• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Tiêu chuẩn sản phẩm chăn nuôi hữu cơ 2017

  TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.

   

  Tiêu chuẩn này ñưa ra các yêu cầu ñối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm chăn nuôi hữu cơ.

   

  Tiêu chuẩn này ñược áp dụng ñồng thời với TCVN 11041-1:2017.

   

  Xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

  TCVN 11041-3-2017. Chan nuoi huu co

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn