• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 47.000 - 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên từ 53.000 - 53.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Giang 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Tuyên Quang từ 52.000 - 52.500đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Phú Thọ, Vĩnh Phúc 51.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bắc Trung Bộ từ 48.000 – 52.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trung và Nam Trung Bộ từ 47.000 – 49.000 đồng/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam 47.000 - 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An 49.000 – 50.000 đồng/kg
  •  
 • USDA: Dự báo cung cầu lúa mì và ngô thế giới niên vụ 2017/18

  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 1/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 757,01 triệu tấn.

  USDA: Dự báo cung cầu lúa mì và ngô thế giới niên vụ 2017/18

  Wheat and corns_1600x1200px.jpg

  Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.

   

  Đvt: triệu tấn

  2017/18 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
  SL NK Ngành TACN Nội địa XK
  Thế giới 252,72 757,01 180,19 143,32 741,7 180,85 268,02
  Mỹ 32,13 47,37 4,22 2,72 30,26 26,54 26,92
  Các TT khác 220,59 709,64 175,97 140,6 711,44 154,31 241,1
  TT XK chính 22,2 220,6 6,66 64 149,75 76,9 22,81
  Argentina 0,22 17,5 0,01 0,1 5,5 11,9 0,33
  Australia 4,37 21,5 0,15 3,4 6,8 16 3,22
  Canada 6,84 30 0,5 3,5 8,7 22 6,64
  EU-27 10,77 151,6 6 57 128,75 27 12,62
  TT NK chủ yếu 152,2 202,8 95,48 30,78 277,11 6,46 166,9
  Brazil 2,18 4,25 8 0,5 12,1 0,8 1,53
  Trung Quốc 111,05 130 4 13 116 0,8 128,25
  Trung Đông 13,03 19,42 18,4 5,31 40,5 0,84 9,51
  Bắc Phi 13,92 18,15 27,85 2,18 45,08 0,69 14,16
  Pakistan 4,33 26,5 0,03 1 25 0,6 5,26
  Đông Nam Á 5,61 0 26 7,79 24,34 1,07 6,2
  Các TT khác              
  Ấn Độ 9,8 98,38 2,5 5 100 0,5 10,18
  SNG -12 21,11 141,27 7,96 32,5 83,99 60,54 25,82
  Nga 10,83 85 0,5 21,5 45 35 16,33
  Kazakhstan 3,36 14 0,05 2,1 6,9 7,5 3,01
  Ukraine 1,78 26,5 0,03 3,4 9,8 17 1,51

  Nguồn: VITIC/USDA

   

  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 1/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 1.044,56 triệu tấn.

   

  Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.

  Đvt: triệu tấn
  2017/18 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
  Sản lượng Nhập khẩu Ngành TACN Nội địa Xuất khẩu
  Thế giới 228,75 1044,56 146,08 650,57 1066,73 151,51 206,57
  Mỹ 58,25 370,96 1,27 140,98 318,66 48,9 62,93
  Các TT

  còn lại

  170,5 673,6 144,81 509,59 748,07 102,62 143,65
  TT XK chủ yếu 19,33 149,5 0,41 66,3 85,7 64,7 18,83
  Argentina 5,76 42 0,01 8,5 12,5 29 6,27
  Brazil 10,57 95 0,3 52 61,5 34 10,37
  Nam Phi 3 12,5 0,1 5,8 11,7 1,7 2,2
  TT NK chủ yếu 21,86 121,84 86,4 153,25 206,2 4,13 19,77
  Ai Cập 1,89 6 10 13,4 15,9 0,01 1,98
  EU-27 7,54 60,09 16 56 74,8 2 6,83
  Nhật Bản 1,32 0 15 11,5 15,1 0 1,22
  Mexico 5,41 26,2 16,5 24,3 42,3 1,3 4,51
  Đông Nam Á 3,18 29,39 14,7 36,1 43,7 0,82 2,75
  Hàn Quốc 1,83 0,08 9,7 7,5 9,8 0 1,81
  TT khác              
  Canada 2,04 14,1 1 8,4 14 1,3 1,84
  Trung Quốc 100,71 215,89 3 166 240 0,05 79,55
  SNG -12 3,11 42,75 0,45 15,68 18,36 25,56 2,38
  Ukraine 1,58 25 0,03 3,8 5,1 20,5 1,01

  Nguồn: VITIC/USDA

   

  Vũ Lanh

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

 •