• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Ảnh hưởng của PK200 trong khẩu phần độ đạm thấp tới tính năng sinh trưởng, tỷ lệ tiêu hóa và lượng thải Nitơ

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Nghiên cứu này kết hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hóa của lợn con sau cai sữa, lấy khẩu phần CP 16%, tính theo mô hình acid amin NRC (1998) bổ sung acid amin thiết yếu, thêm vào PK200 (Enzyme tổng hợp cho heo con) để giảm lãng phí chất protein, giảm ô nhiễm môi trường. Ảnh hưởng của PK200 trong khẩu phần độ đạm thấp tới tính năng sinh trưởng, tỷ lệ tiêu hóa và lượng thải Nitơ

  1. Thiết kế thí nghiệm

   

  Chọn 120 con lợn sau cai sữa 10 ngày, thể trọng 10kg, giống DLY (mua từ trại giống heo DBN Xuqian), tỷ lệ con đực và con cái là 50%, mỗi nhóm lặp lại 3 lần, mỗi lần 10 con. Chia nhóm đối chứng và nhóm thí nghiệm (1, 2, 3). Nhóm thí nghiệm 1, 2, 3 phân biệt thêm vào 300g, 400g, 500g PK200.

   

  2. Kết quả thí nghiệm

   

  Bảng 1: Sự ảnh hưởng tới tính năng sinh trưởng ở lợn con

   

  Nhóm

  TT ban đầu/kg

  TT kết thúc/kg

  ADFI/(g/d)

  ADG/(g/d)

  F/G

  Đối chứng

  13.45±1.61a

  34.29±2.95a

  1284±108b

  744±48b

  1.73±0.03a

  TN 1

  13.49±1.38a

  36.89±0.49a

  1362±134a

  836±68a

  1.63±0.02b

  TN 2

  13.62±1.17a

  35.08±1.34a

  1261±111b

  766±61b

  1.65±0.02b

  TN 3

  13.56±1.16a

  35.14±2.57a

  1274±136b

  771±50b

  1.65±0.03b

   

  Bảng 1 cho thấy: so với nhóm đối chứng, nhóm TN1 lượng ăn tăng đáng kể, các nhóm thí nghiệm, tăng trọng đều lên cao, FCR giảm đáng kể, cách biệt giảm 5.78%, 4.62% và 4.62%. Chứng minh PK 200 giúp nâng cao tính năng sinh trưởng cho lợn con.

   

  Bảng 2: Sự ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêu hóa và lượng thải Nitơ khi thêm vào PK 200 %

   

  Nhóm

  Apparent digestibility

  Lượng thải

  Nitơ

  CP

  Béo thô

  Xơ thô

  Ca

  P

  Đối chứng

  65.46

  ±0.26cB

  61.78

  ±2.14bA

  31.76

  ±1.08aA

  60.89

  ±0.78aA

  54.35

  ±0.19aA

  6.25

  ±1.24aA

  TN 1

  81.56

  ±0.26bB

  63.97

  ±0.05bA

  32.14

  ±0.13aA

  61.55

  ±1.45aA

  55.45

  ±0.95aA

  2.95

  ±2.07bB

  TN 2

  85.50

  ±0.26aA

  65.13

  ±1.25aA

  32.98

  ±1.02aA

  61.45

  ±0.08aA

  55.38

  ±0.28aA

  2.32

  ±1.99bB

  TN 3

  85.38

  ±0.26aA

  65.18

  ±0.56aA

  32.36

  ±0.14aA

  62.56

  ±0.27aA

  55.42

  ±1.71aA

  2.34

  ±1.58bB

   

   

  Bảng 2 cho thấy: Sự khác biệt của nhóm TN và đối chứng ở tỷ lệ tiêu hóa Xơ, Ca và P không đáng kể, nhưng tỷ lệ tiêu hóa Protein được nâng cao cách biệt 3.54% & 5.42% (P <0.05, 5.50% (P<0.05), lượng thải Nittơ giảm 52.8%, 62.88% và 62.56%. Nhóm TN2 tỷ lệ tiêu hóa Protein là cao nhất và lượng thải Nitơ thấp nhất. Kết quả: lượng thêm vào Pk200 400g/t là tốt nhất.

   

  3. Kết luận

   

  Nghiên cứu này ứng dụng khẩu phần CP 16%, thêm 400g/t Enzyme tổng hợp PK200, giúp nâng cao tỷ lệ tiêu hóa Protein, giảm FCR. Vì khả năng tiêu hóa của lợn con sau cai sữa tuần đầu hơi yếu, trong PK200 gồm có Xylanase, mannanase, giúp nâng cao tỷ lệ tận dụng NSP, và có Protease giúp nâng cao tỷ kệ tiêu hóa protein. Từ đó nâng cao tính năng sinh trưởng của lợn con, giảm lượng thải Ni tơ. Cung cấp thêm một tài liệu tham khảo khi ứng dụng khẩu phần độ đạm thấp và khai thác thức ăn sinh học cho lợn con hiệu quả cao.

   

  DEMECO

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn