GALLIPRO® Fit giúp giảm tác hại của mầm bệnh trên gà thịt - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 57.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Hưng Yên 5.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Vĩnh Phúc 57.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 54.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 56.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Ngãi 54.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 52.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 53.000 đ/kg
  •  
 • GALLIPRO® Fit giúp giảm tác hại của mầm bệnh trên gà thịt

  ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ CỦA VI SINH VẬT TRÊN SẢN XUẤT GÀ THỊT

   

  Cải thiện năng suất đàn là mục tiêu quan trọng của ngành chăn nuôi gia cầm. Mặc dù cải tiến về lựa chọn di truyền và công thức TACN đã làm tăng các thông số sản xuất như hiệu quả sử dụng thức ăn và trọng lượng cơ thể của gà thịt, nhưng việc thiếu tính đồng nhất về năng suất trong và giữa các đàn kế tiếp vẫn là một vấn đề (Van Limbergen và cộng sự, 2020). Nhiều yếu tố liên quan đến sức khỏe, chuồng trại và quản lý có thể ảnh hưởng đến năng suất của gia cầm.

   

  Một vài ví dụ như là:

   

  • Nguồn gốc gà con,
  • Hệ thống đèn,
  • Chất lượng thông gió,
  • Mật độ thả giống,
  • Chất lượng nước và thức ăn,
  • Các chương trình quản lý và phòng ngừa bệnh tật,

   

  Điều này làm cho việc phân giải tác động của từng yếu tố đối với hiệu suất bằng quan sát trở nên khó khăn. Trong số những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất, thì sức khỏe đường ruột tổng thể, được định nghĩa là “trạng thái cân bằng tương hợp giữa vi sinh vật và ruột, nơi sức khỏe và lợi ích của động vật không thay đổi” là quan trọng (Celi và đồng nghiệp, 2019). Sự mạnh mẽ của hệ vi sinh là khả năng hệ vi sinh vật đường ruột thích ứng với các điều kiện thay đổi, nhằm duy trì sự cân bằng và năng suất của vi sinh vật. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột tối ưu, mang lại lợi ích và do đó tính bền vững cao hơn cho chăn nuôi gia cầm.

   

  Cụ thể, các bệnh đường ruột như cầu trùng và viêm ruột hoại tử (NE) đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở gà thịt thương phẩm sau các quy định nghiêm ngặt về sử dụng thuốc kháng sinh trong thức ăn. Ngoài ra, nhiễm E. coli ở gia cầm luôn là vấn đề đáng lo ngại trong chăn nuôi gia cầm, gây nguy hiểm cho hệ vi sinh vật một cách nghiêm trọng.

  CÁC LỢI KHUẨN ĐƯỢC CHỌN LỌC DỰA TRÊN BACILLUS, CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MẦM BỆNH ĐƯỜNG RUỘT VÀ NGĂN NGỪA RỐI LOẠI HỆ KHUẨN RUỘT

   

  Hiệu quả của men vi sinh đã được chứng minh là một giải pháp tự nhiên, bền vững và đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe “bình thường” của vật nuôi trong trang trại. Các sản phẩm men vi sinh có chứa vi khuẩn Bacillus đặc biệt thích hợp để sử dụng trong thức ăn cho gà thịt vì chúng có khả năng phục hồi các điều kiện trong thức ăn, bao gồm cả dạng viên. Với men vi sinh dựa trên Bacillus, các cơ chế hoạt động chính để kiểm soát sức khỏe gia cầm có thể biết đến là:

   

  • Tạo màng sinh học ở đầu nhung mao ở cấp độ tế bào ruột
  • Loại trừ cạnh tranh,
  • Sản xuất bacteriocin,
  • Hoạt động Siderophore,
  • Điều chế hệ thống miễn dịch.

