• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Một số giống dê hiện có tại Việt Nam

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Chăn nuôi dê là nghề truyền thống lâu đời của người nông dân, chủ yếu ở những vùng trung du, miền núi phía Bắc của nước ta. Tuy nhiên, hình thức chăn nuôi phổ biến vẫn là quảng canh bởi giống dê nội thường có tầm vóc nhỏ, chậm lớn và năng suất thấp.

   

  Các giống dê nội phổ biến ở Việt Nam

   

  Giống dê Bách Thảo

   

  Một số giống dê hiện có tại Việt Nam

   

  Giống dê Bách Thảo là giống dê kiêm dụng thịt và sữa, có nguồn gốc ở tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, giống dê Bách Thảo hầu như đã được phổ biến nuôi rộng khắp các tỉnh thành, nơi có đồi núi là thích hợp.

   

  Theo Đinh Văn Bình (1994) tăng khối lượng của dê Bách Thảo giai đoạn 0-3 tháng tuổi biến động trong phạm vi 100 – 118 g/con/ngày. Trần Trang Nhung (2000) cho biết, ở giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi dê đực đạt 1,47 kg/con/tháng và dê cái đạt 1,18 kg/con/tháng. Tầm vóc giống dê Bách Thảo không lớn lắm: trưởng thành dê đực nặng 55 – 75 kg/con và dê cái nặng 40 – 50 kg/con. Giống dê Bách Thảo thành thục sớm (7 – 8 tháng tuổi), khả năng sinh sản tốt, một dê cái trung bình cho 2,5 – 4,0 dê con/năm (1,6 lứa/năm). Sản lượng sữa trung bình 150 – 320 kg/chu kỳ. Như vậy, nuôi giống dê Bách Thảo không thể khai thác được sữa hàng hóa vì lượng sữa vừa đủ để nuôi dê con. Giống dê Bách Thảo là giống dê nội chưa được chọn lọc đúng bài bản trong hệ thống giống vật nuôi.

   

  Giống dê Cỏ

   

   

  Dê Cỏ là giống dê gốc từ lâu ở Việt Nam, chúng thích ứng tốt với điều kiện chăn thả quảng canh, tận dụng cỏ, lá tự nhiên, ít đầu tư về kỹ thuật. Dê Cỏ là giống dê thịt được phân bố rộng rãi ở Việt Nam, có đặc điểm là chịu kham khổ tốt, thích ứng với nhiều môi trường khác nhau. Vì vậy, giống dê Cỏ hầu như đã được nuôi phổ biến khắp các tỉnh thành, nơi có đồi núi là thích hợp vì nó rất dễ nuôi.

   

  Giống dê Cỏ nhỏ con, thành thục tương đối sớm (5-6 tháng tuổi), sinh sản tương đối tốt (1,7 – 2,5 con/cái/năm), thể vóc nhỏ: trưởng thành con đực nặng 30 – 40 kg và con cái nặng 25 – 35 kg. Lê Văn Thông và ctv (1999) cho rằng, dê Cỏ nuôi ở vùng Thanh Ninh, khối lượng lúc 36 tháng tuổi con đực và cái nặng 34,9 và 30,5 kg. Sản lượng sữa thấp: 45 – 60 lít/chu kỳ. Như vậy, sản lượng sữa của dê Cỏ chỉ vừa đủ để nuôi dê con, không có sữa hàng hóa.

   

  Rõ ràng, nuôi dê nội không thể khai thác được sữa dê hàng hóa. Vậy, nhập những giống dê sữa cao sản và trung sản để cải tạo các giống dê nội là con đường tất yếu để khai thác sữa dê vì đó là nguồn thực phẩm quý giá của cộng đồng.

   

  Các giống dê sữa cao sản đã nhập vào Việt Nam

   

  Giống dê Barbari

   

   

  Dê Barbari là giống dê sữa có nguồn gốc Ấn Độ, được nhập vào Việt Nam năm 1994, hiện nay cũng đã được phát triển ra một cơ sở.
  Giống dê Barbari thuộc loại dê thể vóc nhỏ: trưởng thành con đực nặng 40 – 50 kg/con và con cái nặng 28 – 35 kg/con, thành thục sớm (7 – 8 tháng tuổi), sinh sản tốt (trung bình 2 – 3 con/cái/năm). Dê Barbari là giống dê sữa kinh tế có tiêu tốn thức ăn thấp, sản lượng sữa trung bình 160 – 270 kg/chu kỳ.

   

  Giống dê Jumnapari

   

  Dê Jumnapari là giống dê sữa nguồn gốc Ấn Độ, được nhập vào Việt Nam năm 1994. Hiện nay, giống dê sữa Jumnapari cũng đã được phát triển ra một số tỉnh thành.

   

  Giống dê Jumnapari có tầm vóc lớn: lúc trưởng thành con đực nặng 65-75 kg/con và con cái nặng 40-55 kg/con; thành thục muộn (11-13 tháng tuổi). Giống dê Jumnapari có sản lượng sữa trung bình là 190-350 kg/chu kỳ.

   

  Giống dê Beetal

   

  Dê Beetal là giống dê sữa nguồn gốc từ Ân Độ và cũng được nhập vào Việt Nam năm 1994. Hiện nay, giống dê sữa Beetal cũng đã được phát triển nuôi ở một số tỉnh thành.

   

  Giống dê Beetal có thể vóc lớn, trưởng thành con đực nặng 65-80 kg/con/con và con cái nặng 47-60 kg/con; thành thục muộn hơn so với các giống dê sữa khác (12-15 tháng tuổi). Giống dê Beetal có sản lượng sữa trung bình là 230 – 500 kg/chu kỳ.

   

  Giống dê Saanen

   

  Một số giống dê hiện có tại Việt Nam

  Dê Saanen là giống dê sữa nguồn gốc từ Pháp, được nhập vào Việt Nam năm 1997. Hiện nay, giống dê sữa Saanen cũng đã được phát triển ra một số tỉnh thành.

   

  Giống dê Saanen có thể vóc lớn: trưởng thành con đực nặng 60-70 kg/con và con cái nặng 40-47 kg/con. Dê Saanen cũng có tuổi thành thục muộn (12-14 tháng tuổi). Giống dê Saanen có sản lượng sữa cao nhất hiện nay tại nước ta, trung bình là 400-600 kg/chu kỳ, nhưng trên thế giới đạt tới 800-1.000 kg/chu kỳ.

   

  Giống dê Alpine

   

  Một số giống dê hiện có tại Việt Nam

   

  Dê Alpine là giống dê sữa nguồn gốc Pháp và cũng được nhập vào Việt Nam năm 1997. Hiện nay, giống dê sữa Alpine này cũng đã được mở rộng nuôi ở một số tỉnh thành.

   

  Dê Alpine có thể vóc vừa, trưởng thành con đực nặng 55-70 kg/con và con cái nặng 37-43 kg/con/con. Giống dê Alpine cũng có tuổi thành thục muộn (12-14 tháng tuổi). Giống dê Alpine có sản lượng sữa tương đối cao, trung bình đạt 350-550 kg/chu kỳ. Giống dê sữa này được xếp vào thứ 2 về khả năng sản xuất sữa tại Việt Nam và trên thế giới nó đã đạt tới 800-900 kg sữa/năm.

   

  Các tổ hợp dê sữa lai phổ biến ở Việt Nam

   

  Những giống dê sữa cao sản nhập vào nước ta đã làm được vai trò của chúng là tạo ra những tổ hợp dê sữa lai. Các tổ hợp dê sữa lai giữa các giống dê sữa cao sản với nhau và giữa chúng với các giống dê nội đã thực sự tạo ra một nguồn sữa dê hàng hóa cho cộng động trên đất nước ta. Bài viết này cũng xin được trình bày một số tổ hợp dê sữa lai, phổ biến nhất là dê lai tạo ra giữa các giống dê nhập ngọai với các giống dê địa phương. Các tổ hợp dê sữa lai cũng đã mang lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi: dê sữa lai dễ nuôi hơn so với các giống dê sữa nhập nội mà sản lượng sữa chu kỳ cũng đạt mức tương đối cao và chu kỳ cho sữa cũng khá dài (Bảng 1).

