Mặt hàng

ĐVT

Giá mới nhất

Thay đổi

% thay đổi

Lúa mì CBOT

UScent/bushel

430

0,75

+ 0,17

Ngô CBOT

UScent/bushel

336,25

   

Đậu tương CBOT

UScent/bushel

993

   

Gạo CBOT

USD/100 cwt

12,31

   

Dầu thô WTI

USD/thùng

57,7

– 0,29

– 0,5

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet