Thị trường TACN giai đoạn 2015-2020 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 56.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 58.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 58.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang 57.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 54.000 - 57.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng 57.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 54.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 54.000 - 60.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi An Giang 62.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bạc Liêu 60.000 đ/kg
  •  
 • Thị trường TACN giai đoạn 2015-2020

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam]- Năm 2015, sản lượng TACN cả nước đạt 15,8 triệu tấn, đến năm 2020 đạt 20,3 triệu tấn. Tăng trưởng về sản lượng TACN trong cả giai đoạn đạt 28,5%; trung bình 5,7%/năm.

   

  Sản lượng TACN phân bố không đồng đều giữa các vùng

   

  Tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực đồng bằng đã chiếm trên 85,1% còn lại là các khu vực khác, cụ thể: ĐBSH chiếm 38,9%; ĐNB chiếm 32,5%;  ĐBSCL chiếm 13,7%.

  Doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 60% sản lượng TACN

   

  Sản lượng TACN được duy trì khá ổn định ở khu vực doanh nghiệp FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước, cụ thể: năm 2015, sản lượng TACN của các doanh nghiệp FDI đạt 9,5 triệu tấn (tương đương 60,0%), của khối doanh nghiệp trong nước đạt 6,3 triệu tấn (tương đương 40,0%). Đến năm 2020, sản lượng của các doanh nghiệp FDI đạt 12,1 triệu tấn (tương đương 59,8%), của các doanh nghiệp trong nước đạt 8,2 triệu tấn (tương đương 40,2%).

   

  TACN gia cầm lần đầu tiên vượt TACN cho lợn

   

  Cơ cấu sản lượng TACN theo đối tượng vật nuôi đang có sự thay đổi giữa thức ăn cho lợn và thức ăn cho gia cầm, cụ thể: Trong giai đoạn 2015-2017, sản lượng TACN cho lợn luôn chiếm trên 60% (63,6-67,3%), cho gia cầm ở mức trên 30% (30,6-33,5%) so với tổng sản lượng TACN các loại. Đến giai đoạn 2018-2020, cơ cấu có sự thay đổi theo hướng giảm TACN cho lợn, tăng TACN cho gia cầm, cụ thể như sau:

   

  – Năm 2018: TACN cho lợn chiếm 56,6%, TACN cho gia cầm chiếm 40,7%;

  – Năm 2019: TACN cho lợn chiếm 49,7%, TACN cho gia cầm chiếm 47,2%;

  – Năm 2020: TACN cho lợn chiếm 43,8%, TACN cho gia cầm chiếm 52,7%.

   

  Đáng chú ý, năm 2020 cũng là năm đầu tiên ghi nhận sản lượng TACN cho lợn thấp hơn sản lượng TACN cho gia cầm trong cơ cấu sản lượng TACN tổng số. Như vậy, quy mô đàn lợn đang giảm tương đối trong sản xuất so với đàn gia cầm ngày càng tăng nhanh.

   

  Nhập khẩu nguyên liệu TACN tăng 6,2%/năm

   

  Tổng lượng nguyên liệu TACN nhập khẩu năm 2015 là 15,4 triệu tấn (tương đương 5,3 tỷ USD), đến năm 2020 lượng nhập khẩu tăng lên 20,2 triệu tấn (tương đương 6,0 tỷ USD). Tốc độ tăng trung bình hang năm trong giai đoạn 2015-2020 là 6,2%/năm (tương đương với tốc độ tăng sản lượng TACN sản xuất trong nước là 5,7%/năm).

   

  Các nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ lệ lớn là nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc thực vật. Số liệu nhập khẩu năm 2020: ngô hạt 9,9 triệu tấn (tương đương 1,9 tỷ USD), khô dầu các loại 4,7 triệu tấn (tương đương 1,6 tỷ USD), DDGS 1,1 triệu tấn (tương đương 256 triệu USD), bột thịt xương và các phụ phẩm từ động vật 1,2 triệu tấn (tương đương 560 triệu USD), thức ăn bổ sung 661 nghìn tấn (tương đương 876 triệu USD).

   

  Quý I/2021, tổng lượng TACN nhập khẩu đạt 5,4 triệu tấn, tương đương 1,66 tỷ USD; tăng 3,94% về số lượng và 5,53% về giá trị so với cùng kỳ 2020.

