• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên bình quân 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Trung Bộ từ 45.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 46.000 - 48.000 đ/kg
  •  
 • hiệp định CPTPP
  Đây là quan điểm của Lãnh đạo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát ...
  Khi CPTPP có hiệu lực, vấn đề thuế suất 0% thì các sản phẩm chăn ...
  Ngành nông nghiệp, điển hình là sản xuất, chế biến thịt, sữa… của Việt Nam ...