Tổng hợp thông tin về xuất – nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023 - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 57.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Hưng Yên 5.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Vĩnh Phúc 57.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 54.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 56.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Ngãi 54.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 52.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 53.000 đ/kg
  •  
 • Tổng hợp thông tin về xuất – nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

  Năm 2023, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD (tăng 26,2% so với cùng kỳ 2022); giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3,53 tỷ USD (giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022).

   

  I. Tình hình xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

   

  Năm 2023, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD (tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022 (409 triệu USD), là nhóm lĩnh vực tăng mạnh nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp). Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 132 triệu USD, tăng 24,1%; xuất khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 157 triệu USD, tăng 36,3%.

   

  Tổng khối lượng lợn xuất khẩu năm 2022 là 11.518 tấn; năm 2023 đạt 12.276 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam ước đạt gần 63,3 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2022 (49,314 triệu USD).

   

  Năm 2023, xuất khẩu thịt trâu và bỏ giảm về lượng và giá trị so với năm 2022. Cụ thể, xuất khẩu thịt bò đạt 76.825 kg (đơn giá bình quân 14,7 USD/kg), trong khi năm 2022 là 118.657 kg (đơn giá bình quân 19,4 USD/kg); xuất khẩu thịt trâu năm 2023 đạt 316.360 kg (đơn giá bình quân 3.5 USD/kg), năm 2022 đạt 125.175 kg (đơn giá bình quân 3.8 USD/kg).

  Sản xuất thịt gà chế biến tại Nhà máy CPV Food Bình Phước

  (Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam) – nguồn Internet

   

  Lượng xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam đạt 4.634 tấn. Sản phẩm xuất khẩu từ gia cầm chủ yếu từ chân gà, cánh gà… Gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Papua New Guinea, Hồng Kông, Cam puchia.

   

  Bảng 1. Xuất khẩu lợn giống và gà giống giai đoạn 2022- 2023

  Đối tượng

  2022

  2023

  So sánh 2023/2022 (%)

  Tổng xuất khẩu lợn sống (con)

  21.560

  7.547

  35,0

  Lợn sống (con)

  Lợn cái

  5.076

  1079

  21,3

  Lợn đực

  106

  88

  83,0

  Lợn con

  15.400

  5.700

  37,0

  Lợn thịt

  978

  700

  71,6

  Tổng xuất khẩu gia cầm sống (con)

   

   

   

  Gia cầm sống (con)

  Gà giống hướng trứng

  793.193

  689.280

  86,9

  Gà trắng giống

  4.970.899

  5.378.280

  108,2

  Lượng trâu/bò sống xuất khẩu (con)

   

   

   

  Bò cái mang thai (con

  1.056

  13.477

  1276,2

  Bò sữa (con)

   

  1.144

   

  (nguồn tổng hợp từ TT. Chuyển đổi số và Thống kê NN và AgroMonitor).

   

  Đặc biệt, ngày 16/11/2023, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm tổ yến đầu tiên sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 09/11/2022.

   

  II. Tình hình nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

   

  – Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 3,53 tỷ USDgiảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa ước đạt 1,17 triệu USD, giảm 6,6%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 0,6% (nguồn tổng hợp từ TT. Chuyển đổi số và Thống kê NN và AgroMonitor).

   

  Bảng 2. Nhập khẩu thịt và phụ phẩm vật nuôi giai đoạn 2021-2023

  Đối tượng

  2021

  2022

  2023

  So sánh 2023/2022 (%)

  Lợn

  Thịt (tấn)

  167.366

  114.123

  114.280

  100,1

  Phụ phẩm (tấn)

  123.452

  69.316

  122.704

  177,0

  Gia cầm

  Thịt (tấn)

  225.069

  246.575

  245.610

  99,6

  Gia cầm sống dùng để làm thịt (tấn)

  3.320

  6.588

  6.052

  91,9

  Trâu

  Thịt (tấn)

  92.124

  133.339

  146.908

  110,2

  Phụ phẩm (tấn)

  4.363

  8.770

  14.045

  160,1

  Thịt (tấn)

