Tổng quan về ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam giai đoạn 2019-2022 (P6): Xuất, nhập khẩu sản phẩm thịt lợn - Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
  • Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 68.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nội 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi  Vĩnh Phúc, Hưng Yên 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 64.000 - 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Trị 64.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lâm Đồng 68.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An 66.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa, Bình Thuận 67.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 66.000 - 69.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 68.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bến Tre, Kiên Giang 67.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trà Vinh 66.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tiền Giang 69.000 đ/kg
  •  
 • Tổng quan về ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam giai đoạn 2019-2022 (P6): Xuất, nhập khẩu sản phẩm thịt lợn

   

  3.2. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm

   

  3.2.1. Đối với xuất khẩu sản phẩm

   

  Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2022 ước đạt 409 triệu USD giảm 7,1% so với năm 2021. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 18,87 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 84,6 triệu USD, giảm 3,3% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với năm 2021. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường như Hồng Kông, Thái Lan, Bỉ, Pháp, Lào… Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 40,72% tổng lượng thịt xuất khẩu của cả nước với 7,68 nghìn tấn, trị giá 42,61 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 16,3% về trị giá so với năm 2021. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh…

   

  Thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gồm các chủng loại như: Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt lợn tươi, thịt lợn sữa đông lạnh nguyên con; thịt lợn nguyên con đông lạnh). Trong đó, thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 10,49 nghìn tấn, trị giá 50,78 triệu USD, tăng 75,9% về lượng và tăng 16,5% về trị giá so năm 2021. Ngoài lợn thịt đã giết mổ, Việt Nam còn xuất khẩu hơn 536,7 nghìn con lợn sữa đã qua giết mổ. Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang 6 thị trường, trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 67,46% tổng lượng thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh của cả nước trong năm 2022.

   

  Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong 6 tháng đạt 232 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa đạt 65 triệu USD, tăng 9,9%; thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ đạt 68 triệu USD, tăng 38,7% (TT. Chuyển đổi số và Thống kê NN). Lượng xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh đạt hơn 19 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 18,4 triệu USD, tăng 103,0% về lượng và tăng 117,0% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chính là Hồng Kông, Malaysia…, trong đó Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh lớn nhất của Việt Nam, với lượng xuất khẩu, tăng 13,0% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (được xuất khẩu sang thị trường Papua New Guinea, Lào, Malaysia). Lượng lợn sống của Việt Nam xuất khẩu năm 2022 là 21.560 con và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6.833 con.

   

  3.2.2. Đối với nhập khẩu sản phẩm

   

  Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 114.123 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 249,35 triệu USD, giảm 29,8% về lượng và giảm 33,6% về trị giá so với năm 2021.

   

  Bảng 5. Nhập khẩu thịt lợn và phụ phẩm từ lợn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

  (ĐVT – tấn, Nguồn AgroMonitor)

   

  2021

  2022

  2023

  (6 tháng)

  So sánh 2022/2021 (%)

  So sánh 6 tháng 2023/2022 (%)

  Cả năm

  6 tháng

  Thịt (tấn)

  167.336

  114.123

  45.071,5

  41.482,9

  62,8

  92,0

  Phụ phẩm ăn được từ lợn (tấn)

  123.452

  69.316

  25.879,3

  46.070,6

  56,1

  178,0

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu thịt lợn đạt hơn 41,48 nghìn tấn giảm 8% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Các nước xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam chủ yếu là Nga (5 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu thịt lợn từ thịt trường Nga đạt gần 20,7 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 46,7 triệu USD), Braxin (hơn 8 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 17,7 triệu USD), Hà Lan (hơn 6,6 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 7,8 triệu USD) và Đức (gần 14,5 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 18,6 triệu USD). Tiếp theo còn một số thị trường khác như: Tây Ban Nha, Ba Lan, Canada…

  Hình 9: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng năm 2022 và 5 tháng 2023 (Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)

   

  Đối với nhập khẩu lợn giống: Nhìn chung, những năm gần đây việc nhập khẩu giống vật nuôi có chiều hướng tăng, nhưng chưa nhiều. Đối với giống lợn nhập khẩu chủ yếu để làm tươi máu đàn lợn GGP và GP trong nước. Một số giống có năng suất, chất lượng bằng và cao hơn mức trung bình của thế giới, như Landrace, Yorkshire, Duroc có năng suất cao (chủ yếu là cấp giống cụ kỵ) được nhập vào Việt Nam hàng năm để làm mới nguồn gen di truyền đàn nái ngoại trong nước, nâng cao năng suất, chất lượng con giống trong nước. Cũng giống như nhiều nước, Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nguồn giống cụ kỵ, ông bà của các tập đoàn giống lợn đa quốc gia để sản xuất cấp giống bố mẹ để sản xuất; hiện chưa có giống lợn ngoại nào do nước ta chọn tạo cạnh tranh được với các giống nhập ngoại.

   

  Năm 2022, Cục Chăn nuôi đã tổ chức thẩm định và cấp phép nhập khẩu đối với 8 hồ sơ nhập khẩu tinh lợn với tổng số liều cấp phép là 58.135 liều tinh lợn sử dụng cho các trang trại chăn nuôi lợn cụ kỵ, ông, bà.

   

  Bảng 6. Lượng lợn giống nhập khẩu về Việt Nam năm 2021-tháng 6/2023

  (Nguồn Agromonitor)

  Thế hệ lợn được nhập khẩu

  Nhập khẩu lợn giống

  2021

  2022

  2023

  Lợn cái

  Lợn đực

  Lợn cái

  Lợn đực

  Lợn cái

  Lợn đực

  Bố mẹ

  8.635

  45

  3.202

  18

  1.890

  66

  Cụ kỵ

  3.728

  1.325

  3.295

  1.347

  285

  1.059

  Ông bà

  1.446

  200

  30

  10

   

  5

  Tổng

  13.809

  1.570

  6.527

  1.375

  2.175

  1.130

   

  Theo báo cáo của AgroMonitor, trong năm 2022, số lượng lợn giống nhập khẩu vào Việt Nam hơn 7,9 nghìn con, bằng 51,4% năm 2021 và bằng 17,5% năm 2020. Trong đó, lợn giống cụ kỵ nhập khẩu chiếm 58,7%, lợn giống bố mẹ chiếm 40,7%, còn lại là lợn ông bà (trong đó 6,53 nghìn con nái và 1,38 nghìn con đực giống).

   

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam ước đạt 1.672 triệu USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Từ số liệu của AgroMonitor cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng lợn giống nhập khẩu về Việt Nam là 3305 con, trong đó, đực giống là 1130 con và cái giống là 2175 con.

   

  Trích: Tài liệu Hội nghị Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn và giải pháp phát triển bền vững trong tình hình mới do Cục Chăn nuôi tổ chức ngày 27/7/2023

  Để lại comment của bạn

  Bình luận mới nhất

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.