Nhập khẩu đậu tương đạt trên 1 tỷ USD - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 57.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Hưng Yên 5.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Vĩnh Phúc 57.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 54.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 54.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 56.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Ngãi 54.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 52.000 - 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Cà Mau 53.000 đ/kg
  •  
 • Nhập khẩu đậu tương đạt trên 1 tỷ USD

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Thời điểm tuần 3 của tháng 11/2022, giá xuất khẩu đậu tương từ các thị trường như Mỹ, Braxin… tăng so với tháng trước.

   

   

  1. Thế giới:

   

  USDA đã đưa ra dự báo mới nhất về cung cầu đậu tương toàn cầu trong niên vụ 2022/23, sản lượng dự kiến đạt 390,5 triệu tấn, giảm 0,5 triệu tấn so với dự báo trước nhưng tăng 34,9 triệu tấn so với niên vụ 2021/22 do sản lượng tăng cao tại một số nước trồng lớn là Braxin, Mỹ, Achentina…

   

  Trong đó, sản lượng đậu tương tại Braxin dự kiến đạt mức cao kỷ lục là 152 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và tăng 25 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Sản lượng đậu tương của Mỹ đạt 117,4 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 4,1 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Sản lượng đậu tương của Achentina đạt 49,5 triệu tấn, giảm 1,5 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 5,6 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Sản lượng đậu tương tại Trung Quốc đạt 18,4 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với niên vụ trước; Ấn Độ đạt 11,5 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, giảm 0,4 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

   Lượng đậu tương tồn kho cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 102,2 triệu tấn, tăng 1,7 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 8,3 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Trong đó, tồn kho đậu tương của Braxin đạt 31,2 triệu tấn, tăng 1,9 triệu tấn so với niên vụ trước; Tồn kho của Achentina đạt 24 triệu tấn, tăng 0,1 triệu tấn so với niên vụ trước; Tồn kho của Mỹ là 6 triệu tấn, giảm 1,5 triệu tấn; Trung Quốc đạt 31,5 triệu tấn, giảm 0,3 triệu tấn so với niên vụ trước…

  Lượng đậu tương xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 169,1 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 15,1 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu đậu tương toàn cầu niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 166,3 triệu tấn, tăng 0,1 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 10,1 triệu tấn so với niên vụ 2021/22.

   

  Lượng xuất khẩu đậu tương của Braxin trong niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 89,5 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và tăng 10,1 triệu tấn so với niên vụ trước và là nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

   

  Xuất khẩu đậu tương của Mỹ niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 55,7 triệu tấn, tương đương với dự báo trước nhưng giảm 3 triệu tấn so với niên vụ 2021/22. Lượng xuất khẩu đậu tương của Achentina, Paragoayvà Canada lần lượt đạt 7,2 triệu tấn; 5,8 triệu tấn và 4,4 triệu tấn.

   

   Nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc dự báo đạt 98 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và tăng 6,4 triệu tấn so với niên vụ trước. Nhập khẩu đậu tương của EU dự kiến đạt 14,8 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và tăng 0,8 triệu tấn so với niên vụ trước…

   

  Dự báo nhu cầu ép dầu đậu tương của thế giới niên vụ 2022/23 đạt 329,3 triệu tấn, giảm 0,1 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 14,8 triệu tấn so với niên vụ trước do nhu cầu ép dầu tại Trung Quốc, Mỹ, Achentina… tăng.

   

  Theo đó, dự báo nhu cầu ép dầu đậu tương của Trung Quốc niên vụ 2022/23 đạt 96 triệu tấn, tương đương với dự báo trước và tăng 8,5 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

   Tiếp đến là nhu cầu ép dầu đậu tương của Mỹ đứng thứ 2, đạt 61,1 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so với dự báo trước và tăng 0,1 triệu tấn so với niên vụ trước

   

  Về giá: Tại thời điểm tuần thứ 3 của tháng 11/2022, giá xuất khẩu đậu tương tại các thị trường tăng so với tháng trước như Mỹ, khu vực Nam Mỹ… tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Cụ thể, giá xuất khẩu đậu tương giao tháng 2/2023 của Mỹ ở mức 610 USD/tấn, FOB, Nola, tăng 15 USD/tấn so với tháng trước và tăng 119 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2021.

   

   Tại Braxin, giá xuất khẩu đậu tương giao tháng 2/2023 ở mức 630 USD/tấn, FOB, tăng 25 USD/tấn so với tháng trước và tăng 122 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Giá xuất khẩu đậu tương tại Achentina giao tháng 2/2023 ở mức 600 USD/tấn, FOB, tăng 30 USD/tấn so với tháng trước và tăng 65 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2021.

  Giá xuất khẩu đậu tương của các nước Nam Mỹ và Mỹ trong tháng 12/2022 dự kiến giảm do triển vọng nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc và một số nước châu Á như Việt Nam, Indonexia… đang chững lại.

  2. Trong nước:

   

  Kim ngạch nhập khẩu đậu tương

   

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2022, lượng nhập khẩu đậu tương về Việt Nam đạt 134 nghìn tấn, trị giá 91,4 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 16,6% về lượng và giảm 11,1% về trị giá so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu đậu tương đạt 1,53 triệu tấn, trị giá 1,07 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

   

  Lượng nhập khẩu đậu tương về Việt Nam trong những tháng tới dự kiến đạt từ 120- 160 nghìn tấn/tháng, với giá nhập khẩu từ 700 – 730 USD/tấn.

  Về thị trường cung cấp:

   

  Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu đậu tương từ 5 thị trường, trong đó Braxin là thị trường cung cấp đậu tương lớn nhất, chiếm 70% tổng lượng đậu tương nhập khẩu, đạt 925,2 nghìn tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 10/2022, lượng nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 55,7 nghìn tấn, giảm 19,3% so với tháng trước và giảm 57,8% so với tháng 10/2021. Dự báo đây sẽ là thị trường cung cấp đậu tương lớn nhất của Việt Nam trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, do nguồn cung dồi dào, giá cạnh tranh so với các thị trường cung cấp khác. Lượng nhập khẩu đậu tương từ Braxin trong năm 2022 dự kiến đạt trên 1 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2021.

   

  Mỹ là thị trường cung cấp lớn thứ 2 nhưng lượng nhập khẩu giảm mạnh, đạt 472,4 nghìn tấn trong 10 tháng năm 2022, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 30,3% tỷ trọng nhập khẩu.

   

  Lượng nhập khẩu đậu tương từ một số thị trường khác trong 10 tháng năm 2022 đạt thấp như: Nhập khẩu từ Canada đạt 80,5 nghìn tấn, tăng 11,9%; Nhập khẩu từ Campuchia đạt 12,1 nghìn tấn, tăng 75,4% so với cùng kỳ năm 2021…

  Về giá:

   

  Giá nhập khẩu trung bình đậu tương về Việt Nam trong tháng 10/2022 ở mức 682 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng trước nhưng tăng 6,6% so với tháng 10/2021.

   

  Trong đó, giá nhập khẩu đậu tương bình quân từ thị trường Braxin trong tháng 10/2022 cạnh tranh nhất, đạt 667 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng trước nhưng tăng 4,9% so với tháng 10/2021.

   

  Giá nhập khẩu đậu tương bình quân từ thị trường Campuchia có giá cao nhất trong tháng 10/2022 là 809 USD/tấn, tăng 32,5% so với tháng 10/2021.

  PV

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.