  38.108

  39.994

  32.775

  81,9

  Phụ phẩm (tấn)

  18.377

  17.130

  20.479

  119,6

  Trâu, bò sống nhập về giết mổ (con)

  394.358

  195.066

  105.365

  54,0

   

  Năm 2023, Việt Nam ước nhập khoảng 114 nghìn tấn thịt lợn (chiếm gần 3% tổng tiêu thụ thịt lợn trong nước); 245,6 nghìn tấn thịt gia cầm (chiếm 12%); 179,7 nghìn tấn thịt trâu, bò (chiếm 36% tổng tiêu thụ thịt trâu, bò trong nước). –

   

  Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 3,53 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm 2022. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 515 triệu USD, tăng 26,2% so với năm 2022. – Tổng giá trị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ước đạt ~ 5 tỷ USD giảm 10,8 so với năm 2022

   

  Lượng nhập khẩu thịt lợn năm 2023 tương đương 2022 nhưng nhập khẩu phụ phẩm ăn  được từ lợn năm 2023 tăng 77%. Nhập khẩu gia cầm giảm so với năm 2022. Trong khi nhập khẩu từ trâu đều tăng (thịt tăng 10,2%; phu phẩm từ trâu tăng 60,1%). Nhập khẩu thịt bò năm 2023 giảm 18,1% trong khi nhập khẩu phụ phẩm từ bò tăng 19,6%. Trong 2 năm trở lại đây, nhập khẩu trâu, bò sống về giết mổ giảm 49-54%.

   

  – Đối với nhập khẩu con giống:

   

  + Lượng lợn giống nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022 là 6.527 con lợn cái giống và 1.375 con lợn đực giống; năm 2023, chúng ta nhập 5.457 con lợn giống cấp cụ kỵ, ông bà và bố mẹ; trong dó nhập 3.746 lợn cái giống và 1.711 lợn đực giống.

   

  + Lượng gà giống bố mẹ (gà trắng thịt và gà màu thịt) nhập khẩu về Việt Nam năm 2022 là 2.919.811 con; năm 2023 chúng ta nhập khẩu trên 2,82 triệu con gà giống lông trắng và 52.2ngìn con gà giống lông màu cấp bố mẹ giảm 0,9% so với 2022. Lượng gà hướng trứng giống nhập khẩu về Việt Nam năm 2023 là 449,34 nghìn con.

   

  + Lượng vịt giống ông bà/bố mẹ nhập khẩu về Việt Nam: năm 2021 là 50.021con; năm 2022 là 14.000 con và năm 2023 là 74.519 con.

   

  + Đối với bò giống nhập khẩu về Việt Nam: năm 2021 chúng ta nhập 18.731 con (trong đó 14.442 con bò thịt và 4.289 con bò sữa); năm 2022 là 9.997 con (5.822 bò thịt và 4.175 bò sữa); năm 2023, Việt Nam nhập 24.340 con bò giống (bò thịt là 22.399 con và bò sữa là 1.941 con).

   

  – Đối với TACN: Ước tính cả năm 2023, nước ta nhập khẩu 16,8 triệu tấn nguyên liệu TACN (tương đương 6,8 tỷ USD) (chưa bao gồm nguyên liệu nguồn gốc từ động vật), trong đó một số nguyên liệu nhập khẩu chính: ngô hạt 7 triệu tấn (tương đương 2,1 tỷ USD), khô dầu các loại 4,9 triệu tấn (tương đương 2,4 tỷ USD), lúa mì + lúa mạch 1,4 triệu tấn (tương đương 453 triệu USD), DDGS 1,15 triệu tấn (tương đương 394 triệu USD), cám các loại 474 nghìn tấn (tương đương 110 triệu USD), tấm + gạo 414 nghìn tấn (tương đương 145 triệu USD), đậu tương hạt 343 nghìn tấn (tương đương 226 triệu USD), thức ăn bổ sung 527 nghìn tấn (tương đương 574 triệu USD).

   

  TS. Nguyễn Trọng Tuyển – Cục Chăn nuôi

  Nguồn: Cục Chăn nuôi

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.