• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Giang, Ninh Bình 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Ngãi 46..000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 43.000 - 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 47.000 đ/kg
  •  
 • cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ
  Giá đậu tương trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất 10 ...
  Đối với những quốc gia mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất ...
  Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ...
  Trả đũa Mỹ bằng cách đánh thuế cao với đậu tương cũng sẽ tác động ...