• Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 88.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 83.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 80.000 – 85.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa, Nghệ An 80.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 85.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lắk 74.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế từ 81.000 - 82.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 78.000 - 85.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai 78.000 - 80.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Sóc Trăng và Bạc Liêu 75.000 -77.000 đ/kg
 • Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

  Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 13 -20/10/2017

   

  Mặt hàng

  ĐVT

  Giá (USD)

  Cửa khẩu

  Mã G.H

  Bột lông vũ thủy phân- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  TAN

  410

  CANG ICD PHUOCLONG 3

  CFR

  BÔT THỊT XƯƠNG LỢN – NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Gia Cầm (Bột Thịt Xương Gia Cầm) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn CN TS

  TAN

  630

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Bột gia cầm , NL SX thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

  TAN

  620

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột thịt xương bò.Hàng mới 100%

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  NLSX thức ăn chăn nuôi : Bột gia cầm ( Australian poultry meal ) – hàng mới 100%

  TAN

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột huyết gia cầm ( POULTRY BLOOD MEAL ) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột thịt xương lợn dùng làm thức ăn chăn nuôi (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT), hàng mới 100%

  KG

  0

  PTSC DINH VU

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

  KG

  1

  DINH VU NAM HAI

  CIF

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – ARGENTINEAN FISHMEAL, PROTEIN 62,10%; ĐỘ ẨM 5,11; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 2,37%,

  TAN

  1.127

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ – INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 65,05%; ĐỘ ẨM: 5,3; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 0,81%, TVN 99,7MG/100GR

  TAN

  1.197

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  BỘT CÁ – FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 69.88 %

  KG

  1

  CANG QT ITC PHU HUU

  CFR

  Bột cá (hàng thuộc danh mục thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT)

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột Cá thủy phân ( Protein: 64%; fat: 7.4%; moisture: 4.2; ash: 16.5%) Nguyên liệu snr xuất thức ăn chăn nuôi.hàng thuộc thông tư 26

  TAN

  880

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ – ANGOLAN FISHMEAL, PROTEIN 66,16%; ĐỘ ẨM 7,61; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 2,98%, TVN 85,3MG/100GR

  TAN

  1.227

  CANG QT ITC PHU HUU

  CFR

  Bột cá (Protêin: 68% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Corporacion Pesquera Inca S.A.C. Hàng NK theo TT 66/2011/TT-BNNPTNT và 26/2012/TT-BNNPTNT)

  TAN

  1.484

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

  KG

  2

  TAN CANG HAI PHONG

  C&F

  Bột gan mực nhão ( squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI : CÁM MỲ VIÊN , NK THEO TT 26/2012/TT – BNN NGÀY 25/6/2012, stt 3.

  KG

  0

  HOANG DIEU (HP)

  CFR

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  175

  CANG HAI AN

  CFR

  Cám lúa mì viên (dùng bán cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi)

  TAN

  159

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Cám mỳ – nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT

  TAN

  180

  TAN CANG HAI PHONG

  CFR

  Cám mì – nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT

  TAN

  184

  TAN CANG HAI PHONG

  CFR

  Cám mì (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi)

  TAN

  183

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  190

  CANG HAI AN

  CFR

  CÁM MÌ – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi – Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

  TAN

  161

  CANG XANH VIP

  CFR

  Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

  TAN

  188

  CANG TRANSVINA (HP)

  CFR

  CÁM MỲ VIÊN – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng đóng bao, 4320 bao, 50 kg/1bao. Hàng thuộc mục 3 TT26/2012/TT-BNNPTNT.

  TAN

  170

  CANG XANH VIP

  C&F

  WHEAT DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES(WDDGS) Phụ phẩm chế biến từ lúa mì- Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN.

  TAN

  236

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Cám gạo chiết ly – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012 TT BNNPTNT. hàng mới 100%

  KG

  0

  TAN CANG HAI PHONG

  C&F

  Cám gạo dùng trong sản xuất thức ăn gia súc (hàng nhập theo mục 06, thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Hàng mới 100%.

  KG

  0

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

  KG

  1

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Bột gluten ngô (CGF – Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

  TAN

  143

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

  TAN

  151

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi – CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

  KG

  0

  CANG CAT LAI (HCM)

  C&F

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc – PARAGUAYAN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, nk theo TT 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 4245

  KG

  0

  TAN CANG HAI PHONG

  CFR

  Bột gluten ngô ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc ) . Hàm lượng Protein 62.20 %, Độ ẩm 9.20% .

  TAN

  605

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (Bột bã ngô – DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

  KG

  0

  DINH VU NAM HAI

  CFR

  DDGS (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc) – Nguyên liệu SXTĂCN – Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 (Số TT 4245/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

  KG

  0

  DINH VU NAM HAI

  C&F

  Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Argentine Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12.26 %)

  TAN

  360

  CANG SITV (VUNG TAU)

  CFR

  Soyabean Meal (Khô Dầu Đậu Nành)nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.Khoản giảm giá: 1.665,02 USD.

  TAN

  356

  CANG INTERFLOUR (VT)

  CIF

  Khô dầu đậu tương- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

  TAN

  364

  CANG CAI LAN (QNINH)

  C&F

  Alterion NE20 ( 25 kg/bao) : Chế phẩm có chứa chủng bacillus subtilis với chất mang là khoáng vô cơ, dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

  KG

  14

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  PALBIO 50RD ,NLSXTĂCN- Bổ sung protein dễ tiêu trong thức ăn chăn nuôi.Số đăng ký nhập khẩu 205-3/05-NN, mục 2731 TT 26/2012/TT-BNN. nhà sản xuất BIOIBERICA S.A, SPAIN

  KG

  1

  TAN CANG 128

  C&F

  AlphaSoy Pig 530 – Phụ gia thức ăn chăn nuôi đã chế biến (20 kg/ bao), thuộc dòng 1140 Thông tư TT26/2012/BNNPTNT. Hàng mới 100%

  KG

  212

  CANG XANH VIP

  CIF

  Micronutrients TBCC – Phụ gia bổ sung nguyên tố đồng vào thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 25kgs/Bao. Hàng mới 100%

  KG

  6

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  ROVIMIX HY-D 1.25%( Dẫn chất vitamin D3 hàm lượng 1.25%, chất độn và phụ gia – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), KQ PTPL:360/PTPLMN, STT: 4133 Danh mục TT26/2012/TT-BNNPTNT

  KG

  288

  HO CHI MINH

  CIP

  Chất phụ gia thức ăn chăn nuôi ( AMMOCURE 30%)

  TAN

  5.415

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn – Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

  KG

  8

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi

  KG

  3

  CANG CAT LAI (HCM)

  CFR

  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SELACID GREEN GROWTH MP

  TAN

  2.963

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  BISCUIT MEAL – Bột bánh- Chế phẩm bổ sung dùng trong sản xuất TĂCN có thành phần chính là đạm,chất béo,tinh bột – Phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT, mục 2358. nhà sản xuất:Profeed Agronutrition Sdn Bhd

  TAN

  141.040

  CANG XANH VIP

  C&F

  Chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi Zinc Oxide 72 ( ZnO). Hàng mới 100%, đóng đồng nhất 25kg/bao

  TAN

  2.150

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

  KG

  2

  CANG CAT LAI (HCM)

  CIF

  Nguồn: VITIC

   

  Thủy Chung

  Nguồn: Vinanet

  Để lại comment của bạn

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.