• Giá Heo thịt hơi Miền Bắc từ 82.000 - 85.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Phú Thọ, Tuyên Quang 82.000 - 83.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Nam Định 85.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Hưng Yên, Hà Nội 85.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Miền Trung từ 79.000 – 82.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Đắk Lắk, Bình Định 80.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Thanh Hóa 82.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi miền Nam từ 77.000 - 82.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh, TP.Cần Thơ từ 80.000 - 81.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi Đồng Nai 82.000 đ/kg
  • Giá Heo thịt hơi TP Hồ Chí Minh 81.000 đ/kg
  •  
 • Thống kê kết quả chăn nuôi 2020

  Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam trân trọng giới thiệu với quý độc giả các bảng, biểu đồ:  tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình tái đàn lợn theo các vùng sinh thái; giá một số nguyên liệu, TACN chính năm 2020; nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2020; giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước tính năm 2020; diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020; biểu đồ diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020.

   

  Bảng 1. Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi năm 2020, KH năm 2021

  Chỉ tiêu

  ĐVT

  Thực hiện năm 2019

  Năm 2020

  KH năm 2021

  So sánh 2020/2019 (%)

  So sánh 2021/2020 (%)

  KH năm 2020

  Ước cả năm

  I. Đàn gia súc, gia cầm

   

   

   

   

   

   

  1. Đàn trâu

  1.000 con

  2.349,9

  2.515,0

  2.410,0

  2.401,4

  2,6

  -0,4

  2. Đàn bò

  1.000 con

  5.640,7

  5.950,5

  5.875,3

  6.009,5

  4,2

  2,3

       Bò sữa

  1.000 con

  321,2

  335,5

  346,5

  375,2

  7,9

  8,3

       Tỷ lệ bò lai

  %

  60,5

  63,5

  62,5

  63,5

  3. Đàn lợn

  1.000 con

  24.932,2

  27.250,0

  26.170,0

  27.103,9

  5,0

  3,6

       Đàn lợn nái

  1.000 con

  2.710,2

  3.850,0

  3.800,0

  3.040,9

  40,2

  -20,0

       Tỷ lệ nái ngoại

  %

  30,0

   

   

       Đàn lợn thịt xuất chuồng

  1.000 con

  42.193,0

  48.050,0

  44.150,0

  4,6

  Tỷ lệ lợn lai, ngoại

  %

  93,0

  94,5

  93,5

  94,5

  0,5

  1,1

  4. Đàn gia cầm

  Triệu con

  467,0

  496,5

  496,0

  512,9

  6,2

  3,4

      Đàn gà

  Triệu con

  365,0

  378,5

  396,0

  410,7

  8,5

  3,7

      Tổng số gia cầm xuất bán

  Triệu con

  703,7

  669,2

  785,5

  11,6

  II. Sản phẩm chăn nuôi

   

   

   

   

   

   

  1. Thịt hơi các loại

  1.000 tấn

  5.112,7

  5.311,9

  5.388,2

  5.720,6

  5,4

  6,2

       Thịt lợn

  1.000 tấn

  3.328,8

  3.485,0

  3.459,3

  3.668,7

  3,9

  6,1

       Thịt gia cầm

  1.000 tấn

  1.302,5

  1.325,9

  1.421,7

  1.504,6

  9,2

  5,8

       Thịt trâu

  1.000 tấn

   94,5

  96,0

  96,0

  98,5

  1,6

  2,6

       Thịt bò

  1.000 tấn

   355,3

  370,5

  372,5

  394,8

  4,8

  6,0

       Thịt dê, cừu…

  1.000 tấn

  31,6

  34,5

  38,7

  46,3

  22,4

  19,5

  2. Sản lượng sữa tươi

  1.000 tấn

  986,1

  1.150,5

  1.086,3

  1.210,8

  10,2

  11,5

  3. Trứng các loại

  Triệu quả

  13.279,0

  14.150,0

  14.539,6

  15.630,8

  9,5

  7,5

  4. Sản lượng mật ong

  1.000 tấn

  21,8

  27,5

  23,5

  25,3

  7,8

  7,7

  5. Sản lượng kén tằm

  1.000 tấn

  11,9

  11,0

  12,8

  13,9

  8,2

  8,0

  6. Sản lượng tổ yến

  Tấn

  55,7

  75,8

  102,0

  36,2

  34,6

  III. Sản lượng thức ăn

   

   

   

   

   

   

  Thức ăn chăn nuôi công nghiệp

  1.000 tấn

  18.950,0

  17.500,0

  20.011,0

  21.110,0

  5,6

  5,5

   

   

  Bảng 2. Tình hình tái đàn lợn theo các vùng sinh thái

  ĐVT: triệu con

  Thời điểm

  1/1/2019

  1/1/2020

  01/10/2020

  T10/T1.2019 (%)*

  T10/T1.2020 (%)**

  Cả nước

  30.782.555

  22.611.159

  26.121.902

  84,9

  115,5

  ĐB Sông Hồng

  7.133.882

  4.421.476

  5.505.604

  77,2

  124,5

   TD & MNPB

  7.628.407

  5.652.538

  6.120.394

  80,2

  108,3

   BTB & DHMT

  5.804.909

  4.649.761

  5.542.765

  95,5

  119,2

   Tây Nguyên

  1.971.480

  1.701.616

  2.002.900

  101,6

  117,7

  Đông Nam bộ

  4.801.184

  4.355.277

  4.894.743

  101,9

  112,4

  ĐB SCL

  3.442.693

  1.830.491

  2.055.496

  59,7

  112,3

  Nguồn: Tổng hợp báo cáo các tỉnh/TP

  * So với thời điểm trước dịch;

