• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 33.000 - 41.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Phú Thọ  36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nam Định 39.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 32.000 – 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Quảng Bình 36.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 31.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 34.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trà Vinh 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Long An 37.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Tháp 38.000 đ/kg
  •  
 • Tỷ lệ amino acid lý tưởng cho gà thịt

  Các amino acid tham gia vào cấu tạo của protein cho cơ thể giống như những nan tạo nên cái thùng gỗ. Khi một nan có độ cao thấp hơn các nan khác thì sức chứa nước của thùng sẽ bị giảm chỉ bằng mức của nan thấp nhất, phần cao hơn của các nan khác trở thành bị thừa gây lãng phí.

   

  Với sinh tổng hợp protein cũng tương tự, khi các amino acid cân bằng cơ thể sẽ tổng hợp được nhiều protein nhất, khi các amino acid không cân bằng, lượng protein tổng hợp được chỉ tương ứng với lượng của amino acid thiếu hụt nhất, phần cao hơn của các amino acid khác trở thành dư thừa, gây lãng phí, làm thức ăn cho vi khuẩn gây hại và ô nhiễm môi trường.

  Tỷ lệ amino acid lý tưởng cho gà thịt

  Ecovet team xin giới thiệu với các bạn tỷ lệ acid amin lý tưởng do Universidade Federal de Vicosa – Brazil đề xuất và khuyến cáo

   

  Bảng 2.11 – Tỷ Lệ Amino Acid / Lysine Sử Dụng Để Tính Nhu Cầu Amino Acid Cho Gà Thịt
      Pha
  Amino Acid Đơn vị Tiền khởi động – Khởi động Sinh trưởng – Vỗ béo
      1 – 21 ngày 22 – 56 ngày
      Tiêu hoá Tổng số Tiêu hoá Tổng số
  Lysine % 100 100 100 100
  Methionine % 39 38 40 39
  Methionine + Cystine % 72 72 73 73
  Threonine % 65 68 65 68
  Tryptophan % 17 17 18 18
  Arginine % 108 105 108 105
  Glycine + Serine % 147 150 134 137
  Valine % 77 79 78 80
  Isoleucine % 67 67 68 68
  Leucine % 107 107 108 108
  Histidine % 37 37 37 37
  Phenylalanine % 63 63 63 63
  Phen + Tyr % 115 115 115 115

   

  Ecovet Team

  Nguồn: Ecovet VN

   

   

   

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn