• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 42.000 - 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên 46.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên, Nam Định từ 45.000đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quốc Oai 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 – 50.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Định 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đắk Lak 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Tĩnh 48.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thanh Hóa 43.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tân Uyên (Bình Dương) 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Gia Kiệm (Đồng Nai) từ 51.000 – 52.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Trảng Bom (Đồng Nai), Trà Vinh 51.500 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long 51.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 11/04/2018

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 11/4/2018, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 11/4/2018
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 36.000-37.500
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 35.500-37.500
  4 Heo giống thương phẩm đ/ con 6 – 10kg 60.000-70.000
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 7,500
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 38.000-39.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 39,000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 9,500
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 29,000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 29,000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 17,000
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 10,000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 35.000-36.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32,000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27,000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 17,000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 37.000-38.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55,000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45,000
  20 Trứng gà đ/quả 1.550-1.700
  21 Trứng vịt đ/quả 2.100-2.200
  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

   

  Để lại comment của bạn

 •