• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Bệnh tụ huyết trùng thể quá cấp tính ở gà diễn biến nhanh đến mức ...
  Gần đây, HĐND tỉnh tổ chức giám sát về môi trường chăn nuôi tại 2 ...
  Đại dịch châu chấu bắt đầu hoành hành ở Trung Quốc phá hoại mùa màng. ...
  Ngày 15-4, tại cửa hàng Five Star Big C Đồng Nai đã diễn ra chương ...