   

  Bảng 1: Sản lượng và chu kỳ cho sữa của một số tổ hợp dê lai

   

  Tổ hợp dê lai

  Sản lượng sữa chu kỳ

  (kg/chu kỳ)

  Chu kỳ cho sữa (ngày)

  BaBt

  179,4

  156

  JuBt

  197,2

  163

  SaBt

  333,0

  185

  SaJu

  395,7

  205

  SaBa

  357,1

  193

  Nguồn: Luận án TS. Nguyễn Kim Lin.

   

  Bt là giống dê Bách Thảo, Ba là Barbari, Ju là Jumnapari, Sa là Saanen, BaBt là tổ hợp dê lai giữa 2 giống Ba và Bt, JuBt là tổ hợp dê lai giữa 2 giống Ju và Bt, SaBt là tổ hợp dê lai giữa 2 giống Sa và Bt, SaJu là tổ hợp dê lai giữa 2 giống Sa và Ju, SaBa là tổ hợp dê lai giữa 2 giống Sa và Ba. 

   

  PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

  Giống dê đang được nuôi chủ yếu trong dân là dê Cỏ, Bách Thảo. Các giống nội này có tầm vóc bé, khối lượng nhỏ, lớn chậm, khả năng cho thịt thấp và lượng sữa của dê mẹ rất thấp, hầu như không khai thác được sữa hàng hóa mà chỉ đủ để nuôi con.

  Song, dê Cỏ, Bách Thảo thích nghi tốt với tập quán chăn thả quảng canh, mắn đẻ, tăng đàn nhanh, chất lượng thịt cao, được coi là đặc sản và thực phẩm chức năng. Các giống dê nội chủ yếu là để khai thác thịt trên vùng đồi núi vì năng suất không cao, hiệu quả chưa lớn là do tầm vóc nhỏ.

  18 Comments

  1. Hiếu

   Tôi muốn mua khoảng 20 con dê để nuôi giống làm dê Thịt. Tôi ở Nghệ an thì mua ở đâu để đc giống dê có trọng lượng lớn nhất

   • Huy Nghĩa

    Bạn có thể tới Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây (Hà Nội) để mua giống dê chuẩn nhất nhé.
    Điện thoại: 024. 33.838341
    Email: ttdetho.gtrc@gmarl.com

    Hoặc Sđt của Ban giám đốc:
    Giám đốc Trung tâm: TS. Đỗ Thị Thanh Vân; Điện thoại: 0982343896
    Phó Giám đốc: ThS. Lý Thị Luyến ; Điện thoại: 0915087232 T.S . Nguyễn Văn Quang; Điện thoại: 0989637328

  2. Tran Minh Hung

   Toi o tphcm toi co the nuoi de lay thit dc ko

  3. An Nhiên

   Bạn ơi, nếu có thị trường tiêu thụ tốt; thức ăn dồi dào; có chuồng trại cộng với việc bạn học thêm kỹ thuật thú y thì bạn hoàn toàn có thể làm được. Mình thấy ngoài dê thịt thì có thể nuôi dê sữa, cũng là một hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững!

  4. Bùi Thị Lan

   Mình ở Phú Thọ muốn nuôi dê sinh sản và dê thịt thì nuôi giống nào thì đạt năng xuất và phù hợp với điều kiện khí hậu ở Phú Thọ.

