• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, hạu Giang 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg
  •  
 • Sản lượng chăn nuôi lợn của cả nước tháng 10/2015

  Nhìn chung năm 2015, sản lượng lợn tăng nhẹ so với năm 2014. Năm 2014, tổng sản lượng lợn cả nước là 26761576.8 con, năm 2015 tăng lên 27751010.35 con.

   

  Xem số liệu chị tiết trong tập tin dưới đây:

  Sản lượng lợn cả nước T01.10.2015

  Để lại comment của bạn

 •