Tình hình nhập khẩu các chủng loại phụ phẩm từ ngô của Việt Nam trong tháng 9/2022 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 52.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Vĩnh Phúc 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 51.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Đắk Lắk 51.0000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Thanh Hóa, Quảng Ngãi 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Thuận 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 51.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tây Ninh 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang 51.000 đ/kg
  •  
 • Tình hình nhập khẩu các chủng loại phụ phẩm từ ngô của Việt Nam trong tháng 9/2022

  1. Nhập khẩu DDGS:

   

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 9/2022, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt 148,6 nghìn tấn, trị giá 60,1 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với tháng trước, tăng 0,4% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu DDGS đạt 998,6 nghìn tấn, trị giá 375 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 24,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 110- 150 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu từ 400- 430 USD/tấn. Trong năm 2022, lượng nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 470 triệu USD, giảm 7,1% về lượng nhưng tăng 7,5% về trị giá so với năm 2021.

  Về thị trường cung cấp:

   

  Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu DDGS từ 11 thị trường, tăng 4 thị trường so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Mỹ là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng DDGS cho Việt Nam, đạt 760,2 nghìn tấn trong 9 tháng năm 2022, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 76,1% tổng lượng DDGS nhập khẩu về Việt Nam.

   

  Đáng chú ý, lượng nhập khẩu DDGS từ thị trường Braxin, Achetina và Ân Độ tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt đạt 84,5 nghìn tấn; 15,6 nghìn tấn và 1,6 nghìn tấn trong 9 tháng năm 2022.

   

   Lượng nhập khẩu DDGS từ thị trường Canada và Australia trong 9 tháng năm 2022 lần lượt đạt 51,8 nghìn tấn và 54,6 nghìn tấn, tăng 39,1% và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

  Về giá nhập khẩu:

   

   Giá nhập khẩu trung bình DDGS trong tháng 9/2022 ở mức 404 USD/tấn, giảm 4% so với tháng trước nhưng tăng 20,3% so với tháng 9/2021.

   

  Trong đó, giá nhập khẩu trung bình DDGS từ thị trường Mỹ trong tháng 9/2022 đạt 399 USD/tấn, giảm 6,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,9% so với tháng 9/2021.

   

  Giá trung bình nhập khẩu DDGS trong tháng 9/2022 từ thị trường Australia có giá thấp nhất là 310 USD/tấn, giảm 5,2% so với tháng trước nhưng tăng 23,8% so với tháng 9/2021.

   

  2. Nhập khẩu cám ngô:

   

  Theo số liệu thống kê, lượng nhập khẩu cám ngô của Việt Nam trong tháng 9/2022 đạt 12 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 39,9% về trị giá so với tháng trước, giảm 32,4% về lượng và giảm 34,4% về trị giá so với tháng 9/2021. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng cám ngô trong tháng 9/2022 ở mức 246 USD/tấn, giảm 18,4% so với tháng trước và giảm 2,9% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu cám ngô đạt 108,6 nghìn tấn, trị giá 34 triệu USD, tăng 0,6% về lượng và tăng 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

   

   Trong năm 2022, lượng nhập khẩu cám ngô về Việt Nam dự kiến đạt 145 nghìn tấn, trị giá 45,4 triệu USD, tăng 1,5% về lượng và tăng 22% về trị giá so với năm 2021.

  Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu cám ngô từ 7 thị trường, trong đó, lượng nhập khẩu cám ngô từ Trung Quốc chiếm 79,7% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này, đạt 86,5 nghìn tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trung bình cám ngô nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 9/2022 đạt 246 USD/tấn, giảm 21% so với tháng trước nhưng tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo Trung Quốc duy trì là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng cám ngô cho Việt Nam trong những tháng tới do nguồn cung dồi dào và thời gian vận chuyển ngắn hơn so với các thị trường cung cấp khác.

   

  Lượng nhập khẩu cám ngô từ thị trường Ấn Độ trong 9 tháng năm 2022 đạt 17,4 nghìn tấn, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm 2021, và chiếm 16% tỷ trọng nhập khẩu. Giá trung bình cám ngô nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 9/2022 đạt 298 USD/tấn, giảm 17,9% so với tháng trước nhưng tăng 20,7% so với tháng 9/2021.

  3. Nhập khẩu bột gluten ngô

   

  Theo số liệu thống kê, nhập khẩu bột gluten ngô của Việt Nam trong tháng 9/2022 đạt 2,2 nghìn tấn, trị giá 1,9 triệu USD, giảm 3% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng tăng 5,5% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu bột gluten ngô đạt 29,3 nghìn tấn, trị giá 24 triệu USD, giảm 27,1% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng bột gluten ngô trong tháng 9/2022 ở mức 861 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 16% so với tháng 9/2021.

   

  Nhập khẩu bột gluten ngô về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 2- 4 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu từ 860- 870 USD/tấn.

  Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bột gluten ngô từ 6 thị trường, tăng 1 thị trường so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất mặt hàng này trong 9 tháng năm 2022, đạt 21,2 nghìn tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 72,5% tổng lượng bột gluten ngô nhập khẩu. Giá nhập khẩu bột gluten ngô từ thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2022 ở mức 860 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng trước nhưng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

   

   Nhập khẩu bột gluten ngô từ thị trường Mỹ lớn thứ 2, với lượng nhập khẩu đạt 5,1 nghìn tấn, tăng 191,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhập khẩu bình quân từ thị trường này trong tháng 9/2022 đạt 881 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so cùng kỳ năm 2021.

   

   Lượng nhập khẩu bột gluten ngô từ một số thị trường đạt thấp trong 9 tháng đầu năm 2022 như: Nhập khẩu từ Canada đạt 911 tấn, với giá trung bình 729 USD/tấn; Từ Hàn Quốc đạt 1,5 nghìn tấn, với giá 873 USD/tấn…

  PV

   

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.