• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 32.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương từ 32.000 - 35.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Lào Cai, Yên Bái từ 40.000 - 44.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 38.000 – 47.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bình Thuận 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình từ 38.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 40.000 - 49.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Đồng Nai từ 43.000 – 46.000 đ/kg
  •  
 • Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 29/01/2019

  Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 29/01/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

   

  STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 29/01/2019
  1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 48.000-49.000
  2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
  3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 49.000-51.000
  5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 5.500
  6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 34.000
  7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 35.000
  8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 13.000
  9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 29.000
  10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 30.000
  11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 13.500
  12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 9.000
  13 Vịt thịt Super-M đ/kg 39.000-40.000
  14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
  15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
  16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 19.000
  17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 42.000-43.000
  18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
  19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
  20 Trứng gà đ/quả 1.350

   

  Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 •