• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Thống kê giá heo hơi Việt Nam – Trung Quốc – Thái Lan từ năm 2015 đến tháng 9/2018

  Giá thịt heo hơi 2015 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 của Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

   

  (ĐVT: đ/kg)

  Thời gian

  Việt Nam

  Trung Quốc

  Thái Lan

  Năm 2015

  45.500-50.000

  48.900-60.700

  40.200-44.800

  Năm 2016

  37.500-54.000

  56.700-69.300

  35.900-45.500

  Năm 2017

  23.500-36.500

  41.600-54.500

  36.300-40.900

  Năm 2018

   

   

   

  Tháng 1

  31.000

  35.000-37.000

  35.100

  Tháng 2

  32.000

  37.000-38.000

  35.700

  Tháng 3

  31.000

  38.000-39.000

  40.700

  Tháng 4

  35.000

  36.000-37.000

  47.700

  Tháng 5

  42.000

  35.000-36.000

  44.600

  Tháng 6

  48.000-50.000

  37.000-39.000

  45.700

  Tháng 7

  50.000-52.000

  40.000-43.000

  45.400

  Tháng 8

  49.000-51.000

  46.000-47.000

  47.600

  Tháng 9

  51.000-53.000

  48.000-49.000

  46.200

   

  Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 10/2018

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn