• Giá heo (lợn) hơi miền Bắc từ 43.000 - 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hà Nam 45.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Ninh Bình 46.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Thái Nguyên 55.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc từ 50.000 - 53.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Trung và Tây Nguyên từ 35.000 – 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Quảng Bình, Quảng Trị 38.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Thuận từ 40.000 - 42.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi miền Nam từ 32.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh từ 27.000 - 28.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Vĩnh Long từ 39.000 - 40.000 đ/kg
  • Giá heo (lợn) hơi Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An từ 33.000 - 36.000 đ/kg
  •  
 • Số lượng trang trại chăn nuôi ở Việt Nam (2011-2017) tăng nhanh

  [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Ngày 13/4/2011, Bộ NN& PTNT đã ký Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Qui định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi ngành Nông nghiệp quản lý.

   

  Theo Thông tư này, các cơ sở chăn nuôi chỉ được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại khi doanh thu của cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên. Thông tư không phân ra tiêu chí cho chăn nuôi gia súc trâu, bò, lợn, dê, cừu hay gia cầm hoặc quy mô lớn, bé của trang trại mà chỉ đựa vào giá trị chung của hàng hóa thu lại trong năm. Căn cứ vào Thông tư này và theo số liệu của Tổng cục Thống kê hàng năm (2011- 2017), bài viết này sẽ nói đến sự tăng trưởng (số lượng) các trang trại chăn nuôi sau khi Thông tư 27 ra đời.

   

  Số lượng Trang trại chăn nuôi từ năm 2011 – 2017.

   

  Số lượng trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí Thông tư 27 ở nước ta biến động qua qua các năm như bảng 1 dưới đây.

   

  Bảng 1: Số lượng trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư 27/2011/TTBNNPTNT

   

  Vùng

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

      Cả nước

     Tỷ lệ %

  6.267

  100

  8.213

  100

  9.206

  100

  12.642

  100

  15.068

  100

  20.869

  100

  21.158

  100

  Đồng bằng Sông Hồng

  Tỷ lệ % so với cả nước

  2.439

  38,91

  3.174

  38,65

  3.779

  41,05

  4.851

  38,37

  5.998

  39,81

  8.726

  41,81

  8.841

  41,79

  Trung du và MN phía Bắc

  Tỷ lệ % so với cả nước

  519

  8,28

  828

  10,08

  917

  9,96

  1.184

   9,37

  1.327

  8,81

  2.331

  11,17

  2.339

  11,05

  Bắc TB và DHM Trung

  Tỷ lệ % so với cả nước

  507

  8,08

  767

  9,33

  886

  9,62

  1.268

  10,03

  1.390

  9,22

  1.982

  9,50

  2.041

  9,65

  Tây Nguyên

  Tỷ lệ % so với cả nước

  370

  5,90

  453

  5,51

  478

  5,19

  759

  6,00

  907

  6,02

  1.108

  5,31

  1.162

  5,49

  Đông Nam Bộ

  Tỷ lệ % so với cả nước

  1.851

  29,57

  1.903

  23,18

  2.204

  23,95

  3.256

  25,76

  3.886

  25,79

  4.868

  23,33

  4.739

  22,40

  Đồng bằng sông Cửu Long

  Tỷ lệ % so với cả nước

  581

  9,26

  1.088

  13,25

  942

  10,23

  1.324

  10,47

  1.560

  10,35

  1.854

  8,88

  2.036

  9,62

   

  Qua bảng 1 nhận thấy:

   

  –  Số lượng trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại, có giá trị sản lượng hàng hóa đạt trên 1.000 triệu đồng/năm ngày càng tăng, năm 2011 chỉ có 6.267 trang trại nhưng đến năm 2017, số trang trại đạt tiêu chí đã tăng lên 21.158, gấp 3,38 lần. Như vậy, phải khẳng định chăn nuôi trong những năm qua phát triển mạnh, đóng góp lớn vào nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người chăn nuôi.

   

  –  Số lượng trang trại nhiều nhất là Đồng bằng sông Hồng chiếm  38,375 – 41,81% số trang trại trong toàn quốc, tiếp đến Đông Nam Bộ chiếm từ 23,18 -29,57%, tương ứng là Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm 8,88 – 13,25%; Trung Du và miền Núi phía Bắc chiếm 8, 28 – 11,17%. Vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung tuy có điều kiện mặt bằng để phát triển trang trại nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên quy mô của trang trại không đủ lớn để giá trị hàng hóa đạt được các chỉ tiêu kinh tế trang trại. Tỷ lệ các trang trại của hai vùng này chiếm tỷ lệ ít so với tổng trang trại trong toàn Quốc, tương ứng chỉ 5,19 -6,02% và 8,08- 10,03%.

   

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế trang trại qua các năm,ở các vùng được thể hiện qua bảng 2 bên dưới.

   

  Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng của các trang trại ở các vùng, qua các năm.