   

  Giá nguyên liệu và TACN thành phẩm trong nước

   

  Giai đoạn từ năm 2015 đến Quý III/2020 nhìn chung giá ổn định, thậm chí có thời điểm giảm dần. Giá các loại nguyên liệu chính của TACN bắt đầu tăng từ tháng 10/2020 và tăng cao đến thời điểm hiện nay với mức tăng trung bình từ 30-35%, tuy nhiên giá TACN thành phẩm chỉ bắt đầu tăng nhẹ từ tháng 12/2020 (do giai đoạn này các doanh nghiệp đang còn nguồn nguyên liệu dự trữ với giá thấp) và tăng dần đến thời điểm hiện nay. Tính từ lần tăng giá đầu tiên tại thời điểm cuối năm 2020 đến nay, giá TACN thành phẩm trong nước đã tăng trung bình từ 5-6 đợt (mức tăng 200-300 đ/kg/lần), với tổng mức tăng chung là 10-15% (tương đương 1.000-1.500 đ/kg, tùy từng loại).

   

  Giá một số nguyên liệu TACN trong Quý IV/2020 tăng so với Quý I/2020, cụ thể: ngô hạt 6.126 đ/kg (tăng 9,2%), khô dầu đậu tương 11.190 đ/kg (tăng 25,2%), DDGS 7.135 đ/kg (tăng 26,7%). Tuy nhiên giá TACN thành phẩm năm 2020 được duy trì ổn định, so với Quý I/2020, giá TACN thành phẩm trong Quý IV/2020 chỉ tăng nhẹ từ 0,2-0,8%.

   

  Trong Quý I/2021 giá nguyên liệu TACN tiếp tục tăng, cụ thể: ngô hạt 7.371 đ/kg, tăng 20,3%; khô dầu đậu tương 13.533 đ/kg, tăng 12,9%; DDGS 8.700 đ/kg, tăng 21,9% so với giá bình quân Quý IV/2020… Sau khi đạt mức cao nhất vào giai đoạn cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay, giá nguyên liệu TACN đã giảm nhẹ vào cuối tháng 3 và duy trì đến đầu tháng 4. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây (20-23/4), giá một số nguyên liệu như ngô, DDGS, lúa mì có xu hướng tăng nhanh do những lo ngại từ việc nhu cầu thu mua của Trung Quốc tăng cao cũng như tình trạng hạn hán tại Braxin có thể ảnh hưởng đến sản lượng ngô của nước này.

   

  Giá TACN thành phẩm trong Quý I/2021 tăng so với Quý IV/2020, cụ thể: TAHH cho lợn thịt từ 60kg trở lên 10.357 đ/kg (tăng 10,4%), TAHH cho gà thịt lông màu 10.601 đ/kg (tăng 11,0%), TAHH cho gà thịt lông trắng 10.702 đ/kg (tăng 7,5%). Trong tháng 4/2021, giá TACN thành phẩm tiếp tục tăng 2,7-3,3% so với Quý I/2021 (Chi tiết theo Bảng 6 phụ lục đính kèm).

   

  Trong sản xuất TACN công nghiệp, giá nguyên liệu thông thường chiếm khoảng 80-85% so với giá thành sản xuất; chi phí khác như nhiên liệu, khấu hao, nhân công, lãi vay, lương… chiếm khoảng10-15%. Theo mặt bằng hiện nay, chỉ tính riêng chi phí nguyên liệu cho TAHH hoàn chỉnh lợn bình quân là 8.894đ/kg; TAHH hoàn chỉnh của gà màu bình quân là 9.757đ/kg; TAHH hoàn chỉnh của gà trắng bình quân là 10.050đ/kg; Các chi phí vận hành sản xuất, kinh doanh, bao bì, lương khoảng 2.500-3.000 đồng/kg.

