• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, hạu Giang 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg
  •  
 • lợn nái
  Lợn nái đẻ lứa đầu được 2 ngày, lợn ít sữa, kém ăn. Hỏi nguyên ...
  Chi cục Thú y tỉnh đã cấp 55.500 liều vaccine phòng bệnh tai xanh, 55.500 ...
  Đàn lợn được theo dõi sinh sản bằng thẻ nái, giữ lại những con khỏe ...
  Lợn nái đã đẻ lứa thứ 5, khi mua về thì lợn đang có chửa ...
  Kháng thể chống lại sinh vật đơn bào C. suis gây bệnh cầu trùng ở ...
  Đối với tất cả các giống lợn, không bao giờ cho phối giống ngay ở ...