   

  Vùng

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

      Cả nước

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

   

  6.267

      –

  8.213

  31,05

  9.206

  12,09

  12.642

  37,32

  15.068

  19,19

  20.869

  38,50

  21.158

  1,39

  Đồng bằng Sông Hồng

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  2.439

      –

  3.174

   30,14

  3.779

  19,06

  4.851

  28,37

  5.998

  23,65

  8.726

  45,48

  8.841

  1,32

  Trung du và MN phía Bắc

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  519

      –

  828

  59,54

  917

  10,75

  1.184

  29,12

  1.327

  12,08

  2.331

  75,66

  2.339

  0,34

  Bắc TB và DHM Trung

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  507

      –

  767

  51,28

  886

  15,51

  1.268

  43,12

  1.390

  9,62

  1.982

  45,59

  2.041

  2,98

  Tây Nguyên

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  370

      –

  453

  22,43

  478

  5,52

  759

  58,79

  907

  19,50

  1.108

  22,16

  1.162

  4,87

  Đông Nam Bộ

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  1.851

      –

  1.903

  2,81

  2.204

  15,82

  3.256

  47,73

  3.886

  19,35

  4.868

  25,27

  4.739

  -2,65

  Đồng bằng sông Cửu Long

  Tỷ lệ % tăng so năm trước

  581

      –

  1.088

    87,26

  942

  – 9,74

  1.324

   40,55

  1.560

  17,83

  1.854

  18,85

  2.036

  9,82

   

  Qua bảng 2 nhận thấy:

   

  – Sự tăng trưởng của trang trại không đều giữa các năm do phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: kinh tế, xã hội; dịch bệnh gia súc, gia cầm; khí hậu, thời tiết nóng, lạnh;thị trường giá các sản phẩm….Tăng trưởng cao nhất của kinh tế trang trại là năm 2016đạt 38,50%, thấp nhất năm 2017 là 1,39%. Trên thực tế, năm 2013, 2014, 2015, chăn nhất. Năm 2016 và đặc biệt 2017 chăn nuôi lợn, gà gặp khó khăn do giá thịt lợn, thịt,trứng gia cầm xuống thấp, chăn nuôi bò sữa, bò thịt bắt đầu phục hồi, chăn nuôi dê, cừu phát triển mạnh nhưng không ngăn cản được sự bỏ cuộc của các trang trại lợn, trang trại gà, vì thế, tốc độ tăng trưởngnuôi trang trại lợn, gà, bò thịt phát triển nhiều vì thế tốc độ tăng trưởng trang trại năm 2016 là lớn của trang trại không còn mạnh, đa dạng như những năm trước. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng trang trại năm 2017 thấp, chỉ đạt 1,39%, tăng trưởng trang trại trong năm này cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu  Long đạt 9,82%; thất nhất là vùng Đông Nam Bộ, đạt -2,65%.

   

  – Tại các vùng, tốc độ tăng trưởng của trang trại không giống nhau ở các năm khác nhau và các vùng khác nhau. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế trang trại ở các vùng cũng giống như toàn quốc, năm 2016 là năm có tốc độ tăng cao, năm 2017 tốc độ tăng trưởng giảm sâu, có vùng còn tăng trưởng âm ví dụ như vùng Đông Nam Bộ, tăng trưởng các trang trại năm 2016 so với năm 2017 là – 2,65%.

   

  Các tỉnh có số lượng trang trại nhiều nhất

   

  Số trang trại khác nhau ở các vùng khác nhau; các tỉnh khác nhau, số lượng các trang trại cũng không giống nhau. Bảng 3 dưới đây sẽ cho biết 10 tỉnh có số lượng trang trại nhiều nhất trong giai đoạn nêu trên.

   

  Qua bảng 3 nhận thấy:Số lượng trang trại nhiều nhất từ năm 2013 đến năm 2017.

   

  – Hai tỉnh thành là Đồng Nai và Hà Nội  luôn luôn ở vị trí số một và số 2 về số lượng trang trại nhiều nhất trong cả nước.

   

  – Đứng ở vị trí số 3 là sự thay phiên của các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên và Vĩnh Phúc.

   

  – Các vị trí còn lại, các tỉnh thay phiên nhau đổi vị trí thứ tự. Nhiều nhất là các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên, Bình Dương, Vĩnh Phúc thứ đến là: Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa.

   

  – Trong số các Tỉnh có nhiều trang trại nhất nằm ở Vùng Đồng bằng Sông Hồng, tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ, các vùng khác còn lại chỉ có một tỉnh như như Miền núi và Trung du phía Bắc có một tỉnh Thái Nguyên; vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung có Thanh hóa, Vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 có Bến Tre; Vùng Tây Nguyên không có tỉnh nào.

   

  – Qua bảng 3 còn cho thấy: ngay những tỉnh có số lượng trạng trại nhiều nhất cũng bị ảnh hưởng bởi sự xuống giá quá mức của thịt lợn và sản phẩm trứng, thịt gia cầm trong năm 2016 và năm 2017. Các tỉnh Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên đều có số trang trại năm 2017 thấp thua năm 2016 ( tăng trưởng âm).

