• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 46.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên bình quân 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 - 51.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Trung Bộ từ 45.000 - 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 46.000 - 48.000 đ/kg
  •  
 • lợn sữa
  Có rất nhiều cách để điều trị thiếu sắt ở heo con, ngay cả khi ...
  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] - Sau cai sữa là giai đoạn rủi ro ...
  Trong chuyến khảo sát điều kiện khởi nghiệp của anh Đinh Quang Đạt ở Ninh ...
  Kháng thể chống lại sinh vật đơn bào C. suis gây bệnh cầu trùng ở ...
  Thức ăn cho lợn con sau cai sữa phải dễ tiêu, có hàm lượng dinh ...