• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 49.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hải Dương, Thái Bình 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung, Tây Nguyên 43.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị, Hà Tĩnh 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang, hạu Giang 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long, Long An 47.000 đ/kg
  •  
 • Tiêu chuẩn sản phẩm chăn nuôi hữu cơ 2017

  TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.

   

  Tiêu chuẩn này ñưa ra các yêu cầu ñối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm chăn nuôi hữu cơ.

   

  Tiêu chuẩn này ñược áp dụng ñồng thời với TCVN 11041-1:2017.

   

  Xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

  TCVN 11041-3-2017. Chan nuoi huu co

  Để lại comment của bạn

 •