêu hoá

  g/ngày

  0.325

  0.889

  1.656

  2.03

  1.961

  Năng lượng trao đổi ME

  kcal/kg

  2,950

  3,000

  3,100

  3,150

  3,200

  Dưỡng chất

  Protein

  %

  22.2

  20.8

  19.5

  18

  17.3

  Calcium

  %

  0.92

  0.819

  0.732

  0.638

  0.576

  Nhu cầu Avail. P

  %

  0.47

  0.391

  0.342

  0.298

  0.26

  Nhu cầu P tiêu hoá

  %

  0.395

  0.343

  0.313

  0.273

  0.247

  Potassium

  %

  0.59

  0.585

  0.58

  0.58

  0.58

  Sodium

  %

  0.22

  0.21

  0.2

  0.195

  0.19

  Chlorine

  %

  0.2

  0.19

  0.18

  0.17

  0.165

  Linoleic acid

  %

  1.09

  1.06

  1.04

  1.02

  1

  Amino acid tiêu hoá

  Lysine

  %

  1.31

  1.174

  1.078

  1.01

  0.936

  Methionine

  %

  0.511

  0.458

  0.431

  0.404

  0.374

  Methionine + Cystine

  %

  0.944

  0.846

  0.787

  0.737

  0.683

  Threonine

  %

  0.852

  0.763

  0.701

  0.656

  0.608

  Tryptophan

  %

  0.223

  0.2

  0.194

  0.182

  0.168

  Arginine

  %

  1.415

  1.268

  1.164

  1.091

  1.011

  Glycine + Serine

  %

  1.926

  1.726

  1.445

  1.353

  1.254

  Valine

  %

  1.009

  0.904

  0.841

  0.788

  0.73

  Isoleucine

  %

  0.878

  0.787

  0.733

  0.687

  0.636

  Leucine

  %

  1.402

  1.257

  1.164

  1.091

  1.011

  Histidine

  %

  0.485

  0.435

  0.399

  0.374

  0.346

  Phenylalanine

  %

  0.826

  0.74

  0.679

  0.636

  0.59

  Phen + Tyr

  %

  1.507

  1.351

  1.24

  1.161

  1.076

  Amino acid tổng số

  Lysine

  %

  1.444

  1.294

  1.189

  1.114

  1.032

  Methionine

  %

  0.549

  0.492

  0.464

  0.434

  0.402

  Methionine + Cystine

  %

  1.04

  0.932

  0.868

  0.813

  0.753

  Threonine

  %

  0.982

  0.88

  0.809

  0.758

  0.702

  Tryptophan

  %

  0.245

  0.22

  0.214

  0.201

  0.186

  Arginine

  %

  1.516

  1.359

  1.248

  1.17

  1.084

  Glycine + Serine

  %

  2.166

  1.941

  1.629

  1.526

  1.414

  Valine

  %

  1.141

  1.022

  0.951

  0.891

  0.826

  Isoleucine

  %

  0.967

  0.867

  0.809

  0.758

  0.702

  Leucine

  %

  1.545

  1.385

  1.284

  1.203

  1.115

  Histidine

  %

  0.534

  0.479

  0.44

  0.412

  0.382

  Phenylalanine

  %

  0.91

  0.815

  0.749

  0.702

  0.65

  Phen + Tyr

  %

  1.661

  1.488

  1.367

  1.281

  1.187

   

  BẢNG 2.16: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA GÀ MÁI HƯỚNG THỊT VỚI NĂNG SUẤT TIÊU CHUẨN1

   

   

  Ngày tuổi

   

   

  1-7

  8-21

  22-33

  34-42

  43-46

  Khối lượng

  Kg

  0.04-0.18

  0.21-0.81

  0.87-1.64

  1.72-2.31

  2.38-2.59

  Khối lượng TB

  Kg

  0.102

  0.482

  1.245

  2.016

  2.488

  Tăng trọng

  g/ngày

  21.1

  47.4

  70.3

  73.9

  69

  Lượng ăn

  g/ngày

  25.8

  67.8

  131

  170.8

  182.5

  Nhu cầu Avail. P

  g/ngày

  0.121

  0.262

  0.417

  0.45

  0.431

  Nhu cầu P tiêu hoá

  g/ngày

  0.106

  0.23

  0.382

  0.413

  0.397

  Nhu cầu Lys tiêu hoá

  g/ngày

  0.342

  0.79

  1.316

  1.521

  1.499

  Năng lượng trao đổi ME

  kcal/kg

  2,950

  3,000

  3,100

  3,150

  3,200

  Dưỡng chất

  Protein

  %

  21.8

  20.4

  19

  17.5

  17

  Calcium

  %

  0.92

  0.809

  0.683

  0.566

  0.506

  Nhu cầu Avail. P

  %

  0.47

  0.386

  0.319

  0.264

  0.236

  Nhu cầu P tiêu hoá

  %

  0.395

  0.339

  0.292

  0.242

  0.217

  Potassium

  %

  0.59

  0.56

  0.555

  0.55

  0.54

  Sodium

  %

  0.22

  0.2

  0.195

  0.185

  0.18

  Chlorine

  %

  0.2

  0.185

  0.172

  0.162

  0.155

  Linoleic acid

  %

  1.09

  1.06

  1.04

  1.02

  1

  Amino Acid tiêu hoá

  Lysine

  %

  1.326

  1.165

  1.005

  0.892

  0.822

  Methionine

  %

  0.517

  0.454

  0.402

  0.357

  0.329

  Methionine + Cystine

  %

  0.954

  0.839

  0.733

  0.651

  0.6

  Threonine

  %

  0.862

  0.757

  0.653

  0.58

  0.534

  Tryptophan

  %

  0.225

  0.198

  0.181

  0.161

  0.148

  Arginine

  %

  1.432

  1.258

  1.085

  0.963

  0.888

  Glycine + Serine

  %

  1.949

  1.713

  1.346

  1.195

  1.101

  Valine

  %

  1.021

  0.897

  0.784

  0.696

  0.641

  Isoleucine

  %

  0.888

  0.781

  0.683

  0.607

  0.559

  Leucine

  %

  1.418

  1.247

  1.085

  0.963

  0.888

  Histidine

  %

  0.49

  0.431

  0.372

  0.33

  0.304

  Phenylalanine

  %

  0.835

  0.734

  0.633

  0.562

  0.518

  Phen + Tyr

  %

  1.524

  1.34

  1.155

  1.026

  0.945

  Amino Acid tổng số

  Lysine

  %

  1.462

  1.284

  1.108

  0.983

  0.906

  Methionine

  %

  0.556

  0.488

  0.432

  0.383

  0.353

  Methionine + Cystine

  %

  1.053

  0.924

  0.809

  0.718

  0.661

  Threonine

  %

  0.994

  0.873

  0.753

  0.668

  0.616

  Tryptophan

  %

  0.249

  0.218

  0.199

  0.177

  0.163

  Arginine

  %

  1.535

  1.348

  1.163

  1.032

  0.951

  Glycine + Serine

  %

  2.193

  1.926

  1.518

  1.347

  1.241

  Valine

  %

  1.155

  1.014

  0.886

  0.786

  0.725

  Isoleucine

  %

  0.98

  0.86

  0.753

  0.668

  0.616

  Leucine

  %

  1.564

  1.374

  1.197

  1.062

  0.978

  Histidine

  %

  0.541

  0.475

  0.41

  0.364

  0.335

  Phenylalanine

  %

  0.921

  0.809

  0.698

  0.619

  0.571

  Phen + Tyr

  %

  1.681

  1.477

  1.274

  1.13

  1.042

  ¹ Phần trăm dưỡng chất được xác định theo bảng 2.02 (Nhu cầu Lys.Tiêu hoá), 2.11 (tỷ lệ amino acid / lysine) và 2.09 (nhu cầu phốt pho). Nhu cầu lysine tổng số được tính toán với giả định tỷ lệ tiêu hoá thực trung bình của lysine là 90.7%.

   

  Nguồn: Ecovet

  3 Comments

  1. Trình Minh Toàn

   Em muốn tham khảo khẩu phần ăn và giá trị dinh dưỡng đối với gà từ 43 đến 70 ngày tuổi ạ.

  2. Nguyễn Thị Bé Phúc

   Công ty em chuyên cung cấp số lượng lớn các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bột Lông Vũ Thủy Phân, Bột Gia Cầm, Bột Huyết Gà, Bột thịt Gà. Anh/chị nào cần nguồn hàng số lượng lớn liên hệ em nhé: 0567392099, em Phúc (zalo)

  3. Ngo Hoc

   Mình cần mua ngô Nam Mỹ tại cảng vũng tàu, SĐT 0911527211.

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.