• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên bình quân 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Trung Bộ từ 45.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 46.000 - 48.000 đ/kg
  •  
 • chính sách quản lý môi trường chăn nuôi
  Theo các quy định hiện hành nước thải trong chăn nuôi phải xử lý đến ...
  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] - Hà Lan là nước xuất khẩu sản phẩm ...