(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC