Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hiện cả nước có 2.210 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Phần lớn cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh hiện tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ, vùng chăn nuôi trọng điểm của cả nước.

 

Về gia cầm, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ đã xây dựng và cấp giấy chứng nhận 959 cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh còn hiệu lực đối bệnh Cúm gia cầm, Newcastle. 

 

Cục Thú y đang nỗ lực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi sản xuất lớn đáp ứng các yêu cầu về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn Việt Nam, từng bước tiến tới tiêu chuẩn quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu./.

 

Thanh Trà (Vietnam+)