   • HÀ TRÀNG

    Bạn có thể tới Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây (Hà Nội) để mua giống dê chuẩn nhất và nhận được sự tư vấn của các chuyên gia về dê nhé:
    Điện thoại: 024. 33.838341
    Email: ttdetho.gtrc@gmarl.com

    Hoặc Sđt của Ban giám đốc:
    Giám đốc Trung tâm: TS. Đỗ Thị Thanh Vân; Điện thoại: 0982343896
    Phó Giám đốc: ThS. Lý Thị Luyến ; Điện thoại: 0915087232 T.S . Nguyễn Văn Quang; Điện thoại: 0989637328

  5. Nguyễn Trần Thanh Văn

   Tôi ở Cần Thơ, muốn mua dê lấy sửa thì liên hệ với ai, ở đâu để đc giống dê có chất lượng sữa tốt nhất
   Cám ơn ad

   • APDC

    APDC cung cấp các giống dê sữa thuần chủng Hoa Kỳ như Dê sữa Saanen. Đây là giống dê lấy sữa phổ biến nhất vì dễ nuôi và khả năng sản xuất sữa cao. Liên hệ: Công ty TNHH MTV Bò sữa Châu Á Thái Bình Dương , 14E7 Thảo Điền, Quận 2 TP Hồ Chí Minh. Mr Lang 0903 706 021

  6. Thành

   Mình ở thanh hóa muốn nuôi dê sinh sản và dê thịt thì nuôi giống nào thì đạt năng xuất và phù hợp với điều kiện khí hậu ở thanh hóa, mình đang trong nam, muốn mua về cho gia đình nuôi, lên không ra trung tâm tham khảo được, mong trung tâm tư vấn trực tiếp qua gmail của mình.truongvanthanhth17@gmail.com

  7. Nguyễn Hữu Nguyệt

   Mình ở Phú Yên, mình muốn nuôi dê sinh sản lấy thịt thì nên nuôi giống nào là tốt nhất, ở chỗ mình người ta nuôi giống Boer rất to con nhưng bán thịt to quá lái buôn ko mua hoặc ép giá rất thấp. Mong các a chị có nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp mình. Xin cảm ơn

  8. anh thong

   Giá dê sữa saanen va anpine.hiện tại khoảng bao nhiêu 1kg. Mình ở miền nam, mua chỗ nào chất lượng và thuận tiện nhất có thể.

  9. Cát Vượng

   Mình ở Ba Vì Hà Nội. Mình định làm trang trại nuôi dê sữa không biết có hiệu quả không? Nếu có hiệu quả thì giống dê nào phù hợp? Cảm ơn!

  10. Đức Phúc

   Tại Hà Nội, theo kết quả rà soát của Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 9.418 con dê. Số lượng dê nuôi hướng sữa khoảng gần 1.000 con (chiếm 10,6%). Trong đó, số dê hướng sữa trong độ tuổi sinh sản là 550 con (chiếm 55% tổng đàn), số dê khai thác sữa 360 con (chiếm 65% đàn dê cái sinh sản). Đàn đê sữa tập trung chủ yếu tại huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, sản lượng sữa dê trên địa bàn thành phố hiện nay chỉ đạt từ 500 – 600kg/ngày, chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô.

   Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng nhu cầu tiêu dùng sữa dê cho làm đẹp và ăn uống của thành phố còn rất lớn nhưng chưa đáp ứng được.

   Ở Trung tâm Hà Nội hiện tại có một hai cửa hàng bán sữa dê và các sản phẩm chế biến từ sữa dê, thường xuyên cháy hàng. Đó là cửa hàng Ất Thảo. Nếu bạn có diện tích đủ rộng, vốn và tiềm lực thì nên nuôi dê hoặc liên kết nuôi; học bảo quản, chế biến ra các sản phẩm từ sữa dê rồi đi phân phối ra thị trường Hà Nội. Mình nghĩ quá trình này chắc chắn sẽ vất vả, khó khăn, nhưng nếu có quyết tâm thì sẽ làm được. Chúc bạn thành công nhé.

  Để lại comment của bạn

 •