Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2018-2023 (P1) - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 67.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 66.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 66.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng 69.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 67.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 67.000 - 70.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Sóc Trăng 70.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bạc Liêu 67.000 đ/kg
  •  
 • Tổng quan về ngành chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2018-2023 (P1)

  Theo Cục Chăn nuôi, tổng  đàn gia cầm nói chung, đàn gà và đàn thủy cầm nói riêng những năm vừa qua có xu hướng tăng. Năm 2022, đàn gia cầm cả nước đạt trên 500 triệu con.

  Bảng 1: Diễn biến tổng đàn gia cầm tại các vùng sinh thái  (ĐVT: 1.000 con)

  Đàn gia cầm

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tốc độ tăng BQ năm (%)

  Cả nước

  435.887

  480.325

  512.675

  526.318

  557.281

  6,33

  ĐB Sông Hồng

  107.559

  120.534

  127.217

  127.966

  131.574

  5,17

  Tỷ lệ (%)

  24,68

  25,09

  24,81

  24,31

  23,61

   

  Miền núi và TD

  91.105

  97.789

  103.442

  106.772

  109.401

  4,68

  Tỷ lệ (%)

  20,90

  20,36

  20,18

  20,29

  19,63

   

  BTB & DHMT

  90.731

  99.667

  108.436

  112.744

  121.769

  7,63

  Tỷ lệ (%)

  20,82

  20,75

  21,15

  21,42

  21,85

   

  Tây Nguyên

  22.583

  24.774

  27.537

  31.808

  33.113

  10,04

  Tỷ lệ (%)

  5,18

  5,16

  5,37

  6,04

  5,94

   

  Đông Nam Bộ

  48.812

  55.314

  59.059

  60.889

  70.593

  9,66

  Tỷ lệ (%)

  11,20

  11,52

  11,52

  11,57

  12,67

   

  ĐBSCL

  75.098

  82.248

  86.985

  86.140

  90.831

  4,87

  Tỷ lệ (%)

  17,23

  17,12

  16,97

  16,37

  16,30

   

   

  Việt Nam là một trong những nước có tổng đàn gia cầm lớn nhất thế giới, riêng đàn thuỷ cầm lớn thứ hai thế giới. Giai đoạn từ năm 2018 – 2022, đàn gia cầm tăng nhanh từ 435,9 triệu con lên 557,3 triệu con. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,3%/năm.

   

  Trong cơ cấu chăn nuôi gà, khu vực miền Bắc có tỷ trọng lớn hơn so với khu vực miền Nam, chiếm khoảng 60% tổng đàn gà cả nước. Trong đó, chăn nuôi gà chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long với tỷ trọng chiếm lần lượt 23% và 22%. Những năm gần đây, đàn gia cầm có sự chuyển dịch về các vùng Bắc Trung Bộ & DHMT và Đông Nam Bộ; giảm dần ở Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long.

   

  Trong Quý I/2023, chăn nuôi gia cầm trên cả nước phát triển ổn định. Đàn gia cầm ước khoảng 551,4 triệu con, tăng 2,4%; sản lượng thịt gia cầm ước đạt 563,2 nghìn tấn, tăng 4,2%; trứng ước đạt 4,7 tỷ quả, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. 

   

  Cơ cấu đàn gia cầm

   

  Tại thời điểm 31/12/2022, cả nước có 557,3 triệu con gia cầm, trong đó: đàn gà 453,3 triệu con (chiếm 81,3%); đàn thủy cầm 103,99 triệu con (chiếm 18,7%).

   

  Bảng 2: Cơ cấu đàn gia cầm thời điểm 31/12/2022

  Cơ cấu đàn

  Số lượng (1.000 con)

  Tỷ lệ (%)

  Tổng đàn gia cầm

  557.281

  100,00

  Tổng đàn gà

  453.289

  81,34

  Gà thịt

  364.670

   

  Gà đẻ trứng

  88.733

   

   Tổng đàn thủy cầm

  103.991

  18,66

  Thủy cầm nuôi thịt

  66.908

   

  Thủy cầm đẻ trứng

  37.083

   

   

  Sản lượng thịt và trứng gia cầm liên tục tăng

   

  Cụ thể được thể hiện tại Bảng 3 và Bảng 4:

   

  Bảng 3: Tăng trưởng sản lượng thịt gia cầm (giai đoạn 2018-2022)

  Diễn giải

  ĐVT

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tăng BQ (%)

  Tổng thịt GC

  Tấn

  1.097.493

  1.302.535

  1.881.311

  1.920.192

  2.101.188

  17,63

  Tổng thịt gà

  Tấn

  839.573

  990.379

  1.464.918

  1.498.076

  1.656.693

  18,52

  %

  76,5

  76,0

  77,9

  78,01

  78,85

   

  – Gà CN

  Tấn

  374.047

  428.616

  527.307

  570.140

  650.053

  14,82

  %

  45

  43

  36

  38,06

  39,24

   

  – Gà khác

  Tấn

  465.527

  561.763

  937.611

  927.936

  1.006.640

  21,26

  %

  55

  57

  64

  61,94

  60,76

   

  Thịt thủy cầm

  Tấn

  257.919

  312.157

  416.393

  422.116

  444.495

  14,58

  %

  23,5

  24,0

  22,1

  21,99

  21,15

   

  – Vịt

  Tấn

  197.403

  239.955

  340.218

  344.043

  364.716

  16,59

  %

  77

  77

  81,7

  81,5

  82,05

   

  – Ngan

  Tấn

  57.860

  69.755

  74.123

  75.817

  77.644

  7,63

  %

  22,4

  22,3

  17,8

  17,96

  17,47

   

  – Ngỗng

  Tấn

  2.657

  2.446

  2.051

  2.256

  2.135

  -5,32

  %

  1,0

  0,8

  0,5

  0,53

  0,48

   

   

  Tổng sản lượng thịt hơi gia cầm tăng bình quân hằng năm 17,63% trong giai đoạn 2018-2022. Trong đó, tỷ lệ thịt gà chiếm 76,0 – 78,8%. Tỷ lệ thịt ngỗng giảm 5,3%/năm. Sản lượng trứng gia cầm giai đoạn 2018-2022 tăng trưởng bình quân 8,8%/năm. Trong đó, trứng gà chiếm 64,7% có mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn là 10,9%/năm.

   

  Bảng 4: Tăng trưởng sản lượng trứng gia cầm (giai đoạn 2018-2022)

  Diễn giải

  ĐVT

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tăng trưởng BQ (%)

  Sản lượng trứng GC

  (triệu quả)

  13.087,4

  15.465,9

  16.678,2

  17.587,4

  18.335,1

  8,79

  Trứng gà

  (triệu quả)

  7.853,7

  9.550,2

  11.074,3

  11.572,5

  11.866,9

  10,87

  %

  60,0

  61,8

  66,4

  65,8

  64,7

   

  Trứng thuỷ cầm

  (triệu quả)

  5.234,9

  5.906,7

  5.603,8

  6.014,9

  6.472,4

  5,45

  %

  40,0

  38,2

  33,6

  34,2

  35,3

   

   

  Trích báo cáo của Cục Chăn nuôi ngày 27/4/2023

   

   

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

 • Lĩnh vực thức ăn bổ sung – phụ gia tại Việt Nam: Sàng lọc để hiệu quả hơn! - TÂN HỮU QUÍ
 • […] Nguồn: Tạp Chí Chăn Nuôi […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.