   

  Dẫn đến giá thành thực tế bán ra TAHH hoàn chỉnh của lợn giai đoạn vỗ béo  là khoảng 11.000đ/kg, TAHH hoàn chỉnh của gà màu nuôi thịt là khoảng 12.100đ/kg,  TAHH hoàn chỉnh của gà trắng nuôi thịt là 12.500đ/kg

   

  Bảng 3. Sản lượng TACN gđ 2015-2020 theo vùng sinh thái (1.000 tấn)

  TT

  Vùng

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  1

  Bắc Trung Bộ

  189

  153

  259

  304

  470

  541

  2

  Duyên hải Nam Trung Bộ

  935

  1.595

  1.438

  1.453

  1.667

  1.645

  3

  Đông Bắc

  364

  410

  319

  344

  422

  499

  4

  Đồng bằng Sông Cửu Long

  2.421

  3.277

  3.352

  3.012

  2.947

  2.785

  5

  Đồng bằng Sông Hồng

  6.799

  8.889

  7.826

  7.798

  7.268

  7.902

  6

  Đông Nam Bộ

  5.006

  5.661

  5.993

  5.753

  5.975

  6.589

  7

  Tây Bắc Bộ

  129

  165

  192

  145

  191

  330

   

  Tổng số

  15.846

  20.152

  19.381

  18.813

  18.942

  20.295

   

  Tăng trưởng (%)

   

  27,2

  -3,8

  -2,9

  0,7

  7,1

   

  Bảng 4. Sản lượng TACN gđ 2015-2020 theo loại hình doanh nghiệp (1.000 tấn)

  Loại hình doanh nghiệp

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  FDI

  9,507

  60.0

  12,391

  61.5

  11,472

  59.2

  11,245

  59.8

  11,618

  61.3

  12.143

  59,8

  Trong nước

  6,339

  40.0

  7,761

  38.5

  7,908

  40.8

  7,568

  40.2

  7,324

  38.7

  8.151

  40,2

  Tổng số

  15,846

  100.0

  20,152

  100.0

  19,381

  100.0

  18,813

  100.0

  18,942

  100.0

  20.295

  100,0

   

  Bảng 5. Sản lượng TACN giai đoạn 2015-2020 theo nhóm vật nuôi (triệu tấn)

  Nhóm TĂCN

  Năm 2015

  Năm 2016

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  Sản lượng

  Tỷ lệ (%)

  TA cho lợn

  10,0

  63,6

  13,5

  67,3

  12,4

  63,7

  10,6

  56,6

  9,4

  49,7

  8,9

  43,8

  TAcho gia cầm

  5,1

  32,2

  6,3

  30,6

  6,5

  33,5

  7,7

  40,7

  8,9

  47,2

  10,7

  52,7

  TAcho vật nuôi khác

  0,7

  2,4

  0,4

  2,0

  0,5

  2,7

  0,5

  2,6

  0,6

  2,9

  0,6

  3,0

  Tổng

  15,8

   

  20,1

   

  19,4

   

  18,8

   

  18,9

   

  20,3

   

   

  Bảng 6. Tổng hợp giá một số nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2015-2020


  TT

  Loại nguyên liệu

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  4 tháng đầu năm 2021

  1

  Ngô hạt

  5.392

  5.338

  4.344

  5.547

  5.381

  5.621.0

  7.334

  2

  Khô dầu đậu tương

  9.775

  9.604

  8.486

  10.493

  9.355

  10.184

  13.300

  3

  Bột cá

  29.917

  28.792

  28.597

  29.469

  28.248

  27.225

  27.493

  4

  Cám gạo chiết ly

  6.240

  6.083

  3.747

  4.334

  5.468

  4.427

  4.978

  5

  Methionine HCl

  134.417

  82.667

  55.759

  61.367

  49.886

  53.928

  64.900

  6

  Lysine HCl

  35.267

  34.890

  21.540

  27.192

  28.598

  28.181

  35.436

  7

  DDGS

  5.113

  5.273

  5.362

  6.305

  8.743

  8

  TĂ HH lợn thịt vỗ béo từ 60 kg trở lên

  9.085

  8.297

  8.600

  9.041

  9.076

  9.362

  10.486

  9

  TĂ HH gà thịt lông màu

  10.278

  9.400

  8.500

  9.199

  9.372

  9.496

  10.712

  10

  TĂ HH gà thịt lông trắng

  10.400

  9.700

  9.500

  9.879

  9.727

  9.961

  10.812

   (*) Cập nhật đến ngày 20/4

   

  C.N

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

 • Nguyen manh cuong
 • Thật tuyệt vời

 • Trần Thanh Hậu
 • An toàn- An tâm- An vui

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.