   

  Bảng 3: 10 tỉnh có số lượng trang trại nhiều nhất từ năm 2013 đến năm 2017.

   

  T.tự

  2013

   

  2014

   

  2015

   

  2016

   

  2017

   

   

  Tỉnh

  S.l

  T.trại

  Tỉnh

  S.L

  T.trại

  Tỉnh

  S.L

  T.trại

  Tỉnh

  S.L

  T.trại

  Tỉnh

  S.L

  T.trại

  1

  Đ. Nai

  1.329

  Đ.Nai

  2.099

  Đ.Nai

  2.578

  Đ. Nai

  3.383

  Đ.Nai

  3.378

  2

  H. Nội

  944

  H.Nội

  1.346

  Hà Nội

  1.849

  H. Nội

  2.904

  H. Nội

  2.847

  3

  V. Phúc

  532

  H. Yên

  569

  H. Nam

  740

  H.Dương

  1.104

  H. Dương

  1.031

  4

  H. Phòng

  458

  B.Dương

  549

  H. Yên

  639

  H. Nam

  1.030

  V. Phúc

  1021

  5

  H.Dương

  451

  T.Nguyên

  548

  V. Phúc

  628

  V. Phúc

  944

  H. Nam

  996

  6

  T. Nguyên

  440

  V. Phúc

  534

  B. Dương

  579

  H.Phòng

  886

  H.Yên

  980

  7

  H, Yên

  404

  H. Phong

  519

  T. Bình

  573

  T.Nguyên

  793

  B. Dương

  778

  8

  B.Dương

  395

  H.Dương

  505

  H.Dương

  553

  B. Dương

  761

  T. Bình

  774

  9

  Hà Nam

  371

  T.Hóa

  498

  T. Nguyên

  548

  T. Bình

  696

  T. Nguyên

  743

  10

  T.hóa

  342

  T.Bình

  474

  H. Phòng

  528

  T. Hóa

  644

  Bến Tre

  675

   

  Kết luận và khuyến nghị

   

  Kết luận

   

  – Chăn nuôi trang trại ở Việt Nam phát triển liên tục sau khi có Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Qui định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi ngành Nông nghiệp quản lý.

   

  – Tốc độ tăng trưởng của các trang trại không giống nhau ở các năm. Các vùng miền khác nhau, sự tăng trưởng của trang trại cũng khác nhau.

   

  – Thông tư không đưa ra chỉ tiêu phân loại trang trại gia súc lớn, lợn, gia cầm hay động vật khác nên không có cơ sở đánh giá, so sánh hiệu quả kinh kế giữa các trang trạị, giữa các vùng, miền hoặc giữa các tỉnh thành ở cùng một loại vật nuôi.

   

  Khuyến nghị

   

  – Thông tư 27 cần được bổ sung thêm các tiêu chí phân loại trang trại chăn nuôi gia súc lớn, lợn, gia cầm hay các động vật khác.

   

  – Để kinh tế trang trại chăn nuôi phát triển mạnh và bền vững đề nghị với chính quyền các cấp:

   

  + Quy hoạch ổn định vùng, đất để phát triển chăn nuôi trang trại.

   

  + Xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại phù hợp với từng vùng, miền và từng đối tượng vật nuôi.

   

  + Người chăn nuôi tôn trọng và thực hiện đúngluật pháp. Tuân thủ thực hiện các quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn, tập huấn./.

  Số lượng trang trại chăn nuôi ở Việt Nam (2011-2017) tăng nhanh

  Chăn nuôi trang trại dê, cừu tại Ninh Thuận

  Trại dê sữa lớn nhất Việt Nam – Trại dê Măng Đen

  Chăn nuôi bò thịt, bò sữa trang trại ở Việt Nam

  PGS.TS. Hoàng Kim Giao

  Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam

  Để lại comment của bạn

 • http://nguoinuoitom.vn

   

   

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo UBND xã Minh Châu – Ba Vì – Hà Nội, xác định lợi thế về đất đai, khí hậu nên những năm qua đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó xã tập trung đến phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt. […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, thành phố càng nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ gắt gao. Hơn nữa, khảo sát một đêm tại thị trường […]

  • [Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Anh Trần Văn Toản, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là người đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mở trang trại nuôi chim công rất thành công mà cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.   1/ […]

  • Giống chim này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

  • Để đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện tốt kỹ thuật úm gà con

  • Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo.

  • Gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” đã được nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền triệu để hữu cặp gà vảy cá đẹp.

  • Cừu chính là loài vật nuôi thích hợp với những điều kiện khắc nghiệt của vùng đất Ninh Thuận.

  • Nghề nuôi chim cút đẻ hiện đang phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình tại các địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

  • Tỉnh Phú Thọ với địa hình đa dạng: nhiều gò, đồi thấp, dải đồng bằng thuận lợi cho chăn nuôi, trong đó, có chăn nuôi gà lông màu.