  ** So với đầu năm 2020, đàn lợn cả nước tháng 10/2020 đã tăng 115,5%.

   

  Bảng 3. Giá một số nguyên liệu, TACN chính năm 2020

   

  TT

  Loại nguyên liệu

  Giá 2019

  Giá 2020

  Tăng/Giảm (%)

  1

  Ngô hạt

  5,387

  5,621

  4.3

  2

  Khô dầu đậu tương

  9,359

  10,185

  8.8

  3

  Cám mì

  5,235

  5,173

  -1.2

  4

  Bột cá

  28,273

  27,225

  -3.7

  5

  Cám gạo chiết ly

  5,460

  4,428

  -18.9

  6

  Sắn lát

  5,338

  5,205

  -2.5

  7

  Methionine HCl

  49,947

  53,929

  8.0

  8

  Lysine HCl

  28,668

  28,182

  -1.7

  9

  DDGS

  5,364

  6,306

  17.6

  10

  TĂ HH lợn thịt (vỗ béo từ 60 kg trở lên)

  9,078

  9,363

  3.1

  11

  TĂ HH gà thịt (lông trắng)

  9,730

  9,962

  2.4

  12

  TĂ HH gà thịt (lông màu)

  9,374

  9,497

  1.3

   

  Nguồn: Tổng hợp báo cáo các doanh nghiệp

   

  Bảng 4. Nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2020

  ĐVT: con (lợn giống, gia cầm giống, trâu bò sống), tấn (thịt), USD (trị giá)

   

  TT

  Chủng loại

  11T 2020

  So 11T 2019 (%)

  So 11T 2018 (%)

  So 11T 2017 (%)

  Lượng

  Trị giá

  Lượng

  Trị giá

  Lượng

  Trị giá

  Lượng

  Trị giá

  1

  Lợn giống (hs0103)

  41.604

  25.782.719

  1.448,3

  885,2

  4.089,7

  1.381,3

  2.331,6

  1.262,7

  2

  Lợn sống giết thịt (hs 0103)

  305.726

  85.593.759

  3

  Gia cầm giống (hs 0105)

  3.410.731

    17.927.887

  9,9

  14,8

  41,7

  62,2

  57,0

  95,8

  4

  Thịt lợn (hs0203)

        90.211

  216.166.657

  405,1

  531,6

  626,7

  948,4

  1401,6

  2029,1

  4

  Thịt gà (hs0207)

     148.790

  138.208.402

  16,1

  17,0

  27,7

  30,1

  99,3

  99,1

  5

  Trâu bò sống (hs 0102)

      517.904

  556.033.366

  -0,2

  -7,1

  134,1

  113,9

  115,4

  106,0

  6

  Thịt mát gia súc (hs 0201)

         1.546

    15.668.390

  7,3

  -17,0

  52,8

  14,6

  67,0

  29,9

  7

  Thịt gia súc đông lạnh (hs 0202)

        80.124

  295.935.041

  42,6

  38,1

  106,3

  102,7

  100,7

  129,5

  8

  Thịt dê cừu (hs 0204)

            368

      2.927.260

  -26,9

  -41,0

  -20,2

  -31,6

  -39,7

  -38,7

  Nguồn: Tổng cục Hải quan

  Ghi chú:

  Lượng NK trên không bao gồm các lô hàng gửi kho ngoại quan, gia công/chế xuất từ nội địa, tạm nhập miễn thuế.

  Lợn giống NK trong 11 tháng 2020 tăng 15,4 lần về lượng và 9,5 lần về trị giá so cùng kỳ 2019.

  Thịt lợn NK trong 11 tháng 2020 tăng 5,1 lần về lượng và 6,3 lần về trị giá so cùng kỳ 2019.

   

  Bảng 5. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước tính năm 2020(ĐVT: USD)

   

  TT

  Mặt hàng

  Mã HS code

  Ước cả năm 2020

  1

  Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

  0203

  28.527.226

  2

  Thịt và phụ phụ phẩm gia cầm sau giết mổ

  0207

  25.108.301

  3

  Trứng gia cầm đã bảo quản hoặc làm chín

  0407

  1.449.795

  4

  Trứng gia cầm sơ chế. lòng đỏ trứng muối

  0408

  3.372.015

  5

  Mật ong tự nhiên

  0409

  71.318.974

  6

  Xúc xích và các sản phẩm tương tự. phụ phẩm dạng thịt

  1601

  303.768

  7

  Thịt và các phụ phẩm dạng thịt đã chế biến

  1602

  28.100.724

  8

  Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu

  2309

  788.759.008

  9

  Sữa các các sản phẩm từ sữa

  2202

   

  Tổng cộng

   

  946.939.812

  Nguồn: Tổng cục Hải quan

   

  Bảng 6. Diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020(ĐVT: đ/kg)

   

  Lợn hơi

  Gà lông trắng hơi

  Tháng 4

  81.789

  20.924

  Tháng 5

  94.490

  27.740

  Tháng 6

  90.373

  32.100

  Tháng 7

  88.764

  26.873

  Tháng 8

  84.810

  25.165

  Tháng 9

  78.969

  22.442

  Tháng 10

  69.604

  20.093

  Tháng 11

  68.600

  23.400

  Tháng 12

  68.200

  20.600

  Nguồn: Tổng hợp từ các Sở NN&PTNT và Chi cục CNTY

   

  Nguồn: Cục Chăn nuôi

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.