   

  Chúng tôi đã thấy rằng, một số chủng Bacillus subtilis và các loài vi khuẩn khác thuộc chi Bacillus có thể ức chế sự phát triển của mầm bệnh trong vitro. Men vi sinh thuộc chi Bacillus thích nghi tốt để cạnh tranh chất dinh dưỡng trong hầu hết các môi trường, bao gồm cả đường ruột của vật chủ. Một số chủng có thể tích cực sản xuất lipopeptide, tác dụng ức chế trực tiếp sự phát triển hoặc phá hủy thành tế bào của vi khuẩn cạnh tranh. Các chủng khác có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất siderophores; các phân tử cho phép vi khuẩn thu giữ sắt có trong môi trường vi mô của chúng.

   

  ĐỐI VỚI GÀ THỊT, THIẾT LẬP MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM VỀ VI KHUẨN ĐÃ XÁC NHẬN NHỮNG YẾU TỐ NÀY

   

  Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung men vi sinh GALLIPRO® Fit vào khẩu phần ăn của gà thịt.

   

  Chọn những con gà trống 576 ngày tuổi vào chuồng và chia chúng thành bốn nhóm. Tất cả các chế độ ăn đều không có bất kỳ chất kích thích tăng trưởng kháng sinh (AGP) hoặc thuốc chống cầu trùng nào

   

  Bốn nghiệm thức được cho và không cho ăn bổ sung bằng men vi sinh GALLIPRO® Fit với tỷ lệ bao gồm 750 g/T thức ăn, và có/ không cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm vi khuẩn bệnh (E. coli, Eimeria spp., và C. perfringens) gây rối loạn hệ khuẩn ruột ở gà và gây thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi gia cầm.

   

  Gà trong nhóm phơi nhiễm với rối loạn hệ khuẩn ruột, bao gồm cho gà con ở 7 ngày tuổi cảm nhiễm E. coli (108 CFU/gà/ngày) trong hai ngày liên tiếp, tiếp theo là nghiệm thức Eimeria hỗn hợp ở 14 ngày tuổi và cuối cùng là việc tiêm vào miệng C. perfringens trong 3 ngày từ 17 đến 19 ngày tuổi ngày. Nghiệm thức Eimeria bao gồm một hỗn hợp của 8.000 bào tử của E. acervulina, E. maxima và E. tenella, vi sinh Eimeria hỗn hợp được lấy từ các khuẩn thực địa. Việc cảm nhiễm bệnh được thực hiện vào buổi sáng trước khi cung cấp thức ăn cho các gà trong thí nghiệm.

   

  GALLIPRO® FIT TÁC ĐỘNG MỘT SỐ THÔNG SỐ HIỆU SUẤT KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

   

  Liên quan đến các thông số kỹ thuật chăn nuôi, gà thịt được bổ sung GALLIPRO® Fit cho thấy BW cuối cao hơn và FCR thấp hơn so với nhóm gà thịt trong không được bổ sung. (khoảng 5% so với nhóm NC và 9% so với nhóm PC)*. Gà được đưa vào thử nghiệm mắc chứng rối loạn hệ khuẩn ruột có khả năng sống sót thấp hơn so với những con đối chứng âm. Việc bổ sung GALLIPRO® Fit làm giảm tác động tiêu cực của thí nghiệm, đối với khả năng sống (P <0,05). Cho gà thịt thương phẩm ăn GALLIPRO® Fit hàng ngày có lợi về mặt cải thiện năng suất dù có hoặc không có cảm nhiễm về rối loạn vi khuẩn.

   

  NỒNG ĐỘ E. COLI, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ĐƯỢC ĐẾM TRONG MANH TRÀNG VÀ DẤU HIỆU SINH HỌC PHÙ HỢP VỚI NHỮNG PHÁT HIỆN NÀY

   

  Hình 1. Sự phát triển của E. coli, Clostridium perf. Lactobacillus sp.(log10 CFU/g) trong phân tương quan với nồng độ Endotoxin LPS trong huyết thanh (EU/ml) vào ngày 24

  Như dự đoán, việc gây ra rối hệ khuẩn ruột một cách đáng kể (P<0,05) đã làm tăng số lượng E. coli C. perfringens trong chất tiêu hóa manh tràng của nhóm gà PC. Đồng thời, số lượng Lactobacillus sp. đã giảm (Hình 1) ở nhóm thử nghiệm không dùng men vi sinh. Lactobacillus sp. thường được công nhận là một trong những vi khuẩn có lợi trong chăn nuôi gia cầm, sự thay đổi này lại không có lợi cho gia cầm. Ngược lại, gà thịt được bổ sung GALLIPRO® Fit ở mức 750 g/T thức ăn và được tiêm cảm nhiễm, có số lượng E. coli C. perfringens thấp hơn đáng kể và số lượng Lactibacillus spp cao. ở manh tràng vào ngày thứ 24 so với gà ở nhóm đối chứng dương không được bổ sung. Những quan sát tương tự đã được thực hiện bởi Bodin et al. (2021). Bằng việc đo LPS nội độc tố trong máu (Hình 1) đã chứng minh rằng việc bổ sung GALLIPRO® Fit có thể làm giảm sự di chuyển của vi khuẩn gây bệnh qua màng biểu mô. Quan sát này có liên quan đến tình trạng nguyên vẹn tốt hơn của đường viền biên tế bào ruột của gà thịt.

   

  PHÒNG NGỪA MẦM BỆNH LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẰM HỖ TRỢ NĂNG SUẤT

   

  Tổng hợp lại, các kết quả của nghiên cứu này xác nhận những tác động dự đoán cho việc bổ sung GALLIPRO® Fit, dựa trên các thử nghiệm vitro và các nghiên cứu trên động vật khác cho thấy, thí nghiệm vitro có khả năng ứng chế vi khuẩn bệnh, điều chỉnh phản ứng miễn dịch và hệ vi sinh vật.

   

  Những kết quả này củng cố lý do lựa chọn chế phẩm men vi sinh hiệu quả cho chăn nuôi gà thịt ngay cả khi gặp những thách thức về tiêu chuẩn vệ sinh. Cho gà thịt thương phẩm ăn GALLIPRO® Fit hàng ngày có lợi dù có hoặc không có thách thức gây ra chứng rối loạn hệ khuẩn ruột.

   

  KẾT LUẬN

  • Cho gà thịt thương phẩm ăn GALLIPRO® Fit hàng ngày đã được chứng minh là có lợi về mặt ngăn ngừa mầm bệnh và hiệu suất ngay cả trước thách thức gây ra chứng rối loạn hệ khuẩn ruột.
  • GALLIPRO® Fit làm giảm đáng kể số lượng E. coli C. perfringens đồng thời tăng số lượng Lactobacillus sp. trong gà
  • Việc bổ sung GALLIPRO® Fit có thể làm giảm sự di chuyển của vi khuẩn gây bệnh qua màng biểu mô do tính toàn vẹn của màng

   

  Scan và ấn theo dõi qua kênh Zalo OA chính thức của Nutrispices để được cập nhật nhiều thông tin và sự kiện về phụ gia thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

  Hồ Ngọc Thủy

   

  Nguồn tham khảo

   

  1. Bodin, J.C., Khanittha Saikhlai, Nattapong Choomkasian, 2021. Etfects of 3 Bacillus strains based probiotic supplementation on E.coli and Clostridium spp. Caecal counts and performance of broilers. IPSF – 2021
  proceedings, T43.

   

  2. Celi, P., Verlhac, Viviane, Pérez Calvo et al., 2019. Biomarkers of gastrointestinal functionality in animal nutrition and health. Animal Feed Sci. and Technology, 250, 9-31.

   

  3. Trial Chr. Hansen AHN #80787

   

  4. Van Limbergen, T., Sarrazin, S., Chantziaras, I. et al. (2020). Risk factors for poor health and performance in European broiler production systems. BMC Vet Res 16, 287.

   

  * For more information, please refer to technical bulletin: GALLIPRO® Fit improves broilers performance despite of induced high sanitary challenge. Jean-Christophe Bodin, Msc. Agr. I Head of Tech. Services – APAC Shirley Mok Hsiao Li, DVM I Marketing Manager – APAC

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

   

  CÔNG TY TNHH MTV NUTRISPICES

   

  Địa chỉ: Titan Tower, tầng 2, số 70 – 72 – 74 đường 37, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

   

  Điện thoại: 028 6271 1906 | Email: info@nutrispices.com

   

  Website: www.nutrispices.com

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.