Nhập khẩu khô đậu tương năm 2022 đạt trên 5 triệu tấn - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 56.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội, Hưng Yên 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Vĩnh Phúc 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 55.000 - 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng, Bình Thuận 58.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 57.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 56.000 - 59.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 58.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre 56.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Kiên Giang 59.000 đ/kg
  •  
 • Nhập khẩu khô đậu tương năm 2022 đạt trên 5 triệu tấn

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong tháng 1/2023, giá xuất khẩu khô đậu tương tại hầu hết các thị trường tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…

   

  1. Thế giới:

   

  Về cung cầu:

   

  Theo dự báo mới nhất của USDA, sản lượng khô đậu tương toàn cầu niên vụ 2022/23 đạt 256,9 triệu tấn, giảm 1,6 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 10,3 triệu tấn so với niên vụ 2021/22.

   

  Trong đó, sản lượng khô đậu tương của Trung Quốc chiếm đến 29,3% tỷ trọng trong tổng sản lượng khô đậu tương toàn cầu, đạt trên 75,2 triệu tấn, giảm 0,8 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 5,9 triệu tấn so với niên vụ trước; Tiếp đến là sản lượng khô đậu tương của Mỹ chiếm 18,6% tỷ trọng, đạt 47,9 triệu tấn, tăng 0,9 triệu tấn so với niên vụ trước; Sản lượng của raxin và Achentina đạt lần lượt 40,7 triệu tấn và 29,6 triệu tấn, chiếm lần lượt 15,8% và 11,5% tỷ trọng.

   

  Lượng xuất khẩu khô đậu tương toàn cầu dự kiến đạt 69,7 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, giảm 0,4 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 1,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Trong đó, Achentina dự kiến xuất khẩu 26,5 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn so với niên vụ trước; Braxin xuất khẩu 20,7 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn; Mỹ xuất khẩu 12,4 triệu tấn, tăng 0,1 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Nhu cầu nhập khẩu khô đậu tương toàn cầu vụ 2022/23 dự kiến đạt 65,5 triệu tấn, giảm 0,1 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 0,3 triệu tấn so với niên vụ 2021/22. Việt Nam là nước nhập khẩu khô đậu tương lớn thứ 3 thế giới (sau EU và Indonesia), dự kiến đạt 5,3 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Tồn kho cuối kỳ khô đậu tương toàn cầu niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 14,1 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 0,1 triệu tấn so với niên vụ 2021/22. Trong đó, tồn kho khô đậu tương của raxin đạt 3,6 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so với niên vụ trước; Tồn kho của Achentina đạt 2,6 triệu tấn, giảm 0,2 triệu tấn so với niên vụ trước…

   

  Nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương toàn cầu trong niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 252,2 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 8,5 triệu tấn so với niên vụ trước.

   

  Trong đó, Trung Quốc dự kiến tiêu thụ 74,7 triệu tấn, giảm 0,4 triệu tấn so với dự báo trước, nhưng tăng 5,8 triệu tấn so với niên vụ trước và chiếm 29,6% tổng tiêu thụ khô đậu tương toàn cầu. Tiếp đến là Mỹ, nhu cầu tiêu thụ trong niên vụ 2022/23 dự kiến đạt 36 triệu tấn, tăng 0,6 triệu tấn so với niên vụ trước và chiếm 14,3% tỷ trọng. Tiêu thụ khô đậu tương của EU đạt 27,7 triệu tấn, giảm 0,4 triệu tấn so với niên vụ trước và chiếm 10,9% tỷ trọng; Việt Nam dự kiến tiêu thụ 6,3 triệu tấn, chiếm 2,5% tỷ trọng.

   

  Về giá:

   

  Trong tháng 1/2023, giá xuất khẩu khô đậu tương tại hầu hết các thị trường tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…

   

  Cụ thể, giá khô đậu tương 48% protein giao tháng 6/2023 của Mỹ ở mức 600 USD/tấn, FOB, Nola, tăng 45 USD/tấn so với tháng trước và tăng 68 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2022.

   

  Giá xuất khẩu khô đậu tương 47 pro tại Achentina giao tháng 6/2023 ở mức 580 USD/tấn, FOB, tăng 20 USD/tấn so với tháng trước và tăng 86 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2022.

   

  Tại Braxin, giá xuất khẩu khô đậu tương 48% protein giao tháng 6/2023 ở mức 560 USD/tấn, tăng 53 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2022.

   

  Giá khô đậu tương xuất khẩu của các nước Nam Mỹ và Mỹ trong tháng tới dự kiến đứng ở mức cao do nhu cầu phục vụ ngành chăn nuôi toàn cầu trong quý 1/2023 tăng.

  2. Trong nước:

   

  Kim ngạch nhập khẩu khô đậu tương:

   

  Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong tháng 12/2022 đạt 621,5 nghìn tấn, trị giá 337,2 triệu USD, tăng 39,8% về lượng và tăng 34,8% về trị giá so với tháng trước, tăng 37,6% về lượng và tăng 55,7% về trị giá so với tháng 12/2021. Tính chung trong năm 2022, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt trên 5 triệu tấn, trị giá 2,81 tỷ USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 12% về trị giá so với năm 2021. Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam chiếm 48,5% về lượng và 50,1% về trị giá trong tổng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam.

   

  Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong năm 2023 dự báo tăng, đạt 5,5 triệu tấn, nhưng trị giá giảm, chỉ ở mức 2,7 tỷ USD do giá nhập khẩu giảm nhẹ so với năm 2022. Thị trường cung cấp chính khô đậu tương là Nam Mỹ và Mỹ.

  Về thị trường cung cấp:

   

  Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu khô đậu tương từ 12 thị trường, trong đó Achentina và Braxin là 2 thị trường cung cấp khô đậu tương lớn nhất.

   

  Cụ thể, lượng nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường Achentina chiếm 58,5% tổng lượng khô đậu tương nhập khẩu trong năm 2022, giảm so với 64,3% của năm 2021, đạt 2,93 triệu tấn, giảm 9,4% so với năm 2021. Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong năm 2023 từ thị trường này dự báo đạt trên 3 triệu tấn, trị giá 1,56 tỷ USD.

   

  Braxin là thị trường cung cấp khô đậu tương lớn thứ 2 cho Việt Nam, đạt 1,59 triệu tấn trong năm 2022, tăng 36,8% so với năm 2021 và chiếm 31,9% tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này, tăng so với tỷ trọng 23,2% của năm 2021. Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong năm 2023 từ thị trường này dự báo đạt trên 2 triệu tấn, tăng 26% so với năm 2021.

   

  Lượng nhập khẩu khô đậu tương từ Mỹ trong năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021, đạt 267,5 nghìn tấn, giảm 34,3% và chiếm 5,3% tỷ trọng nhập khẩu, giảm so với 8,1% của năm 2021.

  Giá nhập khẩu trung bình khô đậu tương về Việt Nam trong tháng 12/2022 ở mức 543 USD/tấn, giảm 3,6% so với tháng trước, nhưng tăng 13,2% so với tháng 12/2021. Giá nhập khẩu trung bình khô đậu tương trong năm 2022 ở mức 560 USD/tấn, tăng 12,3% so với năm 2021.

   

  Trong năm 2022, giá nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường Canada cạnh tranh nhất, đạt 482 USD/tấn, giảm 0,5% so với năm 2021. Tiếp đến là giá nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường Ấn Độ đạt 543 USD/tấn, tăng 0,6% so với năm 2021.

   PV

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.